Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

"Het Energiniale leven, Vrijheid en Liefde"
Vrijheid en Liefde
2-6h Verband tussen grootheden

Bepaalde berekeningen met grootheden zijn mogelijk (quantity calculus). Vermenigvuldiging 
en deling van grootheden is mogelijk; de dimensies worden dan overeenkomstig 
vermenigvuldigd en gedeeld. Een grootheid kan tot een dimensieloze macht worden verheven; 
dit gebeurt overeenkomstig voor de dimensie. Formules, zinvolle vergelijkingen en 
ongelijkheden komen alleen voor met aan beide zijden uitdrukkingen van dezelfde dimensie 
(of nul, een waarde die elke dimensie kan hebben). Een optelling of aftrekking komt alleen 
voor met termen van dezelfde dimensie, met als resultaat een grootheid van dezelfde 
dimensie. DifferentiŽren en integreren als limieten van de genoemde bewerkingen zijn ook 
mogelijk. Dit geldt ook voor andere wiskundige bewerkingen die op de genoemde zijn 
gebaseerd zoals het nemen van het maximum of minimum, het gemiddelde, de mediaan, 
enz. Andere wiskundige bewerkingen worden alleen toegepast op dimensieloze grootheden.

Als bij controle van een mogelijk geldende formule blijkt dat niet aan het bovenstaande is 
voldaan kan men dus concluderen dat deze niet correct is, en bij het opstellen van een 
potentiŽle formule kan het bovenstaande een leidraad zijn.

Een voorbeeld

Einsteins beroemde formule E = m.c2 geeft een verband tussen energie E enerzijds en 
anderzijds het product van de massa m en het kwadraat van de lichtsnelheid c. Controle of 
beide kanten dezelfde dimensie hebben:

De dimensie van energie is M.L2.T-2;
Massa m heeft dimensie M;
De lichtsnelheid c heeft dimensie L.T-1;
De term m.c2 heeft dus als dimensie M.L2T-2, wat ook de dimensie van energie is.

Bron wikipediaGoed, de formules vliegen weer om onze oren en we kunnen stellen dat er weer mooi om 
alles heen geschreven is om de kern te bewaken. De kern E die Einstein in het middelpunt 
liet staan voor energie. Dan denk ik weer aan het simpele wat we allemaal om ons heen 
hebben als ik naar de natuur kijk. Want Einstein liet af en toe een tipje zien van de waarheid 
al wist hij dat zelf niet te plaatsen.

Er werd ook gesproken over lengte, tijd, massa, temperatuur, enz. en zo de 6 dimensies. 
Dan zien we al snel de grote fout van het denken verschijnen, het woordje tijd. Daar ging 
Einstein ook de mist mee in en zo vele geleerden met hem. Later besefte deze goede man 
dat er weinig nog overeind zou staan als hij tijd liet vallen. Hij werd niets voor niets tegen het 
einde van zijn leven als niet voor vol aangezien. Zijn werk was gebaseerd op verkeerde 
parameters en hij was gebonden aan al een zeer verouderde wetenschap.

Ook viel me deze zin op ďHet menselijk voorstellingsvermogen houdt op bij drie ruimtelijke 
dimensies.Ē Omdat hier ook weer van beperkt menselijk denken uit is gegaan en het bewust 
zaken achterhouden. We zien meer, we kunnen verder maar met deze uitspraken zien we 
dat er vele zaken worden verzwegen.
 


NAAR HOOFDSTUK 21

 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.