Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

"Het Energiniale leven, Vrijheid en Liefde"
Vrijheid en Liefde2-3a Definitie

Holografie

Holografie (Grieks: holos = volledig en grafein = schrijven) is een manier om een 
driedimensionale afbeelding van een object te maken, met gebruik van een plat vlak in de 
vorm van een fotografische film of sensor, of een ingegraveerde structuur. Door de afbeelding 
uit verschillende hoeken te bekijken lijkt het platte beeld te veranderen zodat de indruk van een 
ruimtelijk, driedimensionaal beeld bestaat. Het beeld bestaat echter niet echt maar wordt 
gerepresenteerd door plaatsen waar licht aanwezig is en door plaatsen waar minder of geen 
licht aanwezig is. Het resultaat kan alleen vanuit een beperkte hoek worden waargenomen. 
Zie de foto’s, die dit laatste illustreren. Door de breking van het (witte) licht zijn in deze 
afbeeldingen veelal de kleuren van de regenboog zichtbaar.

Een andere term voor holografie is golffrontreconstructie.2-3b Werking

Het opnemen van een hologram
Het hologram weergeven
Eenvoudig uitgelegd

Als men door een venster kijkt, krijgt men op het netvlies een beeld dat door de ooglens wordt 
gevormd uit alle binnen de beeldhoek door het venster op het oog gevallen golven. Met een 
bepaalde (fysisch-)optische truc is het mogelijk, een momentopname te maken van deze golven 
zoals ze het venster passeren; de daarbij gebruikte film of beeldsensor neemt dan de plaats in 
van het genoemde venster. Deze opname – hetzij een ontwikkelde film, hetzij een digitaal 
bestand van de opname door de beeldsensor – heet nu het hologram, een opname dus van alle 
golven die op dat ene moment door dat venster kwamen. Wordt dit hologram nu opnieuw belicht 
door een laserbundel, dan worden de golven die tijdens de opname door het raam 
binnenkwamen, als het ware gereconstrueerd (vandaar ook de term „golffrontreconstructie”). 
De golven die door het venster kwamen, kwamen uit verschillende richtingen, zodanig dat men 
(binnen de beperking van de raamkozijnen) ‘diepte’ zag. Met de herstelde golven ziet men nu 
dezelfde ‘diepte’. Er zijn ook hologrammen die met gewoon licht (dus zonder laser) uitgelezen 
kunnen worden. Bekende voorbeelden daarvan zijn die op de eurobiljetten en de bankpasjes.

Door een kleiner venster ziet men minder diepte, doordat men minder ver van opzij kan kijken. 
Hetzelfde effect treedt op bij een hologram: hoe kleiner het hologram is, des te minder ver men 
van opzij kan kijken en des te minder diepte men dus te zien krijgt.

Iets diepgaander uitgelegd

De werking berust op het principe van interferentie. Licht kan beschouwd worden als een 
golfverschijnsel. Het primaire licht (de oorspronkelijke golven) en het secundaire licht (de golven 
die via de opname komen) doven elkaar op bepaalde plaatsen in de ruimte uit (tegenfase) en 
op andere plaatsen in de ruimte versterken ze elkaar. Dit vereist echter wel dat de golven niet 
willekeurig door elkaar lopen, en dat ze dezelfde golflengte hebben en met elkaar „in de pas 
lopen”. Daarom is een coherente monochromatische lichtbron nodig voor een optimaal resultaat. 
In de opname is het beeld niet rechtstreeks te herkennen: elk deel van het fotografische beeld 
draagt bij tot het gehele hologram. Naarmate het opgenomen beeld groter is, wordt het 
hologram scherper afgebeeld en is er meer diepte te zien. De transformatie die hierbij optreedt, 
is een voorbeeld van wat in de wiskunde bekendstaat als een Fouriertransformatie. Omdat ieder 
deel van het opgenomen beeld het gehele beeld van het hologram in zich draagt is die naam 
holografie gekozen.

Net als het venster in bovenstaande vereenvoudigde uitleg, beperkt de lichtgevoelige plaat (film, 
sensor) het hoekbereik waaronder men het beeld nog ruimtelijk kan zien.2-3c Toepassing

Hologrammen worden veelvuldig toegepast om de echtheid van een object te waarborgen. 
Zo komen hologrammen voor op bankpasjes, bankbiljetten, softwareverpakkingen enz. 
Deze methode wordt toegepast omdat hologrammen moeilijk na te maken zijn.
Holografische interferometrie

Daarnaast worden hologrammen gebruikt voor holografische interferometrie, een meetmethode 
waarbij het holografische beeld interfereert met het licht dat door het – nog in de opstelling 
aanwezige – fysieke object wordt weerkaatst. Daarna wordt de vervorming van het object tussen 
opname en meting, bepaald door de ringen in het interferentiepatroon te tellen bij een constante 
golflengte van de lichtbron. Hieruit kan het faseverschil tussen de lichtbronnen, en dus de 
verplaatsing van het object worden bepaald.
NAAR HOOFDSTUK 15

 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.