Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Dimensies

Het Energiniale leven "Hologram"
Hologram - Hoofdstuk 11-1 In den beginnen

Terugkomend even op mijn boek “Dimensies” wil ik toch, voordat we verder gaan, enkele 
delen van het boek verder uitdiepen. Want al trok ik in dat boek al vele kanalen open, er 
is meer gaande zoals ik het beleef in mijn leven en door mijn ogen zie. 

Ik ga dit boek starten met een simpel gestelde vraag;
Ik ga aannemen dat u eerst mijn boek dimensies heeft gelezen en ook begrepen heeft 
wat ik beschreef en wat er gaande is. Uitgaande daarvan, is er deze vraag: 
Wat was er het eerste in dit Universum, het leven of de nullen en enen (simulatie)?
Laat deze vraag meelopen in alles wat je nu gaat lezen en blijf die vraag je alsmaar stellen 
en kijk waar deze vraag jou in deze wereld gaat brengen.
Succes met de nieuwe reis in de diepe “Kern” of te wel “Core” van het leven.

Wat mij zeer erg aantrekt zijn veelal de niet geschreven stukken, daar deze gezet zijn door 
veelal personen die niet gemanipuleerd waren. Geschreven stukken komen namelijk in 
die tijden van personen die al konden manipuleren en hoger op de maatschappelijke ladder 
stonden dan het “gewone” volk. Maar wat in mijn ogen belangrijk is, zijn de geschilderde 
en gebeeldhouwde werken die (zoals men aanneemt) 45.000 jaren terug gaan in onze 
menselijke geschiedenis! Mensen die bepaalde gebeurtenissen vastlegden die heel veel 
gingen over de jacht en het overwinnen van een monsterlijk dier of gevaarlijk wezen. Maar 
wat interessanter is zijn de verhalen en afbeeldingen van de mens zelf en veelal over de 
mens, dieren en de “goden” die o zo wijs waren en alles bezaten en regelden! Deze 
afbeeldingen zijn een goudmijn aan informatie omdat ze niet allemaal gewist zijn en er nog 
vele van zijn waar zaken op staan die aangeven en uitbeelden wat er speelde in die tijd. 
Buiten dat men soms vreemde onverklaarbare objecten vastlegde waren het ook het 
verschil tussen de “gewone” mens en hun leiders. Dat zowel in lengte maar ook in kracht 
en macht.

We gaan zeker hier nog veel dieper op in omdat het duidelijk is dat men bewust probeert 
de geschiedenis te verzwijgen zoals deze gelopen is. Dat ziet men als men bijvoorbeeld 
over de Annunaki praat, maar dat de geschiedenis nog overal terug te vinden is en zelfs 
te herstellen.

Door te duiken in de vele afbeeldingen en de beeldinformatie die vanaf tientallen 
duizenden jaren vastgelegd zijn is het ook nog mogelijk deze energie die deze 
afbeeldingen vrijgeven weer te plaatsen in het geheel en dan ja, dan gaat het interessant 
worden want dan zien we de dimensies op één lijn liggen of te wel naast elkaar, zonder tijd, 
zonder afstand. Alles is duidelijk in het nu spelend.

Een belangrijke rol spelen de geloven die allemaal bij elkaar komen in het vaticaan.
 Het vaticaan herbergt vele geheimen en het is het katholieke geloof die veel verzwijgt 
maar ook erg veel heeft vernietigd van het verleden. Het zijn hen die zo bang zijn dat 
bepaalde zaken naar buiten gaan komen die elk geloof op deze aardbol zal laten vallen 
en de ware achtergrond laat zien. Al zijn er geloven die wel naar buiten brengen over 
buitenaardse krachten en wezens die niet werkelijk gekoppeld zijn aan de mens is het 
toch het vaticaan die niets er van wil weten en horen omdat anders men gelijk gesteld 
gaat worden met het vaticaan en misschien zelfs machtiger. 

Duidelijk is dat het geloof ergens haar krachten vandaan haalt en het is duidelijk dat deze 
bronnen nog aanwezig zijn en dat men ze ook gebruikt om zaken door te drukken. 
De absolute ommekeer in het katholicisme naar de Islam is een duidelijk bewijs dat er een 
grote verschuiving gaande is. De kaarten zijn duidelijk anders geschud maar ook anders 
op tafel. We zien ook dat bepaalde zeer machtige groepen als bijvoorbeeld de Joden, die 
zich langzaam aan het terugtrekken zijn, naar een zogenaamd iets. In werkelijkheid is het 
zo dat zij zich aan het afscheiden zijn van de aardse activiteiten. Wat begrijpelijk wordt 
als je weet wat de voorspelde toekomst op aarde is. 

We weten vanuit de tijd van Hitler dat dit ook gaande was en dat Hitler de Antarctica 
gebruikte als een uitvalshaven. Er zijn nu zelfs bewijzen dat hele steden met zelfs een 
muterend volk geleefd heeft op de Antarctica. Ik heb in hoofdstuk 4-1 een stukje 
aangehaald over deze bewoners. We weten nu dat zeer grote steden diep onder de 
aardkorst zijn die zichzelf kunnen redden en niets meer van het aardoppervlak nodig 
hebben. Alles wordt daar artificieel vervaardigd en het is een bijzondere wereld langs 
de wereld zoals wij deze kennen. Het vele grote geld verdwijnt zeer duidelijk via de 
Joodse gemeenschap onder de grond. Alleen vermogende mensen en mensen die 
nodig zijn voor het voortbestaan van de mensheid, volgens hun ogen, worden nu al 
“opgesloten” in deze ondergrondse steden. Het is zeker geen oud idee en we weten 
van oude beschavingen dat er altijd mensen zich sterk hebben gemaakt om een “reserve 
mensheid” onder de grond veilig te stellen.

Men weet ondertussen door metingen dat er vele steden en vele bouwwerken ver onder 
het aardoppervlak aanwezig zijn. Er zijn bijvoorbeeld onder en rond de drie grote Giza 
Pyramide van Egypte vele gangen en kamers gevonden en er is tot op heden nog het 
verhaal dat daar een van de oudste ondergrondse beschavingen nu nog leeft! Toen dit 
verhaal weer vaker opdook heeft men vanuit de kerk opdracht gegeven om de
 in/uitgangen allemaal te vernietigen en op te blazen. Doch er zijn nog foto’s naar boven 
gekomen van deze kamers en ook de vele rotstekeningen die in al de eeuwen daar zijn 
geplaatst en een nog zeer interessant verhaal vertellen. Ondanks de in- en uitgangen te 
vernietigen blijken er nog andere toegangen te zijn en steeds meer lekt er informatie 
vanuit dat deel onder de aardkorst.

NAAR HOOFDSTUK 3

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.