Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Dimensies

Het Energiniale leven "Hologram"
Hologram Hoofdstuk 4


4-1 Diverse video’s en terug te vinden informatie

“12 december 2016

Amerikaans onderzoeker David Wilcock en klokkenluider Corey Goode, die naar 
eigen zeggen meer dan 20 jaar actief was binnen het geheime Amerikaanse black 
ops circuit, zeggen dat er grote onthullingen aankomen over een oude beschaving 
die ontdekt is onder het ijs van Antarctica.

Het zou gaan om een beschaving die minstens enkele tienduizenden jaren geleden 
bestond en die overvallen werd door een kanteling van de aardas, waardoor het 
continent dat voorheen dichter bij de evenaar lag, plotseling geconfronteerd werd 
met pooltemperaturen van 40 graden lager. Hierdoor zouden de bewoners, die de 
"Pre-Adamieten" genoemd worden, tegelijkertijd met allerlei prehistorische dieren 
en planten ter plekke gestorven zijn en goed bewaard zijn gebleven onder het ijs.

Wilcock en Goode zeggen dat de Amerikanen inmiddels veel van deze lijken en 
kadavers afgevoerd hebben voor onderzoek. Veel vondsten zouden zo goed intact 
zijn dat er gesproken wordt van een "Pompei on Ice". ”

FOTO Antarctic

Dit artikel geeft aan de diverse beschavingen die voor lange tijden zowel onder de 
grond als ijs leefden. Nog steeds is dit gaande en nog steeds zijn er steden diep 
onder de grond. Deze groepen mensen hebben iets met elkaar te maken. 


“Vaticaan plant cursus exorcisme: “Steeds meer mensen bezeten”

Het Vaticaan gaat komende maand een trainingscursus organiseren rond 
exorcismes, oftewel duiveluitdrijvingen. Volgens de Kerk is dat nodig omdat er 
steeds meer meldingen binnenlopen van mensen die bezeten zijn door demonen 
en vragen om een gespecialiseerde priester.
Volgens de International Association of Exorcists, een organisatie van zo’n 200 
priesters die gesteund wordt door het Vaticaan, is het aantal bezetenen zo hard 
gestegen dat we van een ‘pastorale noodsituatie’ kunnen spreken. Vorig jaar 
rapporteerde de christelijke denktank Theos dat exorcismes een groeiende 
industrie waren, en een Siciliaanse woordvoerder beweert nu dat het aantal 
mensen die beweren dat ze bezeten zijn het laatste jaar verdrievoudigd is. 
Dat komt neer op 500.000 meldingen per jaar.

Om het probleem aan te pakken, gaat het Vaticaan nu van 16 tot 21 april een 
trainingscursus houden in Rome, die zich zal focussen op het uitdrijven van 
duivelse krachten door de kracht van het gebed. “Het gevecht tegen de slechte 
kracht woedt al sinds het begin van onze wereld, en zal duren tot het einde”, 
verklaart priester Cesare Truqui, een van de gastsprekers.”

Bron HLN België
2018 en het vaticaan gaat hun gevecht tegen exorcisme verder aan. Doch er al 
eens over nagedacht dat het niet de duivel is waar deze priesters tegen vechten 
en de personen bezeten van zijn? In het geheel zien we dat het om personen 
gaat die buiten de maatschappij vallen en het mensen zijn die gevoelig zijn
voor de vele frequenties die op hun beurt de persoon in kwestie anders laten 
gedragen dan dat de kerk zou willen zien. Zijn het niet personen die juist het 
grootste gevaar zijn voor het huidige geloofsysteem? Is het niet dat daarom 
het vaticaan zich druk maakt over deze enkele zielen die niet passen en niet 
te intimideren zijn door het geloof en het totale systeem? Dat het vaticaan hier 
zo graag op in wil haken gaat het duidelijk niet om zieltjes winnen. De krachten 
worden in mijn ogen te veel naar buiten gebracht en er is dus duidelijk een 
kracht waar het geloof erg bang voor is. Is dit een van de verschillende ingangen?


“De wetenschap bevestigt dat de mensen energie van anderen absorberen

Waarschijnlijk is het je overkomen wanneer je met iemand bent en je voelt een 
slechte vibe alsof die persoon je energie wegneemt. De wetenschap zegt dat
 alles om ons heen energie is, en we zijn ook energietransformaties.

Uit een studie van de Belfield Universiteit in Duitsland is gebleken dat 
installaties energie uit andere installaties opnemen.

De resultaten van dit onderzoek zijn gevolgd door een arts en therapeut, 
Olivia Bader-Lee.
Bio-energie is de wetenschap die onderzoekt hoe de energie zich gedraagt 
in levende wezens. De studie omvatte algen of om nauwkeuriger te zijn 
Chlamydomonas reinhardtii. Naast fotosynthese hebben algen een andere 
energiebron die energie uit andere algen opneemt.


Olaf Kruse is Duits bioloog en auteur van deze studie. Zijn ontdekking werd 
gepubliceerd op Nature Site. Bader-Lee legt uit dat het menselijk lichaam 
als een spons is dat energie opneemt die ons omringt.

Dit is de reden waarom sommige mensen zich niet op hun gemak voelen als 
ze rond specifieke mensen zijn. Ons lichaam is vergelijkbaar met planten die 
energie absorberen om de emotionele staat te voeden. Ook kunnen we energie 
geven aan de cellen en het verhogen van de niveaus van cortisol en kataboliseren.

Dat verklaart waarom sommige mensen vaak van stemming veranderen en ze 
blij zijn, lachen, optimistisch maar ook angstig, boos, verdrietig en gestrest zijn. 
Volgens Bader-Lee zijn we de afgelopen honderden jaren onze aansluiting 
kwijtgeraakt bij de natuur waar het opnemen van energie zeer gunstig zou 
zijn voor de mens. In feite is onze geest energie, en er is niets 'bovennatuurlijks', 
maar alleen manifestatie van verschillende energieën in de wereld.

Oude culturen van elk continent waren zich hiervan bewust, terwijl 
wetenschappers het negeerden. Verscheidene wetenschappers durven deze 
problemen echter aan te pakken. De rest van hen is bang voor verwerping en 
kritiek door de wetenschappelijke gemeenschap.”

Bron: RealPositiveExperience

Een gegeven waar ik al vele jaren over heb en ook weer aantoont dat de top van 
menselijke keten duidelijk onze energie nodig heeft. 

Wat als we onze energie eens afsluiten voor hen?


Boeken vrij te downloaden

“Dimensies” 
ISBN 978-1-365-87087-3
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Dimensies_Download.pdf

“Zelfgenezing”
ISBN 978-1-4709-3332-6
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Zelfgenezing_download.pdf

“Geloof en het geloven”
ISBN 978-1-326-28453-4
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Geloof-en-geloven-Download.pdf

De protocollen van Sion 21ste eeuw 
ISBN 978-1-326-84325
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Sion_Download.pdf

Boeken over de Anunnaki

Voor het gehele verhaal over de Anunnaki en hun planeet Nibiru lees het document 
in het boek “Dimensies” vanaf pagina 40.
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Dimensies_Download.pdf

- The end of Days, ZechariaSitchin
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Interesting/The%20End%20of%20Days.pdf

- The Lost Book of Enki, ZechariaSitchin
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Interesting/LBoE.pdf

Erich von Däniken 
“Waren goden kosmonauten”


Ons Universum is een hologram; enkele interessante video’s die zich met dit onderwerp 
bezig houden;

https://youtu.be/XoP0lzBC9mo
Our Universe as a Hologram
Kostas Skenderis

Is The Universe A Hologram?
https://youtu.be/iNgIl-qIklU

Documentaires ruimtevaart

Apollo en welk materiaal men gebruikte. 
https://youtu.be/lNiscigIgBc 

Orion project introduceerde.
https://youtu.be/4O5dPsu66Kw (zie rond minuut 3)


Ons leven een simulatie, misschien interessant om over wat zaken meer te weten.

EVIDENCE WE ARE IN A SIMULATION - SHOCKING (MATRIX, ELON MUSK, 
VIRTUAL REALITY, QUANTUM PHYSICS)
https://youtu.be/ccQPesc7HFs


Het gevonden computer string in de kern van het leven. 
De wetenschap gaat steeds meer zaken inzien zodat men het “weten” duidelijk in 
een verkeerd “schap” heeft gezet.

Theoretical Physicist Finds Computer Code in String Theory
https://youtu.be/cvMlUepVgbA

Link naar getuigenverklaring bank senior
FORMER WORLD BANK SENIOR COUNCIL SAYS A “SECOND SPECIES” ON 
EARTH CONTROLS MONEY & RELIGION
https://youtu.be/c7E9SUwlooENAAR HOOFDSTUK 30

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.