Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Dimensies

Het Energiniale leven "Hologram"
Hologram Hoofdstuk 2
2-10 Maar wie hebben er voordelen aan dat wij in een dergelijke wereld leven?

Het is onderhand wel duidelijk dat er werkelijk verschillende werelden zijn op deze 
aardbol. We onderscheiden deze als “het gewone volk” en de “elite” maar dan praten 
we alleen nog maar over wat er op deze bol gaande is. Want duidelijk is ook 
geworden dat een deel van de mensheid afgezakt is naar onder het aardoppervlak. 
Maar daarnaast is het ook duidelijk dat er een hoge beschaving vanuit het verleden 
bestaat en zich ook steeds meer laat zien de laatste jaren. Opmerkelijk en er lijkt wel 
een reden voor te zijn.

Al vanuit oudsher weten we via geschriften, dat goden die verafgood werden, 
alsmaar of vanuit de lucht vielen of vanuit het binnenste van de aarde kwamen. 
Ja, oude verhalen die wel eindeloos herhaald zijn en we daar nu nog over praten. 
“Vreemde” wezens, onverklaarbare verschijnselen maar ook de UFO’s die ons 
allemaal langs de oren vliegen. Wat eeuwen lang een verboden gedachte was, is 
nu steeds meer aan het vrijkomen en wordt zelfs niet meer afgeschermd of verbannen. 
Door de gehele wereld in kaart te brengen en door de oneindig vele camera’s die in 
omloop zijn, verschijnen er foto’s en films waar schuilplaatsen tevoorschijn komen en 
zaken duidelijker worden. Wat er allemaal onder onze aardkorst gaande is, zijn niet 
enkele holbewoners die een teruggetrokken leven leiden. Zelf ben ik ervan overtuigd 
dat we hier te maken hebben met een groep wat de top is van de mensheid en de 
absolute macht hebben over alles wat zich hier boven op de aardkorst afspeelt. 
Maar we praten ook over een teruggetrokken beschaving die al vele eeuwen als 
goden gezien worden en wezens zijn die de mogelijkheden bezitten van deze aarde 
te gaan omdat ze daar de techniek voor bezitten. 

Zoals ik al eerder aanhaalde zijn de wezens met de grote ogen die alsmaar 
voorgesteld worden als zijnde wezens ver van de aarde niet allemaal zo ver komend. 
Maar in mijn ogen zijn het verschillende wezens komende van onder ons 
aardoppervlak en niet zo direct licht nodig hebben om zich voort te bewegen en te 
oriënteren.

Buiten dit alles is het leven op aarde duidelijk een systeem wat zeer wankel is en 
ook al bewezen is dat het niet draait op de financiën die door de aardse top alsmaar 
ons voorgehouden wordt. De financiële mark blijft, hoe men het ook probeert te 
ontrafelen, in het bezit van enkele zeer duistere joden. Was het een Hitler die 
zogenaamd de joodse gemeenschap wilde wissen maar het was ook diezelfde 
Hitler die zijn oorlog voerde met joodse steun! Hoe is dat allemaal te rijmen? 
Gemakkelijk, ook Hitler was een speelbal van een ongekende en machtige groep. 
Hij moest bepaalde zaken doorvoeren om zo de indruk te wekken dat hij tegen het 
ras/geloof joden was. Ook was belangrijk dat de joden zo voor lange tijd zijn acties 
kon misbruiken als zijnde de vete en de zogenaamde moorden die tegen hen 
gepleegd zijn. Maar in werkelijkheid was hij wel bezig om een absoluut Germaans 
ras verder te zuiveren en te creëren. Dat zuiveren van zijn ras is duidelijk gebeurd 
en zijn doel zat er toen voor hem op. De joodse gemeenschap misbruikt nog 
steeds zijn zogenaamde uitgevoerde acties tegen hen en alles en wie anders 
beweert, wordt de mond gesnoerd.

Na het volbrengen van deze opdracht werd hij zijn verdere leven beschermd door 
de machtigste groep op en onder deze aarde. Zelf heb ik ook het idee dat deze 
man langere tijd totaal van de aardbodem gewist is geweest om veel later toch 
weer boven het aardoppervlak nog zijn laatste jaren te slijten. Het is wachten dat 
er eens die informatie via zijn derde boek naar buiten gaat komen want dat heeft 
hij ons altijd voorgehouden dat dit nog eens zou gebeuren. En dat maakt weer de 
vraag van wat en wie houdt dat nu tegen? 

Door het alsmaar wroeten in oude geschriften valt me steeds op de rol van een 
zogenaamd en zich voordoend nobele groep. Deze groep zit wonderwel op alle 
sleutelplaatsen van de totale economie. Veelal van deze sleutelfiguren kunnen we 
terugvinden in de joodse gemeenschap en deze werkt zeer nauw samen met het 
vaticaan. Klopt, de absolute sleutel met de onder- en bovenwereld is het vaticaan 
maar deze hebben zich te ver verheven boven de mensheid en zijn niet de schakel 
tussen de gewone mensen, hun maatschappij en de ware machtshebbers. 

We praten werkelijk over de groep die zijn leden halen uit de maatschappij en hen 
zo plaatsen dat ze bepaalde privileges hebben. Deze privileges zijn onder andere 
kinderen offeren en mis- / gebruiken, maar zij worden wel zo gemanipuleerd dat ze 
denken dat ze werkelijk iets goeds doen voor de gemeenschap. In werkelijkheid is 
het met simpel enkele miljoenen, wat een aalmoes is, zaken afkopen. 

Een systeem en zijn maatschappij zijn te dirigeren als men het gezag in de tang 
heeft. Zo zie je dat het gehele gerechtelijke systeem in elk land van deze 
aardbodem geregeerd wordt door deze club. Nu gaan weer enkele van deze club 
schreeuwen en zeggen dat het onzin is en dat ze alleen maar nobele acties doen. 
Nu, dan vraag ik me af, en heb de bewijzen daarvan, dat waarom toevallig de 
absolute justitiële top en de politieke handlangers gekoppeld zijn aan deze 
vrijmetselarij “genootschap”? Zelf heb ik bijeenkomsten mee mogen maken waar 
ik zeker van ben dat er leden van dit genootschap bij waren en duidelijk aangaven 
wat er gebeuren moest. Gaat misschien de organisatie UNICEF en de United 
Nations wereldpaspoort even bij u rinkelen heren? 

Ja, wereldpaspoort vernoem ik nu omdat achter dit document een vreemd verhaal 
zit. Zelf heb ik me soeverein verklaard en dat wil ook zeggen dat ik me totaal geen 
Nederlander meer voel en daarnaast me uitgeschreven heb als rooms-katholiek. 
Nu heb je toch een paspoort nodig wil je reizen en daar kwam uit het niets een 
wereldpaspoort op wat uitgegeven wordt door UNICEF/United Nations. Het 
paspoort is voor mensen die geen paspoort om welke reden dan ook kunnen 
krijgen of vluchtelingen zijn. Het wereldpaspoort is een document wat volgens deze 
organisaties vrijwel wereldwijd geaccepteerd is en geaccepteerd moet worden 
door de immigratie. Nu, mooi niet en zelfs het radicale slijmerige land Nederland 
ziet het als een vals document! 

Bij een bijeenkomst met UNICEF en de politiek werd ik ook verrast door de 
aanwezigheid van diverse Nederlandse en lokale vrijmetselaars en ik er werd 
verteld dat de wereld gaat veranderen en er zo ook een nieuw paspoort verrezen
is en er werd gedoeld op het bewuste wereldpaspoort! De deur stond open en 
zo confronteerde ik de aanwezige minister-president en lid van UNICEF en 
vrijmetselarij met het gegeven dat immigratie het document als vals ziet en dat 
men opgepakt wordt als men het document toont aan immigratie! Het werd 
kennelijk heet en men transpireerde vreselijk en er kwam een antwoord dat het 
wereldpaspoort nog in de kinderschoenen stond en dat er per land per regering, 
per systeem nog onderhandeld moest worden dat het wereldpaspoort een geldig 
document is! Wat blijkt nu, het wereldpaspoort is een uitgelekt paspoort wat 
weldegelijk geldend is maar blijkbaar voor een bepaalde groep! Dat een kennis 
en ik het in ons bezit hebben is blijkbaar een fout in hun systeem. Het bestaat dus 
wel, het is in omloop maar er is iets meer nodig dan het bezitten alleen! Het 
paspoort lijkt gekoppeld te zijn aan het genootschap dat wereldwijd de scepter 
zwaait!

We gaan terug naar onze vraag. Een vraag, waarom we in een fakewereld leven, 
die dus wel beantwoord is. Het is duidelijk dat met alle hervormingen en het 
vrijgeven van vrijheden, we vrijheden hebben verkregen die werkelijk niets zeggen. 
Er lopen duidelijk wetgevingen naast elkaar, er zijn dubbele verdragen en is het 
rechtssysteem niet meer en niets minder dan een instantie die vele zaken moet 
afkappen en verzwijgen. Amerika heeft een constitutie en de gehele wereld heeft 
zogenaamde rechten van de mens. Maar heeft u wel eens de verklaring van de 
rechten van de mens gelezen?

Ik wil dat u ze eenmaal gaat lezen in uw leven want weinige hebben dit document 
eens doorgenomen.NAAR HOOFDSTUK 24

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.