Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Dimensies

Het Energiniale leven "Hologram"
Hologram Hoofdstuk 2


2-13 Wat is de kracht van elk individuele energie en waarom probeert men deze 
alsmaar af te breken?

Ik wil deze vraag beginnen te beantwoorden met dit stukje wat laatst op mijn scherm 
verscheen:

Ivo van Vulpen is natuurkundige aan het Nikhef-instituut in Amsterdam, maar hij schrikt 
niet terug voor een beetje filosofie. Sterker nog, volgens hem komt het bij het begrijpen 
van de wereld om ons heen uiteindelijk allemaal neer op zijn vakgebied, de 
deeltjesfysica. ‘Deeltjes en krachten zijn de fundamentele bouwstenen van het heelal. 
Als je die steeds dieper bestudeert, ga je patronen herkennen’, zegt hij. ‘Dan zie je 
bijvoorbeeld dat alles om ons heen is gemaakt van slechts drie bouwstenen.’

Drie bouwstenen? Maar we zien toch hartstikke veel variatie? Waterstof, koolstof, 
zuurstof, stikstof, ijzer… wie het periodiek systeem een beetje kent, weet dat er meer 
dan drie soorten atomen bestaan. Maar al deze atomen zijn opgebouwd uit nog kleinere 
deeltjes: protonen, neutronen en elektronen. Protonen en neutronen zijn op hun beurt weer 
opgebouwd uit nóg kleinere bouwblokjes: up-quarks en down-quarks.

Met een flinke emmer vol up-quarks, down-quarks en elektronen kun je in theorie elke 
vorm van materie maken. Stenen, bomen, mensen, plastic, lucht – echt alles. 
De enige reden dat een boom zich onderscheidt van een hoop lucht, is dat de quarks 
en elektronen in een boom anders gegroepeerd zijn dan in lucht. In een boom klitten ze 
veelal samen tot stevige roosters met veel koolstofatomen, in lucht vormen ze vooral vrij 
bewegende stikstof- en zuurstofatomen.

Bron: Ivo van Vulpen

Opmerkelijk

Dit stukje is opmerkelijk omdat hier een natuurkundige openlijk een zienswijze lanceert 
die heel dicht bij mijn vorige paraaf gestelde zienswijze komt. Er is dus werkelijk een 
omslag bezig in het denken en zien van het geheel. 

Ook in dit stukje kom je dus bij het gegeven dat de energiewereld onbeperkt is en dat 
geeft deze natuurkundige ook mooi aan. En dan komen we op de vraag; waarom 
mogen wij als bovenaardse bewoners van planeet aarde niets weten van de onbeperkte 
kracht die er voor iedereen beschikbaar is? 

Stel je voor dat wij allemaal met onze bovennatuurlijke krachten gaan werken. Het 
probleem met de mens is namelijk dat men zich niet kan beheersen en ook niet weten 
in hoeverre je met bepaalde krachten kan gaan. Wat ik al meerdere malen heb 
aangegeven, de mens is uit op macht met daaraan het gekoppelde rijkdom en 
overheersing. Door deze zwakke karakters in ieder mens is het zeer moeilijk om met 
krachten om te gaan die werkelijk zaken kunnen veranderen en zelf grote verschuivingen 
zouden kunnen brengen. Die wezens die met enkele krachten wel bestaan zijn die 
wezens die zich buiten al deze menselijke tekortkomingen vallen. Er waren in het 
verleden mensen die bepaalde krachten hadden. Helaas de meeste zijn de fout 
ingegaan en het is momenteel zo ver dat de kraan van de energie nagenoeg dicht is 
gedraaid, simpel omdat er meer negatieve zaken vrijkwamen dan positieve. Ondanks 
dat hebben we onder de jongeren nog duidelijk kinderen die vele gaven bezitten. Ergens 
zijn we op een punt gekomen dat deze jongeren de beheersing wel hebben en ook 
verder zien wat de consequenties zijn als ze misbruik zouden maken van hun gaven. 
Af en toe heb ik contact kunnen krijgen met deze kinderen maar het mooie is dat ze 
zeer op hun eigen zijn en eigenlijk afstandelijk leven naar het aardse geheel toe. 

Wat we ook nu zien is dat er soms zeer extreme berichten verschijnen en dat er 
personen los gaan komen met zaken die we in het verleden van afgesloten werden. 
De reden van de regerende top op de wereld en hun vaticaan om alle miljarden mensen 
op deze aardbol onder bedwang te willen houden is simpel omdat zij menen de 
krachten te bezitten om alles te beheren en naar hun hand te zetten. Maar de enige 
kracht heeft men dat ze via vieze praktijken, leugens en afpersen de mensen zo in een 
angst houden. Wat weer niets te maken heeft met pure energie. Daarnaast zijn er nu 
diverse technieken die dag en nacht inwerken op de mensen en zo de lichamen 
overbelasten dat ze geen energie meer overhouden om nog te werken aan hun leven, 
hun opdracht, hun missie. De zaak is werkelijk erg scheefgetrokken. Dat maakt dat wij 
als ratten en simpele melkkoeien zijn om die energie te leveren voor deze elitaire top. 
Deze top behoort samen te werken met de ware energiebron maar hier is duidelijk een 
kink in de kabel gekomen. Er zijn duidelijke problemen met de connectie energiebron, 
wat ons leven is, en de selecte groep. 

Volgens oude geschriften was alles in dienst van het hogere en de offers en het geheel 
draaiden om deze energieniale kern. Nu zien we dat genootschappen de mensheid 
misbruiken, uitmelken en afslachten simpel omdat men de overvloed aan veelal 
negatieve energie niet weten te verwerken. Dit is op zich een goed teken maar de 
elite zijn een plan aan het uitvoeren om de overvloed aan energie af te breken door 
simpel het aantal mensen via oorlogen, aanslagen, onderling moorden en elektronica 
terug te brengen. 

Het gaat toch om energie? Ja, dat klopt en je zou denken hoe meer energie hoe beter 
maar er is heel veel fout gegaan bij de mens omdat de mensen zeker niet de juiste 
frequentie energie meer leveren en zo een stoorzender zijn in plaats van een energiebron. 
We meten dan ook momenteel zeer veel vreemde waardes in de frequentie wereld en 
dat heeft allemaal invloed op de mens, zijn gedrag en manier van leven.

De scheefgetrokken energie maakt dat de oude beschaving op onze aardbol in grote 
problemen is gekomen en daarom steeds meer buitenaards hun heil moeten gaan 
vinden. De elite tussenschakel is aan het falen en denkt meer aan hun eigen dan aan
het geheel. Het gaat zich oplossen en we weten dat om geregelde tijden er aardse 
catastrofes zijn die dan de mensheid weer terugbrengen naar de proporties die nodig 
zijn voor het geheel. Wel is duidelijk dat er nu ook daar zich een storing voordoet daar 
de elite groep meent zelf te kunnen bepalen wie wel mag leven en wie niet. Ook dat 
geeft weer een totaal andere frequentie. Het kan nog zo uitpakken dat er grotere 
problemen gaan komen dan een simpele catastrofe. Zie maar hoe er vanuit, 
zogenaamd buitenaardse leven, al ingegrepen is geweest in de atoom experimenten, 
bepaalde oorlogen en onverklaarbare handelingen van mensen uit het niets. 

Zaken zijn dus goed uit de hand aan het lopen en de spelers zijn juist wezens/mensen 
die in die positie hadden mogen komen geregistreerd vanuit de elite club. Dat gegeven 
is een gegeven wat alsmaar door de dimensies heen te zien is. Want niets staat 
werkelijk vast en alles is via de energiewereld een andere wending te geven. Kleine 
experimenten heb ik al mogen doen en deze zijn inderdaad allemaal zo gelopen zoals 
ik het had gezien. Maar ingrijpen is niet zo dat ik nu kan zeggen laten we van de wereld 
een paradijs maken. Dat is een stap die niet werkt omdat de huidige aarde niet in de 
juiste frequenties zit en als er nu in een keer een paradijs zou zijn hier boven de aarde 
zou het naar een catastrofe uitlopen. Ook dat hebben we al meerdere malen moeten 
meemaken en is terug te lezen in oude geschriften. 

De reden waarom men nu geen paradijs hier kan maken is omdat de mensen te ver 
zijn verdwaald en totaal verziekt zijn door de eigen opgewekte negatieve energie. 
Zeer weinig mensen zijn er te vinden die nog dicht bij de bron zijn en nee, ook niet die 
nanana figuren die pretenderen de bron te zijn of die personen die via een klooster de 
leer zogenaamd verkregen hebben. 
Geld, macht en ego is alsmaar wat je ziet in hun energieën. 
En zie maar: 
Wie werkt er werkelijk voor niets? 
Wie deelt zijn kennis kosteloos? 
Wie werkt alleen maar met zuivere energie? 

Helaas deze wezens/mensen zijn bijna op één hand te tellen. En daar gaat het fout, 
want de huidige mens werkt allemaal mee aan de corruptie van geld, macht en 
overheersen. Daarnaast is het probleem, zoals ik ook in mijn platte aarde discussie 
had, dat de mens op zich verdeeld is. Waren het vroeger nog groepjes mensen, nu 
via de sociale media zie je dat iedereen voor zich is als het maar een like cq geld 
oplevert. Dat is het resultaat van de absolute top die er alles aan gedaan heeft om 
zombies te creëren om zo gemakkelijk de moeilijke mensen te verzamelen en op te 
ruimen. Een gehersenspoelde mens over de dam, de rest gaat volgen als een schaap 
omdat het een nieuwe trend is en meegedaan moet worden! 

Zie de Facebook, Instagram en de vele andere “(a)sociale”media die massa’s aan 
mensen mobiliseren die volgen wat er op hun schermpje komt. Het plan is geniaal en 
zover het nu gaat, gaat het lukken om vele mensen op deze manier uit te schakelen. 
De dosis angst dat verspreid wordt zoals de berichten dat bijvoorbeeld de wereld 
vergaat en er buitenaardse invasies gaan komen en er mensen zijn die met geweren 
alles platwalsen of bombarderen, is al heel ver uitgewerkt en kan binnenkort verder 
uitgevoerd worden. De schapen staan voor het hek, nog een grote nieuwe trend en 
men zal allemaal springen.

Ik praat nu over de laatste jaren waar ik zeer grote veranderingen zie in de 
energiewereld. De sociale media verslaving, het schaapachtig reageren en handelen. 
Maar ook het nauwelijks denken, praten en schrijven zonder enig inhoud, niet relativeren 
laat staan inzicht hebben is nu al ruimschoots aangetoond en is ook al bewezen. 
Het wachten is op de overdosis negatieve frequenties (o.a. G5) en vele zullen zichzelf 
opruimen. Dat er nog veel meer geweld gaat komen is duidelijk en het is al ingezet. 
Door de dosis drugs en de dodelijke frequenties zullen er nog meer hersenbeschadigde 
mensen komen en het opruimen met een goede reden door de top kan beginnen. 

Maar zoals ik al stelde, er zijn uitzonderingen aan het opkomen en er zijn al geluiden 
dat er te veel mensen doorhebben wat er mis aan het gaan is. Ook zijn er in de 
onderwereld personen, en dan praat ik over de onderwereld op het aardoppervlak in 
criminele sferen, die door gaan krijgen dat er iets niet meer zo gladjes loopt. 
Als mensen niet meer bang zijn, zaken doorzien en dan ook nog weten te werken met 
de energie die ze weer op peil hebben kunnen brengen via hun gave, kan je zwaaien 
met wapens, dreigen en roepen maar dat heeft geen vat meer op deze personen. 
Die groep is nu aan het groeien en dat maakt dat de ondergrondse cultuur wonend 
onder het aardoppervlak ook in problemen gaat komen omdat het niet meer te 
verschuilen is. Je kunt een bunker bouwen en dikke deuren hebben maar elk hol heeft 
zijn zwakheden zeker als men het kan bekijken via de energie van waaruit het 
gebouwd is.
 
Door krachten weg te houden en af te breken van de massa denkt men het bestaan 
van de elite groep vast te houden. De zaak is te werken via de loge van de vrijmetselarij 
en zo het vaticaan zwak te maken. Dan moeten deze ratten wel uit hun hol komen en 
gaan alle deuren open. De zwakke schakel ligt bij deze twee groepen en deze wordt 
steeds zwakker omdat ze ook hun eigen energie met alle technieken afbreken. 
Welke god men er ook bijhaalt, men zal het niet kunnen afschermen en terugbrengen 
naar hun volle kracht. Zo zie je al dat de Islam sterk aan het opkomen is en weer een 
ander geloof afgebroken wordt. Deze groep ziet nu hun kans omdat het vaticaan aan 
het wankelen is. Maar pas op, de Islam is ook een onderdeel van datzelfde vatikaan 
en men probeert nu via een noodweg de mensen te overtuigen dat de Islam de zwarte 
piet is. Let wel, het is een simpel vies spel om zo vele zielen op te ruimen en bepaalde 
hoeken leeg te vegen.NAAR HOOFDSTUK 27

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.