Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Dimensies

Het Energiniale leven "Hologram"
Hologram Hoofdstuk 2


2-6 Experiment bolle/platte aarde

Nu zal je, je afvragen wat ik nu in een keer naar toe ga en dit plaats in dit boek. 
Maar in mijn ogen is het belangrijk dat we eens gaan zien wat de huidige mens
is en wat er gaande is in zijn hoofd.

We weten dat er vreselijk veel geschreven wordt en dat iedereen overgoten 
wordt met informatie. Ook weten we dat mensen een voorliefde hebben om 
andere mensen te kleineren, af te vallen of zelfs te veroordelen. Waarom ik hier 
daar nu over schrijf is omdat we nu in het boek op het punt zijn gekomen waar we 
nog weinig bewijs van kunnen leveren maar wel een wereld is die in mijn ogen 
bestaat en ook zoals de wereld in mijn ogen eruit ziet en het Universum beheerd 
wordt.

Het experiment was maar om één doel gestart en dat was om vast te leggen 
dat de huidige mens vele informatie niet weet te verwerken, laat staan 
interpreteren. Mensen lezen artikelen half of niet en zetten meteen een stempel 
op het geheel en veroordelen de mensen die zaken, anders dan zij denken, naar 
buiten brengen.

In een weekeinde heb ik tweeënhalve dag gewijd aan de vraag of de aarde plat 
of bol is. En de hel brak los.
De vraag zoals gesteld:

Een simpele vraag voor alle flat earthers

Op het moment, dat ik deze vraag stelde, was de wereldpopulatie 7,604,173,641 
mensen.
We hebben diverse mogendheden geregistreerd die de ruimte in kunnen gaan op 
grote hoogte en zelfs wat zij beweren naar andere planeten en sterrenstelsels. 
Namelijk 12 mogendheden: Rusland, Verenigde Staten, Europa, Japan, China, India, 
Brazilië, Israël, Australië, Zuid Afrika, Oekraïne en Noord Korea. Van de ruim 
7.6 miljard mensen zijn er zo’n honderdduizend die beweren dat er een platte aarde is. 
Van al die verschillende landen zelfs grote vijanden van elkaar en de overgebleven 
7.5 miljard mensen is er niet één persoon die één foto kan laten lekken vanuit de 
ruimte waar de aarde anders te zien is dan dat de manipulatie agentschap NASA 
volgens flat earthers is?
Alle wetenschappers, alle bedrijven die met technologie te maken hebben rond en 
om de aarde houden stevig hun mond dicht en niet één kan 1 foto lekken van de ware 
aarde?
Is de indoctrinatie zo overweldigend? 
Is de mensheid van alle rassen alle kleuren in een keer zo eensgezind? 
En dan praat men onder de flat earthers over waarheid, eensgezindheid en liefde! 
Zie hoe eensgezind 7.5 miljard mensen zijn! 
Wat willen jullie nog meer?
Wil je meer weten wat er achter de waarheid zit, lees dan dit gratis boek “Dimensies” 
en ga eens denken.

John H Baselmans-Oracle

Een goede lezer ziet dat de vraag heel simpel is en dat we in de huidige wereld waar 
alles lekt en alles wel een plaats heeft er niet één foto is die laat zien dat de aarde niet 
bol is.
De grootste staatsgeheimen liggen op straat en 9 mogendheden, die bepaald geen 
vrienden van elkaar zijn, zijn het over een ding eens en dat is de foto’s van de aarde 
bol moeten zijn!

Als je de mens werkelijk kent, en ook ziet op internet, is het spel van de huidige 
bevolking “ik zet je vast, ik lig je dwars en ik veroordeel je”

De discussie die ik ruim 2 dagen bewust aan de gang hield kwamen duidelijke zaken 
naar boven.

-	De proefpersonen waren heilig overtuigd van hun stelling dat de aarde plat is.
-	De proefpersonen veroordeelden iedereen die met een andere mening op hun pad 
kwamen.
-	De proefpersonen werden opstandig, vijandig en zelfs ging men in sommige gevallen 
over tot dreigen!
-	De proefpersonen kwamen met zogenaamde “bewijzen” die geschoeid waren vanuit 
de wetenschap die zelf aangaf dat de aarde een bol is.
-	De proefpersonen kwamen met een experiment waarvan ze zelf niet op de hoogte 
waren dat laserlicht gecorrigeerd moet worden in verband met de magnetische 
invloeden van de aarde!
-	De proefpersonen haalden bijvoorbeeld ook het stokpaardje perspectief aan maar 
wisten niet waaruit de kern van perspectief is opgebouwd.

Er werd vreselijk veel geschreven en het werden wel 45 A4 pagina’s vol informatie over 
hoe een mens reageert, denkt en bang is.

Maar enkele begrepen waar ik op doelde en ook weer enkele kwamen met het woordje 
“illusie”. Dat woordje werd ook in de enkele keren misbruikt om kracht bij te zetten bij 
zaken die totaal anders liggen. Illusie om elkaar angst aan te praten!

In al die pagina’s tekst heeft niemand het fenomeen beantwoord waarom 7.5 miljard 
mensen niet één bewijs of één foto kunnen lekken over hoe de aarde wel eruit zou 
moeten zien. Er werd zelfs geschreven dat er geen foto’s gemaakt kunnen worden 
omdat de lenzen vertekenen en omdat er geen ruimte is omdat we onder een koepel 
(firmament) leven!

Maar we kwamen op een interessant punt en waar men in een keer een cockpit 
aanhaalde van een vliegtuig waar je duidelijk vanuit kon zien dat de aarde plat is en 
omgeven is van een ijsrand! Toen ik vertelde dat ik ruim 12 kilometer boven de aarde 
gevlogen had en het voorrecht had juist toen in een cockpit te staan en duidelijk de 
bolling zag van de aarde, werd dit stellig ontkend en lag het aan de raampjes van de 
cockpit! Deze stelling dat de een iets anders ziet dan een ander persoon is een oud 
gegeven en was een duidelijk bewijs voor mij dat iedereen dus zo in zijn/haar eigen 
wereldje leeft. Als zo iedereen in een eigen wereld leeft, verklaart het ook zijn soms 
zeer sterk agressief gedrag want men is ervan overtuigd dat het zo is.

Dan weer even denkend aan het plaatje van de 6 en de 9 van twee personen tegenover 
elkaar staande!

PLAATS PLAATJE 6-9

Het gegeven van laserlicht doorkruiste alsmaar deze discussie en het werd duidelijk 
dat men niet op de hoogte was van correcties van berekeningen laserlicht waarvan ik 
gehele experimenten in het verleden van dichtbij heb meegemaakt en bewezen is dat 
laserlicht afbuigt door de invloed van het aardse magnetisme.

Het bewust 66 kolometer experiment is totaal niet doorgegaan en mislukt. 
De 66 kilometer werd niet gehaald om vele duistere redenen. De notarisverklaring 
die de resultaten van het experiment zou bekrachtigen, is er ook tot dusver niet 
vrijgekomen. De notaris wil blijkbaar niet zijn vingers juridisch branden aan uitspraken 
en testen die niet kloppen. Wel liet ik weten altijd open te staan voor deze notarisakte 
maar tot op heden dus geen akte, geen bewijs en geen schreeuwers meer. 

Conclusie onderzoekje

.1. Het was duidelijk dat ongeveer 45 schrijvers op sociaal media het niet eens konden 
worden op de vraag of de aarde plat of bol was. Maar het is wel mogelijk dat 
7.5 miljard mensen het geheim platte aarde niet willen vrijgeven en niet één bewijs 
kunnen laten lekken naar de buitenwereld. 
Een verklaring over deze absurde eenheid was dat iedereen gehersenspoeld is! 
Let wel, 7.5 miljard mensen op één lijn gehersenspoeld! Verdere verklaring was dat er 
zo’n honderdduizend wakkere mensen zijn op deze aarde maar ook zij konden geen 
hard bewijs leveren over de platte stelling!

.2. Ook is duidelijk geworden dat er, in gevallen dat er geen antwoorden meer mogelijk 
zijn, men gaat beginnen over “liefde” en “begrip”! Deze twee woorden hebben niets te 
maken, in mijn ogen, als mensen elkaar zaken op gaan leggen. Ik kan wel nananana 
roepen en blijven verkondigen maar dat wil niet zeggen dat men al mijn nananana moet 
opvolgen, laat staan nadoen. Doch het is een algemeen gegeven dat de mens afgoden 
volgt maar ook zaken aanneemt die andere voorkauwen. In de groep flat earthers is dat 
heel duidelijk te zien daar personen, die nauwelijks geïnformeerd zijn, zaken voor gaan 
leggen als zijnde bewijs maar hun eigen bewering afbreken door juist het tegendeel te 
presenteren puur omdat ze de materie niet begrijpen. En dan wordt er gesmeten met 
het woordje dom door hen! Dan denk ik even over de laser, het perspectief en de 
eigen waarnemen via mijn ogen. Begint men over dom dan heeft men duidelijk geen 
verweer meer en is men uitgeschreven of uitgepraat.

.3. Wat opmerkelijk was dat enkele mensen beweerden andere zaken gezien te hebben 
en dat die lijnrecht stonden op mijn persoonlijke waarnemingen. Dat gegeven is 
interessant, al geloof ik dat er zeker personen bij hebben gezeten die simpel reageerden 
om dwars te liggen en niet de waarheid schreven. Men deed het meer om de zaak op 
stelten te zetten. Doch dat gegeven zal nog meer terugkomen in dit boek.

Als uiteindelijke conclusie kan je duidelijk stellen dat onze bewuste groep geen enkel 
werkelijk bewijs kon leveren dat de aarde plat is. Vreemd, want er zijn momenten en 
zaken die wel aan te voeren zijn dat de wereld maar ook het gehele Universum anders 
is dan dat men ons nu voorhoudt! Ik heb al eens aangehaald in het boek “Dimensies” dat 
er veel meer gaande is in deze wereld en heb er ook, in onze discussie, personen op dit 
boek gewezen. Alleen niemand nam de moeite om het boek te lezen laat staan er over te 
discussiëren. Ook een opmerkelijke zaak en men is duidelijk met een korte visie bezig 
en komt dan met ongegronde beweringen en kaarten die al vele malen achterhaald zijn 
en mogelijk wel eens vanuit een ander perspectief getekend zijn. Want als de bewoners 
onder het aarde oppervlak eens een kaart zouden maken vanuit de onderkant van de 
aardkorst gezien? Maar goed, het was meer een emotionele aanvallen en verdedigen 
dan het opengooien en zaken bekijken van diverse kanten.

Men is duidelijk niet open om tot een verklaring te komen, men is duidelijk bezig voor 
zich een visie door te drukken. Maar één positieve zaak hebben we vastgelegd, 
45 mensen hebben veelal allemaal een andere kijk, zijn verdeeld en gaan in de aanval, 
maar 7.5 miljard aardbewoners weten kennelijk de grootste leugen te verschuilen zonder 
één lekkende foto, papiertje, bewijs of aanwijzing dat de aarde niet bol is maar plat!

Nu praten we nog maar over één zaak en één bewering. Kan je, je voorstellen wat er 
verder onder de mensen aan het leven is op deze aarde. Heel duidelijk zien we dat er 
alles aan gedaan wordt om verdeeldheid te scheppen. Waarom dit gebeurt, is ook 
duidelijk want een verdeeld volk is erg kwetsbaar en de top kan zo alles doen wat ze 
willen. Men maakt zich werkelijk druk over de kleinste zaken maar men vergeet de kern. 
Het leven, gezondheid en toekomst kinderen zijn geheel naar de achtergrond geduwd 
en afgestompt omdat men zich druk maakt over onnozele zaken op sociale media maar 
ook TV, op straat en in openbare gelegenheden.

De kern heeft alle krachten en dat komt simpel door het verdeeld opstellen van de 
menigte. We zien keer op keer dat als er een grote ramp is en of een oorlog, vele 
mensen zich verenigen. Dan pas worden er zaken veranderd. Na een 
tweedewereldoorlog hebben vele mensen een rijke toekomst kunnen verwezenlijken. 
Mensen hebben veel luxe kunnen opbouwen en men gaat ervan uit dat 2 maal per jaar 
vakantie een recht is! Ook is vrijheid een recht volgens de meerderheid. Zo zijn er dus 
vele rechten opgebouwd en afgedwongen en zo hadden alle mensen een baan en een 
glorieuze toekomst. 

Nu, in deze tijd dat dit boek geschreven wordt is het duidelijk dat alle duimschroeven 
aangedraaid worden en vele rechten aan het vervallen zijn. De eenheid om de rechten
 te behouden is verdwenen en dat weten de elite, de absolute top heel goed aan te 
pakken en te gebruiken. Langzaam maar zeker wordt alles wat verworven is door onze 
grootouders weer teruggedraaid en zullen langzaam maar zeker verdwijnen. 

Door deze discussie werden deze zaken vastgelegd en kon ik verder met dit boek 
wat dieper gaat dan een platte schijf of een bol. Namelijk het geheel van het leven, 
de kern van ons bestaan.

NAAR HOOFDSTUK 20

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.