Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

"Het Energiniale leven, Vrijheid en Liefde"
Vrijheid en LiefdeHOOFDSTUK 2

2-1 Ons Universum 

Gaan we even naar onze “schappers” die alles “weten”.

Het heelal

Het heelal of universum in de astronomie, ofwel de kosmos in de kosmologie, zijn synoniemen 
voor alle materie en energie binnen het gehele ruimtetijd-continuüm waarin wij bestaan.2-1a Definitie

Er valt voorts nog een onderscheid te maken tussen het zichtbare heelal en het theoretische 
heelal:

Het zichtbare heelal omvat dat deel van het heelal waarvan sinds het “begin der tijden” licht 
ons heeft kunnen bereiken en dat we daardoor om ons heen kunnen waarnemen. Omdat de 
snelheid van het licht eindig is, is ook het zichtbare heelal gemeten vanaf het “begin der tijden” 
eindig.

Het theoretische heelal omvat de theoretische modellen die in de kosmologie een mogelijke 
structuur beschrijven waarin het zichtbare heelal wellicht ‘ingebed’ is. Deze worden behandeld 
in bijvoorbeeld de verschillende snaartheorieën en de theorie over een mogelijk multiversum.2-1b De oerknal of ‘bigbangtheorie’

Over het algemeen wordt aangenomen dat het heelal is ontstaan volgens de bigbangtheorie. 
Volgens de huidige stand van zaken van deze theorie is het heelal circa 13,75 miljard (± 1%)
jaar geleden ontstaan.

De Belgische astronoom Georges Lemaître introduceerde in 1927 de theorie dat het 
universum uitdijt, wat verklaarde dat ver van ons verwijderde sterrenstelsels een 
roodverschuiving vertoonden. De Amerikaanse astronoom Edwin Hubble vond twee jaren 
later experimenteel bewijs voor Lemaîtres theorie. Hij bewees dat alle sterrenstelsels zich 
van ons verwijderen met een snelheid proportioneel tot de afstand ten opzichte van ons. 
Dit impliceerde dus ook een begin vanuit een bepaald punt en in 1931 verklaarde Lemaître 
dat het heelal met de explosie van een oeratoom was begonnen. Laatdunkend werd deze 
theorie daarom door de Britse astronoom Fred Hoyle “bigbangtheorie” genoemd, een term 
die is blijven hangen. Het belangrijkste bewijs voor de theorie werd in 1964 ontdekt door 
Arno Allan Penzias en Robert Woodrow Wilson die hiervoor de Nobelprijs voor de 
Natuurkunde kregen. Zij ontdekten namelijk (bij toeval; ze waren er niet naar op zoek) de 
achtergrondstraling die werd voorspeld door de oerknaltheorie.

Van de verst verwijderde sterrenstelsels is de golflengte van het licht met meer dan een 
factor 6 toegenomen, wat betekent dat het heelal met deze factor is uitgedijd sinds het licht 
van deze sterrenstelsels vertrok.

Een foto van de achtergrondstraling 379.000 jaar na de oerknal, gemaakt door het WMAP-
team van de NASA. Aan de hand van de temperatuur van de kosmische achtergrondstraling 
gemeten door de “Cosmic Background Explorer” (COBE) kon worden berekend hoe oud het 
heelal is. Het moment van de bigbang werd bepaald op 15,556 miljard jaar geleden met een 
onzekerheid van 24 miljoen jaar. Recenter onderzoek met de Wilkinson Microwave Anisotropy 
Probe (WMAP) gaf echter een ouderdom van 13,7 miljard jaar met een onzekerheid van 
1% (ca. 137 miljoen jaar). Metingen van ESA, bekendgemaakt in 2013, wijzen op een leeftijd 
van 13,8 miljard.
NAAR HOOFDSTUK 11

 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.