Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

"Het Energiniale leven, Vrijheid en Liefde"
Vrijheid en Liefde2-1e Sloan Digital Sky Survey

Vanaf 2000 is het Sloan Digital Sky Survey project (SDSS) opgestart door het Astrophysical 
Research Consortium (ARC) - een samenwerkingsverband van zeven Amerikaanse 
onderzoeksinstituten - om het huidige universum in kaart te brengen en onze positie daarin. 
Het totale noordelijk halfrond van de sterrenhemel wordt door meerdere telescopen in kaart 
gebracht inclusief de deepskyobjecten. Dit gecombineerd met radiotelescopie zorgt voor 
nieuwe gegevens die vrij opvraagbaar zijn via het internet.

Deze eerste fase, SDSS I, is afgerond in juni 2005. In vijf jaar tijd werden meer dan 200 miljoen 
hemellichamen opgespoord, en de spectra gemeten van meer dan 675.000 sterrenstelsels, 
90.000 quasars en 185.000 sterren. Voor de tweede fase, SDSS II, gepland tot juni 2008, is 
het consortium uitgebreid tot 25 internationale onderzoeksinstellingen. Het onderzoek spitst 
zich nu onder meer toe op de oorsprong van sterrenstelsels en quasars en het ontstaan en de 
evolutie van de melkweg.

In juli 2008 startte SDSS III. In deze fase doet men onderzoek naar de donkere energie en de 
kosmologische parameters, de structuur, dynamica en chemische evolutie van de melkweg, 
en planetenstelsels. Deze fase zal worden afgerond in 2014.2-1f Het uiteindelijke lot van het heelal

Het uitdijen van het heelal heeft implicaties voor het uiteindelijke lot van het heelal. Het 
belangrijkste is hierbij de dichtheid van het heelal ofwel de hoeveelheid materie. De meest 
gangbare mogelijkheden zijn of de “Big Chill, Big Rip” (open heelal), “Big Crunch” (gesloten 
heelal) en het vlakke heelal.

De “Big Chill” neemt aan dat de dichtheid van het heelal zo laag is dat de uitdijing oneindig 
zal doorgaan, waardoor alle sterrenstelsels steeds verder van elkaar geraken. Ook zal het heelal 
blijven afkoelen tot 0 Kelvin, doordat de warmte zich over een steeds grotere ruimte zal moeten 
verspreiden. Zoals het er nu naar uitziet zal het heelal inderdaad op deze manier evolueren, 
omdat alles erop wijst dat de hoeveelheid donkere materie veel kleiner is dan de zgn. kritische 
waarde.

De “Big Rip” is een variatie op de Big Chill die veronderstelt dat de snelheid van de uitdijing 
van het heelal steeds zal toenemen, waardoor niet alleen sterrenstelsels, maar uiteindelijk ook 
sterren, moleculen en atomen uit elkaar zullen worden getrokken. Op die manier zal alle materie 
zich dusdanig verspreiden dat er niets meer van enige omvang zal bestaan.

De “Big Crunch” neemt aan dat dichtheid van het heelal hoog genoeg is om de uitdijing 
uiteindelijk, door de zwaartekracht van alle materie, te doen stoppen en dat het heelal daarna 
ineen zal krimpen. Het uiteindelijke lot zal dan de totale ineenstorting van het heelal zijn (eindkrak).

Het vlakke heelal. Hierbij is de uitdijende kracht even groot als de zwaartekracht en zet het 
heelal net vlug genoeg uit om samentrekking te voorkomen. Het heelal zal dan in theorie ooit 
stoppen met uitdijen, maar oneindig ver in de toekomst. In de grafiek van de uitdijing als functie 
van de tijd zien we dan een horizontale asymptoot.

Maar de dichtheid van het heelal kan ook worden beïnvloed door externe factoren, bijvoorbeeld 
als ons heelal wordt omgeven door een nog groter gebied met een hogere dichtheid, waar het 
uiteindelijk mee in botsing zal komen. Dit hangt nauw samen met het steeds populairder 
wordende idee van een multiversum.

Uit een onderzoek, dat de beweging van een aantal sterrenstelsels onderzocht, blijkt dat een 
groot deel daarvan zich naar één punt beweegt, over deze beweging is verder weinig bekend.

Bron: wikipediaNAAR HOOFDSTUK 13

 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.