Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

"Het Energiniale leven, Vrijheid en Liefde"
Vrijheid en Liefde1-2 Leven, wat is leven?

We gaan even onze encyclopedieën/woordenboeken erbij halen.

Leven
Het leven zelfst.naamw. Uitspraak:  ['lev?(n)] Verbuigingen:  levens (meerv.) 1) periode tussen je 
geboorte en je dood. Voorbeelden:  `je hele leven blind zijn`, `een doodzieke patiënt in leven houden`. 
Antoniem: dood een leven als een...

Leven
Soort van uitgelekte zure melk, op yoghurt gelijkende waar; in Egypte en omgeving
Leven
Het doormaken van het leven.

Leven
De tentoonstelling Leven toont hoe planten en dieren zich als individu en als soort staande proberen 
te houden. Duidelijk wordt dat alles in het leven draait om overleven. De zaal staat dan ook vol met 
dieren in actie: ze worden bejaagd óf zijn zelf de jager.
Bloemenwand Achter in de zaal bevindt zich de bloemenwand. Op de wand staan enorm verg....

Leven
Let op: Spelling (deels) uit 1864: ow. [gelijkvloeiend] (ik leefde, heb geleefd), niet dood zijn; in beweging
zijn, er leeft alles wat aan hem is; het leven genieten, hij leeft goed; beleven, ondervinden, doorstaan, 
hij weet helaas! dat hij leeft; in de geschiedenis of bij het nageslacht blijven - (steeds herdacht worden); 
men moet - en late

Leven
De kenmerken van levende wezens (organismen) zijn:(1) stofwisseling (waaronder ademhaling en 
voedselopname), (2) handhaven stabiel inwendig milieu, (3) reageren op prikkels, (4) reproductie 
(groei en voortplanting) en (5) doodgaan.

Leven
[regelmatig werkwoord]
• 	ademen en kunnen bewegen vb: mijn opa van 96 leeft nog
• 	hij bracht het er levend van af [hij ging niet dood]
• 	hij weet van voren niet dat hij van achteren leeft [hij is helemaal in de war]
• 	hij leeft voor zijn gezin [zijn gezin is het belangrijkst]
• 	leve

Leven
[zelfstandig naamwoord]• veel en onaangenaam geluid
vb: wat een leven op straat!
• 	een leven als een oordeel [een ontzettend lawaai]
	synoniemen: lawaai herrie kabaal tegenstellingen: rust stilte
• 	tijd tussen geboorte en dood
	vb: na het leven komt de dood

Leven
Spreekwoorden: (1914) Een leven (drukte)
d.w.z. een verschrikkelijk leven, een helsch lawaai; ook genoemd een leven van de andere wereld 
(o.a. Nest, 105); een heidensch, een Spaansch leven, een leven van den drommel, den duivel 
(Tuinman I, 289; II, 168; Halma, 184). Waarschijnlijk moet men er onder verstaan een leven zoals...

Leven
bestaan, wonen handelen, omgaan krioelen aanzijn, bestaan, vita, hachje bedrijvigheid, werkzaamheid 
drukte, herrie, lawaai, reuring, rumoer levensbeschrijving poeder

Leven
•	het doormaken van het leven. 
•	meervoud tegenwoordige tijd van •Nederlands

Leven
1) Aanzijn 2) Aangaan 3) Bombarie 4) Bedrijvigheid 5) Bestaan 6) Beroering 7) Blijven voortbestaan 8) 
Doen en laten 9) Des 10) Drukte maken 11) Deel van een nagel 12) Drukte 13) Existentie 14) Existeren 
15) Geschreeuw 16) Geruis 17) Genieten 18) Gedruis 19) Geraas 20) Getier 21) Geweld 22) Handelen 
23) Heksenket 24) Herrie 25) Heibel 26) Hachje 27)

Leven
Een levend wezen (of een organisme)

Leven
Levende organismen zijn onder meer gekenmerkt door stofwisseling, vermogen tot zelfvermeerdering, 
waarneming en reactie op veranderingen in de omgeving. De grens tussen levend en niet levend 
(bijvoorbeeld een virus ) is onscherp. Dode materie is levend geweest, levensloze materie (zoals 
gesteente) niet.

Leven
Leven is een eigenschap van organismen die, naast hieronder nader uitgewerkte eigenschappen, in ieder 
geval de mogelijkheid hebben zich voort te planten. Een gebruikelijke definitie van leven is de volgende: 
Leven staat enerzijds tegenover dood: een voorheen levend wezen dat zichzelf niet meer in stand heeft 
kunnen houden, en anderzijds tegenover levenloos: een voorwerp dat nooit leven heeft gekend.

Leven
[rivier in West Dunbartonshire] - De rivier Leven is een waterweg in West Dunbartonshire, Schotland, en 
stroomt tussen Loch Lomond in het noorden naar de rivier Clyde in het zuiden. Alhoewel het een korte 
rivier is, is het de op een na snelst stromende rivier van Schotland. ...

Leven
[East Riding of Yorkshire] - Leven is een plaats en civil parish in het bestuurlijke gebied East Riding of 
Yorkshire, in het Engelse graafschap East Riding of Yorkshire met 2.240 inwoners. ...

Leven
GAAN LEVEN: het, door zeegang, in beweging komen, van iets dat ontwrikbaar dient te blijven. 
Dit geldt ook voor de romp van een schip, die in zware zeegang buigt of draait.

Leven
Bestaan, niet dood zijn ; het bestaan, de levenswandel (toon de herkomst via de etymologiebank)

NAAR HOOFDSTUK 3

 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.