Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Dimensies

Het Energiniale leven "Hologram"
Hologram - Hoofdstuk 1

1-6 Even nog wat verder denken

Wat op valt in het bovenstaand artikel is dat er alsmaar gesproken wordt over 
complottheorieën wat vreemd is omdat er diverse geschriften zijn maar ook 
afbeeldingen van deze tijd dat de Anunnaki aanwezig waren (of nog zijn) op 
deze planeet. De vraag is misschien wel; Is deze groep wel ooit weggegaan? 
Want we weten ook dat men zeer sceptisch is en vele stekels recht op gaan 
staan zodra men het over deze Anunnaki heeft. Het is nog steeds onmogelijk 
een ware documentaire te maken of een film over deze groep. Alsmaar is er 
een machtige kracht die alles rond deze tijd en wezens afschermt en restricties 
oplegt. 

Opmerkelijk was de zin van heer Deahl Die de tijd van de Anunnaki langs de 
tijd legt van de huidige tijd met onze New World Order! Opmerkelijk is het 
omdat inderdaad veel gelijkenissen zijn en dan pak ik er een uit die zeer 
actueel is en dat is het offeren en misbruiken van kinderen en te pas en te 
onpas met iedereen het bed delen! Dit was ook duidelijk beschreven in de 
geschriften van de Anunnaki en we zien nu dezelfde handelingen, maar dan 
uitgaande van de ritualen die vastgesteld zijn in de zogenaamde 
genootschappen als een freemasons maar ook het vaticaan! Is het zo dat deze 
clubjes of te wel genootschappen de oude gebruiken van de Anunnaki 
voortzetten om zo hun krachten te putten? Of is het zo dat er nog een groep is 
die dan veelal onder het aardoppervlak leeft, die nog nakomelingen zijn van de 
Anunnaki!

We zien duidelijk de voortzetting van hun gebruiken en handelswijze en vergeet 
niet wat alsmaar geschreven wordt is dat de Anunnaki de goden waren van de 
Onderwereld!

Wat mij alsmaar trekt is dat we over de vele andere culturen vele geschriften 
vinden en dat men van de Anunnaki tijd weinig mogen lezen en veel vernietigd is. 
Wat is het waarom deze groep verbannen wordt uit onze geschiedenis? Bij het 
lezen van de wel beschikbare geschriften en het bekijken van de afbeeldingen 
is het duidelijk dat er hier een ingang is naar de ware oudheid en ware 
geschiedenis van de mens. Zeker nu dat zelfs wetenschappers zaken gaan 
zetten in een hologram en er gepraat wordt over geen tijd, geen afstand en zo 
ook een compleet andere inzicht van het geheel naar buiten brengen. Hier kruist 
dan de weg ook van de dimensies waar al eerder is over geschreven en de 
matrix waarin we leven.

Het is interessant dat er met man en macht gewerkt wordt aan het terughouden 
van de informatie van dit deel van onze geschiedenis. Er is duidelijk hier een 
ingang naar de krachten maar ook de ware wereld waarin we leven.


En dan komen we op ons Universum en de wereld die duidelijk één zijn maar 
dan wel in een geheel andere context.NAAR HOOFDSTUK 8

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.