Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Dimensies

Het Energiniale leven "Hologram"
Hologram Hoofdstuk 2


2-7 Is het niet zo dat de Matrix werkelijk gaande is?

The Matrix, veel is er losgekomen na het vertonen van deze cyclus op het witte scherm. 
Maar hoevelen hebben de film werkelijk begrepen? Vergeet niet, zelfs vele 
geldschieters en medewerkers weten werkelijk niet wat ze in een film vastgelegd 
hebben. Was men er weldegelijk van bewust dan is het voor 100% zeker dat er geen 
cent losgekomen was voor deze productie! Duidelijk is ook dat het script gestolen is 
en wisten de regisseurs niet wat ze aan het regisseren waren. Ik vergelijk die film 
even met de protocollen van Zion die wel door het slijk gehaald worden en alsmaar 
als een derderangs verhaal weggeschreven wordt. De cyclus The Matrix is door vele 
mazen geslopen simpel omdat men het ingewikkelde verhaal niet begreep in 
Hollywood. Men dacht aan kassucces en dat is het geworden. Maar is de boodschap 
er onderbewust neergezet of was er weet van wat er zich afspeelde in dit script?

Door deze film op het scherm te zetten en het kennelijk niet doorhebben wat er werkelijk 
in het verhaal gebeurd is, heeft men iets neergezet wat tot dusver in de Anunnaki film 
niet gebeuren mag. Want de goede kijker ziet dat de werelden één zijn en dat er 
duidelijk een onder- en bovenwereld is. Wat opvallend is, is dat de onderwereld het 
goede is en de bovenwereld de vijand. Verder zien we duidelijk dat alles een 
simulatie is en zo gemakkelijk van welke wereld dan ook gebruik kan maken als je 
maar geconnecteerd bent!

Valt je wat op? 
Het woordje connecteren komt in een keer om de hoek kijken! Want zitten we nu niet 
in de tijd dat we met elkaar geconnecteerd moeten zijn en heeft het mode woordje 
niet vele dubbele betekenissen?

Even nog het woordenboek erbij halen
Connecteren / Verbinden:
Samenbrengen of in contact brengen, zodat een echte of fictieve verbinding tot stand 
wordt gebracht.

Samenkomen om toegang en communicatie te bieden.
"alle gebouwen zijn verbonden door ondergrondse gangen"

Koppeling met een stroomvoorziening of watervoorziening.
"uw huis is verbonden met het belangrijkste kabel-tv-netwerk"

(Iemand) in contact brengen via de telefoon.
"Ik was snel verbonden met de politie"

(Van een trein, bus, vliegtuig, enz.) worden getimed om op zijn bestemming aan te 
komen voordat een andere trein, vliegtuig, enz., vertrekt zodat passagiers van de een 
naar de ander kunnen overstappen.
"de bus verbindt met treinen vanaf Union Station"

Associëren of relateren in enig opzicht.
"werknemers worden beloond met bonussen die verband houden met de prestaties van 
hun bedrijf"

Denken aan verbonden of gerelateerd zijn.
"Ik heb de twee incidenten op dat moment niet verbonden"

(Van een ding) bieden of een link of relatie hebben met (iemand of iets).
"er was geen bewijs om Jack te verbinden met de diefstal"

Een relatie vormen of een affiniteit voelen.
"Ik heb lesgegeven in een leesprogramma en heb individueel contact gehad met 
kinderen"

Informele
(van een slag) raak het beoogde doelwit.
"de klap was verbonden en hij voelde een pijnscheut"
 
Het woordje connecteren gaat momenteel heel snel over de tong in de kringen van 
onze spirituelen. Iedereen moet geconnecteerd zijn in die kringen zonder wat men 
weet wat te connecteren. Alleen als je dan dieper gaat kijken en je volgt hun energie 
dan zie je dat de connectie niet meer en minder is dan alsmaar zijzelf in het 
middelpunt zetten. En dan houdt de connectie al heel snel op. Maar het 
geconnecteerd zijn wat we in The Matrix zagen is frappant dat deze op alle lagen 
er was. Waar men in de film ook was, er was een connectie met “het andere” en 
dat zag je duidelijk in de laatste fase van deze film waar de connectie duidelijk werd 
toen het energie geheel te zien was.

Nu zijn we hier in dit boek geen filmbespreking aan het houden maar het is wel even 
belangrijk dat we doorhebben dat met De Matrix trilogie duidelijk te veel de 
buitenwereld in heeft gezonden en dat men het geluk heeft dat weinige de ware 
boodschap pakken. Voor diegenen die wel doorhebben wat er in deze energiefilm 
gespeeld heeft, zullen deze mensen alleen kunnen beamen dat de Matrix er 
werkelijk is. 

De gehele maatschappij met het totale systeem, heeft een vaste structuur en deze 
structuur is te doorbreken als men de juiste weg bewandelt. In vele van mijn boeken 
laat ik je deze weg zien maar we hebben het probleem dat weinig mensen 
geconnecteerd zijn met de ware energie. Want wie ziet nu hoe het werkelijk om zich 
heen is? En wie weet de energie te gebruiken en mee te werken? Ik heb helaas 
maar zeer weinig mensen tot dusverre gezien. 

Nog even terugkomend op The Matrix, deze film is een deel van het geheel zoals 
de wereld om ons heen aan het lopen is. En als je dan bij The Matrix ziet de 
connecties met geloof, freemasons en de kracht van de kern onder en bovengronds, 
dan weet je dat we in een wereld bezig zijn die op een of andere manier 
gecontroleerd wordt. Niet alleen maatschappelijk en bestuurlijk maar ook de zaken 
die we zien, voelen en meemaken.

“You can do it”, een uitspraak die ook lang erg populair was en er waren vele films 
die lieten zien van waar je werkelijk ervoor gaat, zal op je pad komen! Veelal werd 
dat uitgelegd in voorbeelden als een groot huis, gezin, wagen en veel geld op de 
bankrekening en daardoor ging dus de gehele slogan weer de mist in.

Ja, je kunt uitvoeren waar je 100% ervoor gaat en ja, alles is te realiseren maar 
dan werkt het pas als je je aan de regels gaat houden van het Universum en niet 
aan het hebben van materie, ego en macht. De laatste twee zullen altijd maar de 
redenen zijn waarom personen die de top halen ook weer net zo hard vallen. 
De ware top hoor je niet, zie je niet en zijn onbekenden die geruisloos werken, 
handelen en doorgaan in het door hun gestelde doel.
 
Persoonlijk zie ik de Matrix in de energiewereld als een geheel want alles om 
ons heen is opgebouwd van de vaste stenen waar energie mee werkt. Als je 
deze wereld gaat zien is er ook een mogelijkheid om met deze bouwstenen te 
werken. Al zijn daar zeer strenge regels aan verbonden. Het is namelijk de 
grootste fout dat je in gaat mengen in andermans leven en denkt goed te doen. 
Maar dan juist ben je goed fout bezig. Het leven is een reis in de wereld van de 
energie en het is aan jou wat je met dat leven gaat doen. Het vlees en bloed 
waar je in zit is er om voor de vele zielen het herkenbaar te maken. Het is 
duidelijk dat maar weinige zielen weten te werken met alles wat ze om zich 
heen hebben. Het is namelijk energie geplaatst in de Matrix en moet gezien 
worden als energie om er zo mee te kunnen werken.

Op het einde van de cyclus van de film The Matrix krijgt de hoofdrolspeler de 
energie te zien en dat op het moment dat hij zich overgeeft aan het geheel. 
Goed, twee zaken werden hier duidelijk gezegd:
- Een; het overgeven aan het geheel maakt dat jij het geheel bent en zo alle 
krachten kan bezitten die nodig zijn in welk geval dan ook. 
- Twee was het eerste contact met de energie die hier nog uitgebeeld werd in 
een zonachtige wezen maar in werkelijkheid simpel een zeer sterke energiebron 
is die geen verdere kenbare vormen heeft. Door zich over te geven is het mogelijk 
alle krachten te bezitten en zo lukte zijn missie van zowel boven als ondergronds 
en was zijn doel bereikt en zijn energie is overgegaan naar de totale energie.

Zelf heb ik meerdere malen het contact gehad met de ware energie en ben ik ook 
bezig in die energie en alsmaar blijkt dat ik blijf op deze aardbol daar mijn werk 
duidelijk niet afgelopen is en ik in mijn vel nog zaken vast moet leggen voor het 
geheel. Nu weet ik ook dat er vele zijn die zijn bedenkingen hebben over de 
energiewereld. Maar ik heb verschiedene boeken uitgebracht met alsmaar 
voorbeelden van zaken die voor de doorsnee wereldburger onmogelijk zijn; 
Het gevecht met het vaticaan. Het gevecht met de politiek en de plaatsen waar 
ik doordring en zaken aan kan kaarten. Het gevecht tegen de rechterlijke macht. 
Het gevecht tegen dit systeem. Het gevecht met de absolute kern van de 
freemasons en de contacten die alsmaar op mijn pad komen waar ik achter 
niemand aan hoef te lopen maar de personen mijn pad opzoeken! Zaken die 
vele mensen niet zullen lukken omdat ze vechten tegen een geest, een niets of 
te wel het onmogelijke, of is het hun eigen?

Ook heb ik eens uitvoerig beschreven dat er geen wensen zijn door mij omdat 
alle wensen al vervuld zijn! Zaken die duidelijk aangeven de kracht van de 
energiewereld waar vanuit zeer gemakkelijk zaken aan te pakken zijn. Het heeft 
geen zin om voor een rechtbank te gaan staan daar je dan het spel aan het 
spelen bent van je tegenpartij. De kunst is het geheel aan te pakken en door te 
dringen naar de kern. Dan gaat op die plaatsen de energie zijn werk doen en 
zaken ombuigen. Er is geen tijd en het is niet dat iets direct omgebogen wordt 
maar pas als de ware energie is doorgedrongen gaan er zaken loskomen.

Voorbeelden

In 2010 schreef ik het boek “Curaçao maffia eiland”. Ik werd aan de schandpaal 
gehangen, vervolgd en bedreigd want onze eilanden zijn een geweldige 
gemeenschap! Nu 7-8 jaar later komt het ene schandaal naar het ander naar 
boven. Bijvoorbeeld de gehele offshore, accountants bureaus en banken zijn 
aan het vallen. Ook zijn de grote maffialeden of verdwenen, worden opgepakt of 
het is overgeheveld naar een jongere generatie!

Hetzelfde met het boek over “Drugs” en het boek over de “Vrijmetselarij”. 
Beide boeken hebben me veel ellende opgeleverd en men heeft er alles aan 
gedaan om mij te laten verdwijnen of het leven onmogelijk te maken. Maar nu 
beginnen de namen vrij te komen en worden er zaken aangepakt. De moord 
Wiels, een politicus die in opdracht van een Nederlandse accountantsbureau 
vermoord is puur omdat meneer Wiels een illegale miljarden gokbusiness aan 
het opentrekken was. Het was de accountant van de Nederlandse oranjes en 
een grote Nederlandse bank die te veel in de picture kwamen en zo dus ook zich 
terug begonnen te trekken. Allemaal zaken die nu vrij gaan komen puur door de 
juiste energiesnaar aan te raken.

We gaan even verder.

Wat zien we niet bij alle genootschappen, clubjes en geloven? Deze mensen 
verzoeken de goden en hogere machten om hen bij te staan. Ze doen dat omdat 
het voor hen onmogelijk is werkelijk met de energiewereld contact te krijgen omdat
 hun intentie de foute weg is in de energiewereld! 
Valt je wat op? Het verhaal van De Matrix! 

De vele hoge priesters en de vele hoge meesters falen op korte en lange termijn 
omdat de ware connectie met de bron of te wel energiewereld niet voor vast is voor 
hen. Ze falen en blijven falen omdat ze een belangrijke regel van respect niet hanteren. 

Doordat men speelt op de verkeerde wijze met de energie zal de energie niet veel 
vrijgeven. Poorten naar andere werelden zullen grotendeels gesloten blijven en als 
men er denkt doorgedrongen te zijn, gebeuren er vreemde zaken. Ook simpel op 
deze aardbol gebeuren vreemde zaken omdat men aan het spelen is en niet weet 
wat te doen met de kennis die er is maar door ouderwets denken niet verder komen. 
Dat omdat men verstrengeld raakt in overgecompliceerde formules en oneindige 
reeks getallen. Men verstrengelt zich zelf omdat men van een eenvoudige 
opgebouwde energiewereld met zeer simpele regels, denkt te kunnen wikkelen in 
een complex geheel of als complex te laten overkomen voor de buitenwereld.

In de reis die ik meerdere malen heb mogen maken, en nog maak, was het 
simplisme een van de grootste en meest moeilijke om het in te zien, te pakken 
en mee te werken.
 
Wat vertellen wetenschappers nu? Nul en een!

Als men aan het einde komt van alles, zal men zien dat alles een nul en een is! 
Heeft men daar voor al die berekeningen nodig? 
Zelf ben ik totaal niet geïnteresseerd in de vele berekeningen en formules daar 
deze per eeuw veelal veranderen of weer in een andere context gezet worden. 
Het is nog steeds niet doorgedrongen dat men in cirkels aan het draaien is en 
dat komt omdat men alles blijft koppelen aan tijd en afstand. Dat zijn de grootste 
boosdoeners van de al lange wetenschap die dwaalt en blijft steken in hun elite 
hoek.

Ja, tijden zijn aan het veranderen en kwantum is de nieuwe weg maar in hoeverre 
zal men gaan inzien wat er werkelijk achter dit kwantum zit? Zal men werkelijk 
zaken vereenvoudigen en in andere context zetten? We weten allemaal dat er 
“meer” is maar weinige willen het verder weten, bang voor het onbekende. Vreemd, 
want kan het misschien niet een veel mooiere wereld zijn? Mijn ervaring tot dusverre 
is dat het een erg mensvriendelijke wereld is en de energie de kracht is die enorm 
kan zijn mits goed gebruikt. Doch steeds ziet men dat men de mens in angst houdt 
en dat er alles aan gedaan wordt om zo min mogelijk van het ware leven vrij te geven. 
De Matrix is er en de vraag is dan nog steeds van; is dit een kunstmatige Matrix of 
een patroon, een wereld die zo ontstaan is vanuit het verleden? 

Laten we dan even een stapje verder gaan en er het heelal bij gaan halen en de 
holografie.NAAR HOOFDSTUK 21

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.