Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Dimensies

Het Energiniale leven "Hologram"
Hologram Hoofdstuk 22-8 Is het heelal een reusachtige holografische illusie?

We beginnen dit deel van het boek met een stuk wat opkwam tijdens het schrijven van 
dit boek.

Bewezen, werkelijkheid bestaat niet.

Maak je klaar om je geest te laten blazen. Volgens een experiment geleid door twee 
natuurkundigen in Australië, bestaat de werkelijkheid niet. Zet aan, stem af en laat de 
man vallen, want de wereld zoals jij die kent is raar, tenminste op kwantumniveau.

Andrew Truscott en Roman Khakimov van The Australian National University 
gebruikten atomen om een John Wheeler-experiment met een uitgestelde keuze te 
gebruiken. De Wheeler gedachte-experimenten vragen, in theorie, op welk punt een 
object besluit om als een of ander te handelen.

Het team van Truscott en Khakimov gebruikte zogenaamd extreem dure en complexe 
wetenschappelijke apparatuur om een enkel heliumatoom op te sluiten en vervolgens 
door een paar laserstralen te laten vallen die een verspreid roosterpatroon vormden.

Een andere reeks lasers werd vervolgens met willekeurige tussenpozen toegevoegd 
om de bundels opnieuw te combineren, wat op een kwantumniveau het leek alsof het 
enkele atoom twee verschillende paden langs de bundels had afgelegd. Toen de 
tweede set lasers werd weggenomen, leek het atoom alsof het slechts op één straal 
koos.

Ben je nog steeds bij ons? Doet je hoofd pijn? Het is bekend dat de kwantumfysica 
dat doet.

Volgens Truscott, "Als iemand kiest om te geloven dat het atoom echt een bepaald 
pad of paden heeft genomen, dan moet je accepteren dat een toekomstige meting het 
verleden van het atoom beïnvloedt. De atomen reisden niet van A naar B. Pas toen ze 
aan het einde van de reis werden gemeten, werd hun golfachtige of deeltjesachtige 
gedrag tot stand gebracht. '

In plaats van het argument van gezond verstand dat het atoom óf het ene pad óf het 
andere pad is afgegaan, ongeacht waar het is terechtgekomen, zegt de verklaring van 
de kwantumfysica anders.

Of je hebt waargenomen dat het atoom één of twee paden afloopt, hangt alleen af van 
hoe het werd gemeten aan het einde van zijn micro-maat een soort van onwaarschijnlijke 
reis, wat in zekere zin betekent dat de werkelijkheid zelf niet bestaat, tenzij je het 
waarneemt.

Als je je er beter door voelt, is dit specifieke experiment alleen op kwantumniveau 
haalbaar en zou het bijna onmogelijk zijn om in het dagelijks leven te gebruiken. Maar 
het laat ook zien dat weefsel van ruimte / tijd absoluut gek is en nauwelijks betekenis 
heeft. Maar maak je geen zorgen, de werkelijkheid bestaat toch niet.

Bron: Universiteit Utrecht

Dit stuk is opmerkelijk en zeker omdat het via een universiteit gezet is en er enkele zeer 
interessante zaken staan opgesomd:
-	Er is geen werkelijkheid
-	De weg van kiezen ook in de wetenschap
-	Een onwaarschijnlijke reis
-	De ontdekking ruimte (afstand) en tijd
-	Kwantum is een zeer ruime wetenschap
-	Een stuk tegen alles wat weten-schap is! 

Het woord illusie komt steeds meer naar buiten en men is bezig om alles in een illusie te 
zetten. Niet gek als we weten dat we al van dag één voor de gek gehouden zijn doordat we 
moesten “geloven” in hooggeplaatste personen en hun goden. De leugen dat de hogere 
machten het goed met ons voor hadden en dat zij wel zouden zorgen dat de wereld op een 
correcte manier draaiend gehouden zou worden. Maar als we simpel naar moeder natuur 
kijken is er geen “hogere macht” nodig. De natuur heeft tienduizenden jaren gedraaid zonder 
dat er, van waar dan ook, ingegrepen is! Of is alles toch een illusie en is het een grote 
machine die alles in handen heeft en zorgt dat de zaak er blijft uitzien zoals wij het willen 
zien?

Ik wil toch even de beschrijving van illusie erbij halen want hieruit kunnen we mooie 
beschrijvingen langs onze illusie leggen.

Illusie
Een illusie is een schijnbare werkelijkheid of een onjuist idee van de werkelijkheid. 
Het beeld dat iemand van de werkelijkheid heeft is gebaseerd op diens waarnemingen via 
de zintuigen en verwerking van deze signalen in de hersenen. Illusies zijn dus gebaseerd 
op foutieve waarnemingen van reële externe prikkels.

Natuurkundige effecten
Een aantal illusies ontstaat door natuurkundige effecten. Bijvoorbeeld een luchtspiegeling 
(of fata morgana) ontstaat door een temperatuurinversie in de lucht. De schijngestalten van 
de maan ontstaan doordat we vanaf de aarde meestal maar een deel van de door de zon 
verlichte zijde van de maan kunnen zien; de rest is donker.

Door het dopplereffect verandert de toonhoogte van het geluid van een voorbijkomende 
geluidsbron vanwege nadering of verwijdering ten opzichte van de waarnemer.

Zinsbegoocheling
Van de verschillende mogelijkheden om zintuigen te misleiden zijn visuele illusies het best 
bekend. Goochelaars en illusionisten brengen schijnbaar onmogelijke dingen tot stand. 
Vaak leiden zij de aandacht van de toeschouwers af, om waarneming van de werkelijke 
activiteiten te voorkomen.
Gezichtsbedrog ontstaat veelal als gevolg van beperkingen van het oog als zintuig. Een 
tl-buis lijkt continu licht uit te stralen, terwijl deze in werkelijkheid met hoge frequentie flikkert. 
Een film lijkt een continue verandering van beeld te geven, terwijl het in werkelijkheid een 
snelle opeenvolging van afzonderlijke beelden is. Bij gebrek aan voldoende referentie 
punten (bijvoorbeeld in een donkere kamer) kan een autokinetisch effect veroorzaken dat 
de illusie wekt van bewegende objecten die eigenlijk stil staan.

Het zien van sterretjes bij een klap op het oog wordt veroorzaakt doordat de oogzenuw 
wordt gestimuleerd, maar niet door een lichtsignaal. De hersenen interpreteren elk signaal 
uit de oogzenuw als visueel, ook als de stimulatie van de zenuw niet door licht wordt 
veroorzaakt.
Ook apparaten kunnen aan optische illusies lijden: op analoge televisies lijkt het alsof 
streepjespakken alle kleuren van de regenboog hebben. Dit verschijnsel wordt interferentie 
genoemd. Cameramensen leren hier rekening mee te houden.

Ook andere zintuigen zijn voor de gek te houden. Een voorbeeld van een akoestische 
illusie wordt gevormd door de shepardtonen, die een eindeloos stijgende toonhoogte lijken 
te geven.

Hallucinaties en dromen
Illusies kunnen niet bestaan zonder zintuiglijke waarneming, ze zijn een foutieve interpretatie 
ervan. Dromen en hallucinaties zijn waarnemingen zonder dat er een externe prikkel aan ten 
grondslag ligt. Ze zijn slechts schijnbaar afkomstig van een zintuig. Ook drugs kunnen 
hallucinaties veroorzaken. Een droom is feitelijk een soort verwerking van visuele beelden 
door de hersenen.

Filosofisch
Strikt gezien is datgene wat als de werkelijkheid wordt beschouwd slechts een beeld van 
de werkelijkheid. Er bestaat een filosofische opvatting, het solipsisme, die ervan uitgaat 
dat alleen de waarnemer bestaat, en dat alle waarnemingen zich uitsluitend in de waarnemer 
voltrekken.
Meestal gaat men er echter van uit dat er zich buiten de waarnemer ook een werkelijkheid 
bevindt. Er zijn verschillende uitgangspunten om die werkelijkheid te beschouwen, twee 
belangrijke daarvan zijn wetenschap en religie. Volgens sommigen, met name aanhangers 
van het Kantianisme, kan het belangrijkste derde uitgangspunt, de filosofie, slechts de 
uitgangspunten van de andere twee bespiegelen in respectievelijk de wetenschapsfilosofie 
en de godsdienstfilosofie; volgens anderen is het een aparte kenmethode van de 
werkelijkheid.

Zo, we zijn door de omschrijving heen

Laten we het meteen bij de hoorns pakken en deze eerste zinnen eens nader bespreken: 
“Een illusie is een schijnbare werkelijkheid of een onjuist idee van de werkelijkheid. 
Het beeld dat iemand van de werkelijkheid heeft is gebaseerd op diens waarnemingen via 
de zintuigen en verwerking van deze signalen in de hersenen. Illusies zijn dus gebaseerd 
op foutieve waarnemingen van reële externe prikkels.”

“schijnbare werkelijkheid” en “een onjuist idee van de werkelijkheid”, pak je het? 

Wie bepaalt hier wat juist en onjuist is? Je kunt met plaatjes komen die de illusie geven dat 
er zwarte punten verschijnen of vloeren die bol of hol staan maar een gezichtsbedrog zijn, 
maar is dat illusie? Is het heelal een illusie ondanks we het niet kunnen zien? Het zijn 
aannames die we vastgelegd hebben en zoveel mogelijk met de door ons bekende 
wetenschap onderbouwde berekeningen, het zo moet zijn. Maar praten we dan over een 
gezichtsbedrog of praten we over een illusie als we gaan bedenken dat de berekeningen 
niet kloppen en dat het wel eens anders in elkaar zou kunnen zitten? 

Als we alleen eens indenken dat het universum niet eindeloos is maar dat het beginpunt 
het eindpunt kan zijn omdat er geen afstand is. Wat als we net als onze goudvis in een 
glazen kom wel denkt dat hij eindeloze oceanen aan het zwemmen is terwijl hij misschien 
maar in 4 liter water aan het zwemmen is! 

Waarom ziet men geloof niet als een illusie? Want tot vandaag is er niet één bewijs dat 
er een God, Allah of Mohamed is geweest. Alle goden en heiligen zijn aannames die 
vastgelegd zijn in enkele geschriften. Het zijn in mijn ogen allemaal illusies net zoals we 
denken dat we sterfelijk zijn en dat we niet weten waarom we leven. Natuurlijk worden we 
overspoeld met gegevens, maar zijn deze gegevens geen gevolg van een illusie? Want 
hoe gemakkelijk is het niet om ergens iets omheen te brouwen om zo gelijk te halen. 

Is illusie geen werkelijkheid en is de zogenaamde werkelijkheid geen verzinsel, een 
theorie of een gesteld gegeven gebaseerd op regels zo gezet door de mens dat deze 
definitief lijken te zijn en zo de schijnbare werkelijkheid wil bewijzen?

Er zijn nu enkele wetenschappers gekomen en die vertellen ons dat het universum een 
holografische illusie is. Nu, wisten we dat dan al niet veel eerder? Want hoe lang weten 
we al niet dat het niets iets is en meer energie bevat dan het iets! What about het zwarte 
gat waar de energie zo zwaar is dat voor onze ogen gehele planetenstelsels in verdwijnen. 
Opgeslokt in een gat wat in het geheel zweeft. Alsmaar zien we dat we in een onbeperkte 
viskom leven waar de cijfers ongekend lang zijn en we steeds verder denken te komen 
en dieper in het geheel kunnen zien. Maar net zoals onze goudvis, zijn we niet eindeloos 
in ons eigen kringetje aan het spinnen en is, zoals al eerder gesteld, niet het einde een 
begin? 

Als dat zo is, is het duidelijk dat we in een illusie leven en wij het zien als zijnde 
werkelijkheid en deze illusie komt ook veel op ons levenspad of is misschien ons leven. 
Je weet nog wel de slogans van dat wat je wilt en er echt voor gaat je het doel zult 
bereiken. Natuurlijk ga je je doel bereiken als je die illusie alsmaar neerzet en blijft 
herhalen! We zien ook hoe vele healers te werk gaan en ook die gladde praters, die 
voor hoge bedragen, je gaan bepraten naar de hoogte en de top van het systeem. 
Hoe duurder de spreker, hoe meer kans je hebt dat je weer wat treden op de 
maatschappelijke ladder mag klimmen. Want de illusie zegt dat je sterker bent dan 
dat je zelf van je eigen denkt. Hoe sterker de illusie hoe hoger je kunt klimmen! In 
werkelijkheid is het een illusie en is het een manier van jouw denken dat maakt dat je 
andere wegen maar ook hogere goals kan verwezenlijken. 

Zelfgenezing, is het een illusie of gebeurt het door jouw instelling? 

Als ziek zijn nu eens een illusie is, want waarom zou je ziek moeten zijn? Mensen die 
niet weten dat ze ziek zijn, zijn ook niet ziek en voelen zich goed. Ze leven er op los tot 
de dag het lichaam stopt of men te horen krijgt dat er iets goed fout is met zijn 
gezondheid! Zodra men gaat twijfelen dan komen de kwalen. Ook gaat men ervan uit,
je bent oud dus je moet pijn hebben! Is dat alles niet een illusie?

Maar laten we even terugkomen op ons heelal ons universum want zoals we nu moeten 
geloven is onze wereld een ongelofelijke onmeetbaar geheel. We hebben geen idee 
hoe massief het universum is omdat we uitgefantaseerd zijn hoe deze illusie in stand te 
houden. De cijfers worden te lang en het overzicht is niet te pakken. Zolang we ons 
vasthouden aan tijd en afstand is er een onverklaarbare massa en een oneindigheid, 
en is het niet meer in te zien waarin we werkelijk leven. Dat maakt dat we tot op heden, 
goed ernaast zitten simpel omdat we niet de zogenaamde elementaire oude wetenschap 
naast ons neerleggen en gaan denken aan een energiewereld. Misschien is de huidige 
wereld die we nu zien wel heel erg klein of zelfs niet bestaat! 

Door de weg van de wereld van de energie in te slaan lijkt het duidelijk dat het heelal 
een optische illusie is. Puur omdat vele niet weten hoe we de energie moeten zien en 
hoe mee te werken. Helaas zeer weinig mensen zien de ware energie en weinige of geen 
weten hoe het geheel werkelijk werkt. Duidelijk is dat het plaatje, wat nu momenteel ons 
voorgehouden wordt, totaal niet de werkelijkheid vertegenwoordigt en deze in welk opzicht 
dan ook de werkelijkheid benadert. 

Komen we even op terug waarom we allemaal net even iets anders zien. Bij de een is de 
vorm wat ronder dan bij de ander. Ook de kleuren verschillen en de grootte is ook altijd 
weer wat anders. Elk mens ziet het anders en het is een wetenschap die denkt zaken via 
deze wetenschap vast te kunnen leggen. Wat ik zie hier voor me als ik op ons balkon zit, 
is totaal anders dan wat mijn vrouw ziet. De steden (bouwsels) opkomend vanuit de zee, 
de vele energiewolken en velden zijn dagelijks een schouwspel wat ik mag aanschouwen. 
Voor andere is de zee de zee en de wolken de wolken en hun plaatje is definitief en is dan 
voor hen geen illusie. Daarentegen is de wereld die ik zie een illusie ondanks dat deze 
voor mij waarheid is en duidelijk te zien is. Ik heb zelfs er in mogen gaan en mogen 
beleven! Is dat dan Illusie? 

Maar dan kom ik op een punt waar we het ook al over hadden in het boek over dimensies. 
We praten dan over de vele tijdslijnen die men aan dimensies koppelt puur omdat we van 
tijd uitgaan. We gaan honderd, tweehonderd jaren terug of honderden jaren vooruit en deze 
personen zien dan een geheel andere wereld!

Zoals ik weet en ervaar is dat er geen tijd is, en dat dan ook als bewijs zie. Doordat alle 
werelden alle tijdlijnen niet achter elkaar volgen en zo afgehandeld worden, is er duidelijk 
dat alle dimensies parallel naast elkaar liggen. Zo kom je tot een geheel ander plaatje! 

Laten we hier eens verder op ingaan.

Geen afstand, geen tijd, want dat zijn menselijke beperkingen die men alleen ingesteld 
heeft om de mens te domineren. Als beide, afstand en tijd, eens geschrapt worden dan heb 
je ook dat niet alles achter elkaar geplaatst wordt. Ook haal je dan vele beperkingen weg. 
Dan heb je bijvoorbeeld ook niet een “voor” christus of “na” christus. Alleen al dat men in de 
wetenschap christus als bewijs zien zegt al dat de basis zeer wankel is en vastgelegd is via 
een illusie! Het ervan uitgaan op een verhaal genaamd christus is dus een zeer wankel 
gegeven. Duidelijk is dat de wetenschap gebonden is aan een geloof cq bijbel.

We starten de tijd dus duidelijk rond een geboorte vanuit een verhaal wat door een geloof is 
vastgelegd! Is het niet erg onwetenschappelijk? Zeker als je daar al je berekeningen in de 
wetenschap op gaat baseren. Is het niet vreemd dat de wetenschap met alle vernieuwde 
technologieën nog steeds afhankelijk is van wat een harde wetenschappelijke kern 
goedkeurt en of laat vernietigen? Elke wetenschappelijke ontdekking, in welke vorm dan 
ook, moet bewezen worden in de gestelde termen van een eeuwenoude wetenschapsregel. 
Opgenomen worden, betekent ook in de nieuwe wetenschap dat deze gestaafd moet 
worden aan oude geschriften waar ooit eens iemand aan gedacht heeft en beschreven/
vastgelegd heeft! 

Door de scheve verhouding van wetenschap en de gegevens tijd en afstand komen we zo 
op astronomische grote getallen en beweringen waarvan men steeds verder gaat denken 
dat deze niet helemaal kunnen kloppen. Als afstand zou bestaan en er is een begin en een 
einde mag ik toch aannemen dat er nu bij de nieuwe wetenschap bewijzen niet kan zijn zoals 
dat een pijnprikkel of verandering bij punt A simultaan te registreren is op punt B en dat het 
“niets” meer is dan het “iets”! Deze waarnemingen liggen vast zodat het zogenaamde 
barrière van sneller dan het licht ook op wankelen staat en zelfs zonder erg al in de CERN 
aan het spelen is maar heimelijk gehouden wordt daar dit alles laat klappen.

Wat dan de experimenten dat je op punt A bent maar ook tegelijkertijd op punt B (het 
experiment met de pijnprikkel)? 
Hoe komt het dat we duidelijk mensen door poorten zien gaan en verdwijnen maar ook zo 
weer kunnen verschijnen? 
Het gegeven sneller dan licht en zoals zojuist al aangehaald dat het zwarte “niets” vele 
malen meer is dan het herkenbare “iets”?
En zo zijn er al vele gevallen dat men kan zien dat het gegeven tijd en afstand absoluut een 
achterhaald gegeven is. Vreemd genoeg moeten oude geleerden, die er misschien een 
beetje mis zaten in hun stellingen, kost wat kost beschermd worden op de bovenaardse 
wereld. 
Wat zeker duidelijk is, is dat men in de ondergrondse wereld vele zaken anders ziet en zo 
ook mee werkt. Dat maakt dat ze met vele technieken veel verder zijn en ook veel verder 
zijn in het besturen maar ook bewerken van het bovenaardse leven. 

En dan komen we op een heel mooi punt.NAAR HOOFDSTUK 22

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.