Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Dimensies

Het Energiniale leven "Hologram"
Hologram Hoofdstuk 3


3-1 De werkelijke wereld


Dit stukje kwam ik tegen en het refereerde naar wat al even bekend is: 

In het jaar 1977 op de Universiteit te Geneve, Zwitserland werd bewezen dat materie 
connectie blijft behouden al zijn ze niet fysiek met elkaar verbonden.

De proef was dat een deeltje gesplitst werd en dat een deeltje 25.8 km verder 
gebracht werd.
Beide deeltjes reageerden op alles simultaan en er was duidelijk geen verschil
 in de tijd. 
Mits het sneller dan het licht zou zijn wat volgens de huidige wetenschap (nog) niet 
te meten is.

Men kent dit verschijnsel als “kwantum verstrengelingen”. 
 
Einstein zette dit verschijnsel onder “Spook effect op afstand”. Ook Einstein kon het 
verschijnsel niet verder verklaren want dan zou er nog een snelheid bestaan sneller 
dan het licht! Of de gehele beredenering van afstand en tijd zou in twijfel getrokken 
kunnen worden en zo ook de wetenschap.


Opmerkelijk

Dit experiment laat duidelijk het bestaan van tijd en afstand wankelen.
Het bewijst zeer zeker dat het Universum één is en dat alles met elkaar verbonden is.

Na dit stukje was er verder nog een interessante bevestiging van de kracht van de 
energiewereld namelijk: 

“Zonnevlammen zijn een graadmeter voor het gedrag en handelen van de mens”. 

Duidelijk is uit statistieken gebleken dat, als de zonnevlammen meer actief zijn, de 
mens weldegelijk andere gedragingen vertoont. En ook dat wijst er op dat alles zeker 
afhankelijk is van de energie die er in zijn totaliteit vrijgegeven wordt. Een energie die 
dus ook verbonden is met alles wat we om ons zien en ervaren.

Nu praten we hier over de wetenschap die dus wel weten wat er duidelijk gaande is 
maar blijkbaar het nog niet weten te plaatsen in hun wereld van het “weten”. Ook zou 
dat alles wat de wetenschap tot dusver heeft vastgelegd wel eens tot wankelen kunnen 
brengen. Want alleen al in deze twee bovengenoemde artikelen blijkt dat er een groot 
probleem is met het gegeven tijd en afstand. En een nog groter probleem dat 
weldegelijk alles via energie aan elkaar gekoppeld is.

Zelf ben ik ervan overtuigd dat alles één energiebron is en alles vanuit één totale kern is. 
Van overtuigd ben ik omdat ik het zelf mag zien maar ook ervaren. Het maakt niet uit of 
je nu aan het einde van de straat moet zijn of andere kant van de aardbol, via de 
energiewereld is vrij eenvoudig deze connectie te leggen. Waar men denkt poorten voor 
nodig te hebben is alleen maar een leugen om mensen te weerhouden die krachten ook 
te gaan gebruiken en zo hen te ontmoedigen.

Er komen dagelijks theorieën op mijn scherm hoe het geheel is en ik ben nu al vele
 jaren aan het beschrijven wat er werkelijk achter ons leven gaande is. In dit boek is een 
duidelijke vraag gesteld of ons leven een hologram is en dan denk ik dat we dat met 
een ja mogen beantwoorden als we er vanuit gaan dat er een werkelijk energieveld is 
waar zich alles afspeelt. Dan hebben we ook het gegeven dat we zelf onze wereld 
kunnen bepalen en creëren. Ook is er het gegeven dat 7.6 miljard mensen deze 
wereld allemaal iets anders zien. Dat alles is simpel het spelen met energie zonder 
dat men het weet. Vele zaken gebeuren in ons onderbewustzijn omdat we door de 
moderne manier van opvoeding en scholing alles wat gevoel en te revolutionair is 
wordt afgestompt, verboden en zelfs met medicijnen onderdrukt.

Wat volgens mijn ervaring duidelijk is geworden, is dat er zo ook bewezen is dat er een 
“onderwereld” bestaat waar duidelijk twee verschillende generaties leven. We hebben 
daar een groep wat mensen zijn die teruggetrokken leven onder de aardkorst en we 
hebben de hoge intelligentie wat afstammelingen zijn van de vroegere goden en wezens 
die in de voorgaande jaren ons aardbolletje kwamen bezoeken en zijn blijven hangen. 
Deze beschaving is nog steeds dat groepje die alles in handen heeft en de menselijke 
onderaardse tak als buffer gebruiken om zo de zaken boven op de aardkorst te sturen 
en te regelen.

Als men vele oude tekeningen goed bestudeert en de zogenaamde vertalingen weglaat 
en puur deze tekeningen op je in laat werken zie je in de duizenden jaren van 
beeldinformatie dat men altijd gesproken heeft over bovennatuurlijke wezens, goden en 
oppermachtige wezens. Dan denk ik ook even waarom er zo heimelijk gedaan wordt 
over de skeletten die men vindt en van menselijke aard zijn maar wel kunnen gaan tot 
zeker 6 meter lang! Waarom zwijgt de wetenschap hier alsmaar over en is er zeer 
weinig informatie hierover? Hetzelfde zien we met bepaalde groepen zoals de tijd van 
de Anunnaki waar nog tot de dag van vandaag een taboe over heerst en het zeer 
moeilijk is deze groep open te leggen en hun verhaal te vertellen. De goden, de 
vliegende wezens en ga zo maar door, het zijn geen verzinsels en mensen hebben ze 
gezien en zo vastgelegd. 

Al deze zaken wijzen op verschillende werelden en, zoals ik ook al stelde, de vele 
dimensies waar mensen zich in kunnen verplaatsen als ze maar verbonden zijn met de 
energiewereld. Je gaat geen jaren terug in een tijd of eeuwen verder in de toekomst! 
Alles is een nu omdat alles vastgelegd is in dat hologram, die matrix en die wereld wat 
je ziet, voelt en beleeft.

Hoeveel verhalen mogen we niet lezen over de kracht van bepaalde monniken en de 
zogenaamde vreemde fratsen die ze uit kunnen halen. Ze houden ongekend lang hun 
adem in, ze kunnen zichzelf zelfs dood laten voorkomen en weer maanden, jaren, 
eeuwen later tot leven komen. Andere spelen met de zwaartekracht en weer andere 
hebben het monnikengeduld en doen zaken waar het woordje geduld helemaal verdwijnt! 
We hebben heksen en er zijn personen die werkelijk vele voorspellingen doen omdat ze 
gemakkelijk switchen tussen dimensies. We hebben ook geesten, demonen en zelfs 
een duivel. En zo kunnen we vele bovennatuurlijke zaken hier neerzetten waarvan vele 
het zien als fantasie, bedrog en ook als fake worden betiteld. In werkelijkheid zijn het 
zaken waar men uiteindelijk bang voor is en zeker die groep die de macht nu in handen 
heeft. Nog niet zozeer omdat men bang is van eventuele monsters maar bang omdat 
men zich in een onbekende wereld aan het begeven is. 

Verder denk ik persoonlijk meer aan het gegeven dat er mensen zijn die ook met de 
energie kunnen werken veelal in beperkte mate en in kleine hoeken van de energie. 
Heel duidelijk is dat er met deze “gave” of weten van het werken met deze energie, 
er toch ook door vele misbruik wordt gemaakt. Teveel gewroet en misplaatste energie 
zetten op plaatsen waar het niet hoort, is veelal de schuld van grote ongelukken. Je ziet 
dan duidelijk dat al heel snel deze mensen door de mand vallen en plotsklaps grandioos 
de mist ingaan met wat ze gedaan hebben. Men verliest het inzicht en of die bepaalde 
kracht en dan gaat men liegen, bedriegen en is het aan het geheel dat ze aan een 
schandpaal genageld worden en wordt er direct opgepakt door de bange hoek van; 
zie je wel, niets is waar van die persoon, hij is een oplichter! Dat, ondanks hij of zij 
weldegelijk eens die gave beschikte maar helaas misbruikte.

Een mooi voorbeeld zijn, wat ze zich noemen, “genezers”. Ja, elk mens kan genezen 
worden (zie boek “Zelfgenezing”). Ik mag geen ander genezen zonder toestemming van 
de energiewereld. Elk ziektebeeld is nodig in het leven van elk mens en het is aan die 
persoon hoe deze aan zijn eigen gezondheid gaat werken. De meeste genezers gaan 
grandioos de fout in omdat men geld aanneemt of goederen vraagt voor hun diensten. 
Vele hebben geen toestemming van de energiewereld om te mogen genezen, dat is 
alsmaar duidelijk. Daarom zie je dat bij zulke genezingen bijvoorbeeld de persoon, 
die denkt genezen te zijn, plotsklaps een ongeluk krijgt of op den duur een nog ergere 
nieuwe ziekte voor terug krijgt. Bij genezing komt er veel meer bij kijken dan “misbruik” 
maken van de krachten. Het is ook een van de redenen dat de conservatieve 
geneeskunde in zeer vele gevallen totaal de mist ingaat en dat patiënten van de ene in 
de andere ellende vallen.

Het respect voor de energiewereld is momenteel ver te vinden en ook dat toonde onder 
andere de tabellen van zonnevlammen, weer, aarde, gedragingen mens duidelijk aan. 
Want de vele agressie en de vele oorlogen zijn met alles in de energiewereld gekoppeld 
en is verbonden met elkaar. Zo zijn wij het die onszelf ziek maken en soms vele andere 
mee trekken in deze negatieve spiraal.

Het unieke is dat wij als mens nu onszelf over gaan geven aan een techniek die bestaat 
uit nullen en enen. We stappen nu het tijdperk in waar computers zaken gaan overnemen 
maar ook gaan bepalen wat te doen en hoe te handelen. Dit gaat dan de “logische 
periode” worden en de weg zoals men het heeft bepaald! Wat we hier nu zien is dat 
buiten het hologram van het Universum er nu een contra artificiële wereld gezet wordt 
en we dus verder ondergeschikt gaan worden aan zaken die niet meer door ons 
bepaald kunnen worden via een natuurlijke energie. We gaan nog verder afstand nemen 
van de natuurlijke energiewereld, die we zelf kunnen kneden als we zouden willen. We 
geven ons over aan een computer die gekoppeld is aan een programma geschreven 
door één persoon wat duidelijk geen weet heeft van het energieniale hologram! Dit kan 
nog een interessante wending worden omdat we dan praten over een natuurlijk hologram 
contra een artificieel hologram! 

Is dat niet wat we zagen in De Matrix trilogie?

Er zijn duidelijke wegen en er zijn nu machtigen der wereld die werkelijk denken zo de 
mensheid naar hun hand te kunnen zetten maar men vergeet een ding, de natuurlijke 
energiebron is de grondslag van alles wat in dit hologram gecreëerd wordt, zo ook het 
artificiële hologram aangestuurd door computers. Dat maakt het interessant en zelf ben 
ik al aan het experimenteren wat mijn simpele energie kan doen aan al het elektronisch 
geweld! En dat laat mij bijna elke dag verbazen. Want hoe krachtig de artificiële bron 
ook is en hoe goed beschermd en ver gehouden wordt van de huidige mensheid via de 
natuurlijke energie, alles is te bewerken simpel zoals het al aangegeven is in het 
experiment in Geneve. Het experiment wat vastlegde dat alles met elkaar verbonden is. 
Het is een zeer interessante reis in de wereld van nullen en enen en de wereld die niet 
bestaat. 
 NAAR HOOFDSTUK 28

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.