Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

"Het Energiniale leven, Vrijheid en Liefde"
Vrijheid en Liefde2-2 Parallel (universum)

2-2a Definitie

Through the Looking Glass en het parallel universum dat Alice er vond

Een parallel universum of alternatieve werkelijkheid is een van de eigen werkelijkheid 
onafhankelijk bestaande werkelijkheid die er tegelijk mee voorkomt. Een specifieke groep van 
parallelle universa heet een multiversum, hoewel deze term ook gebruikt kan worden om er de 
eventuele parallelle universa mee te beschrijven die de fysieke werkelijkheid constitueren.2-2b Even een tussen aantekening

Als we dus over het universum hebben (heelal) dan is het dus duidelijk dat men praat over het 
zichtbare en het theoretische heelal. Heel frappant want hier gaat men er van uit dat het allemaal 
losse componenten zijn. Dat terwijl reeds bewezen het niet zichtbare een grotere rol speelt als 
het zichtbare / tastbare. 

Ook is er sprake van dat men praat over “superholtes” wat wederom een vreemde stelling is 
want er zijn geen holtes in de vorm hoe dat beschreven wordt. Men ziet duidelijk dat men geen 
raad weet met het zogenaamde “niets”.

Wat ik reeds eerder heb beschreven in het boek “Levenscirkel” is ook hier weer de onmogelijk 
grote getallenreeksen die de onmogelijke afstanden moeten verklaren en zichtbaar moeten 
maken. Hier zie je dus duidelijk dat het een getallenreeks is die elke proporties teniet doet maar 
ook aantoont dat men het eigenlijk niet meer kan verklaren in de zwaar verouderde wetenschap 
die nog van oude theorieën uit gaat en ook van zienswijzen die sterk beïnvloed werden door die 
mensen die het voor het zeggen hadden zoals een kerk. De verouderde theorieën zijn veelal niet 
de ware ontdekkingen door deze personen daar ze dan als duivel of ketterij zouden beschuldigd 
worden. Wat ik nog steeds niet kan begrijpen is dat de wetenschap zo’n vastgeroeste tak is van 
onze samenleving. Dan komt de vraag in me op; 

“Wat hebben ze te verbergen?”

Maar men is langzaam maar zeker een doorbraak van deze vastgeroeste wetenschap aan het 
forceren en ik wil daarom even het woordje “hologram” met je doornemen want dat is momenteel 
een nieuwere verklaring en versie op het universum verhaal. 2-3 Hologram

Een nieuwe kijk op ons Universum zegt dat het Universum wel eens een hologram kan zijn.
http://www.spiritscienceandmetaphysics.com/new-study-confirms-universe-is-a-hologram/

Verschillende lezingen zijn hier over terug te vinden en een andere view wordt gegeven over ons 
bestaan, ons leven, ons heelal.
Voor ik hier verder op in ga, laten we even kijken wat een hologram is en waar het vandaan komt.
NAAR HOOFDSTUK 14

 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.