Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Dimensies

Het Energiniale leven "Hologram"
Hologram Hoofdstuk 2


2-4 Het alziende oog, is het wat meer?

We kennen het allemaal en internet staat er bol van, het alles ziende oog! Het oog 
op geld, in clubjes, sektes, genootschappen maar ook op gebouwen, tekeningen 
en schilderijen. Zojuist heb je er al een tekening van gezien en ik denk dat deze ook 
veel zegt. Daarom heb ik hier een tweede overdenking en wat voor mij dicht bij de 
ware betekenis ligt.


Men ziet het oog altijd met stralen of te wel licht en dat moet uitbeelden dat het oog 
het alles ziende licht is en alles vastlegt. Maar wat als het oog nu eens de diverse 
dimensies uitbeeldt en een poort is naar de diverse werelden die de wijzen op aarde 
willen vinden?

We zien dat de stralen om het oog alle kanten uitgaan maar er zijn ook afbeeldingen 
in oude afbeeldingen te zien dat het oog alleen grotendeels naar beneden straalt! 
In dat geval lijkt het voor mij dat het meer gaat dat er aangegeven wordt vanwaar de 
grote wijsheid vandaan moet komen.

Zien we het oog in de symbolische occult dan zijn de stralen geheel om het oog en 
hebben we ook nog veelal de bewuste driehoek die dan tevoorschijn komt. Nu kom ik 
op het deel van dat het ook meerdere aanwijzingen geeft en dat het niet meer gaat om 
aangeven van de bron maar ook niet het aangeven van het alles zien! Het alles zien is 
het oog op zich en daar zijn geen zonnestralen voor nodig. Maar is het niet duidelijk 
dat het de onderwereld is die de bovenwereld in de gaten houdt en dirigeert? 

De driehoek laat het weer wat anders zien want al praten we over een boven- en 
onderwereld met de absolute heerser, als oog in het midden, is er duidelijk een poort in 
diverse dimensies die uitgebeeld wordt als de vele stralen om het oog en de driehoek. 
Gaan we even naar de betekenis van een driehoek.

De betekenis van een driehoek: 
De driehoek staat met de punt naar boven onder andere voor het symbool vuur en 
mannelijkheid. Met de punt naar beneden staat de driehoek onder andere voor het 
symbool vrouwelijkheid en water.
Punt naar boven vuur! Satan onderwereld
Punt naar beneden water (Enki) vrouwelijkheid!

Maar we hebben ook deze definitie:
Een zogenaamde driehoeksformatie ontstaat wanneer een range tussen toppen en 
dalen steeds kleiner wordt. Met andere woorden: de steunlijn en weerstandslijn.
De top en de onderdanen, de piramide van het leven.

Nu wringt hier iets want de top zit niet boven maar onder de aardkorst en de zwakke 
menselijke levens zitten op het aardoppervlak! En dan zien we de zonnestralen en we 
moeten deze zien als zijnde het ďalziendeĒ. 

Als deze stralen nu eens de vele dimensies zijn waarvan de onderwereld weet van 
heeft en mee werkt? Dan praten we over de beschaving die al duizenden jaren onder 
de aardkorst leeft. Niet over de laboratoria of die elite die ondergedoken zijn en de 
oppervlakte van de aarde besturen! We praten over bijvoorbeeld de oude Annunnaki 
beschaving die vele vreemde hoog geavanceerde technologieŽn beheren, spelen met 
DNA, spelend met techniek en de kennis hebben van wat wij noemen goden omdat ze 
veel meer kunnen dan wat in een menselijk vermogen ligt.

Symbolen hebben veelal meerdere betekenissen en zijn in veel gevallen goede 
vertellers van de waarheid. Met alle symbolen die we op ons aardoppervlak bekend 
zijn, is het duidelijk dat als je ze in een ander licht zet, er een geheel ander verhaal 
uitkomt. Symbolen zijn de beste vertellers.

Oog zonder driehoek, oog met driehoek en dan met de punt gericht naar boven wil 
zeggen dat we door mannen uit het vuur bestuurd worden! Deze mannen zien zowel 
boven als onder het aardoppervlak. Maar wat is er met de Anunnaki aan de hand want 
deze worden juist naar buiten toe bestuurd door hoofdzakelijk vrouwelijke goden. 
Dat klopt en dan zien we de structuur terug in het vaticaan waar een witte paus de show 
moet geven maar de zwarte paus die de scepter zwaait!

Ik wil even deze citaten hier zetten om zaken duidelijk te maken

Anunnaki
De Anunnaki (enkelvoud Anunnaku) vormen in de Mesopotamische mythologie 
(SumeriŽrs, AkkadiŽrs, AssyriŽrs en BabyloniŽrs) een groep godheden die verwant 
zijn en soms overlappen met de Anunna (de 'Vijftig Grote Goden') en de Igigi 
(de mindere goden)

Raad van goden
Hoofd van de Anunnaki-raad was de Grote Anu, de god van het firmament. De andere
 leden werden als zijn nakomelingen beschouwd. De Anunnaki vormden de Hoge 
Raad van de Goden als Anu's metgezellen. Ze hadden sleutelposities verspreid over 
de wereld en de onderwereld. Meest bekend onder hen waren Marduk (Enki's zoon), 
Asaru, Asarualim, Asarualimnunna, Asaruludu, En-Ki (Ea voor de AkkadiŽrs), Namru, 
Namtillaku en Tutu. In de Akkadische religie werden de Anunna als Anunnaki opgenomen. 
Hier vormden ze de onderaardse goden, die tegenover de Igigi, de hemelse goden, 
werden gesteld. 

Anu (Babylon)
Anoe, Anu of An was de oudste Mesopotamische godheid van het hemelgewelf. 
Zijn functie was Eerste onder de scheppers. Het zou een Akkadische naam zijn. 
Als epitheta had hij Hemelstier en de vruchtbare fokstier. Samen met Enlil, god van 
de lucht en Enki, god van het water, vormde deze een oorspronkelijk onafscheidelijke 
triade.

In de Soemerische kosmologie was er eerst en vooral de oerzee, waaruit de kosmische 
berg of wereldberg ontstond, bestaande uit 'An', hemel, en 'Ki', aarde. Anoe zou de 
afstammeling zijn van het eerste godenpaar dat door Nammu werd voortgebracht: 
Ansjar en Kisar. Ze werden gescheiden door Enlil. Daarop nam Anoe de hemel voor 
zich en Enlil de aarde.

Anoe verbleef in de hoogste hemel en was de koning en vader van de Anunnaki, de 
goden met wie hij beraad hield. Hij kon oordelen over wie zich had misdragen. Hij lag 
aan de oorsprong van de sterren die zoals soldaten de boosaardigen vernietigden. 
Anoe trok zich later meer en meer terug in de hogere sferen, het bestuur van het 
universum overlatend aan een jongere generatie goden: Mardoek (Bel) voor de aarde 
en Ea voor de wateren. Zijn metgezellin was Antu (Anatum), een creatiegodin, die later 
vervangen zou worden door Isjtar. Inanna wordt als zijn dochter beschouwd. Later werd 
Isjtar als zijn echtgenote beschouwd.

Zijn cultus was prominent verbonden met Uruk, het Bijbelse Erech, maar raakte op de 
achtergrond in de Babylonisch- Assyrische tijd, waar de cultus van Mardoek en Aööur 
overheersten. Toch zou er in de 3e eeuw v.Chr. een tijdelijke heropleving van de 
Anucultus hebben plaatsgevonden. Tempels van Anoe zijn te vinden in Uruk en ook in 
Aööur.

In de Hurritische en Hettitische mythologie was Anoe respectievelijk de opvolger en 
hoveling van Alalu.

In de kunstvoorstellingen werd hij soms als een jakhals afgebeeld, en vaak met een 
koninklijke tiara, meestal versierd met twee paar stierenhoorns.

Uit deze verklaringen is duidelijk dat de absolute top wel mannen zijn en dan past het 
perfect in het deel oog driehoek en stralen. Doch de absolute kern van bestuur is voor 
ons moeilijk te doorgronden omdat alles afgeschermd is door de wereld van dimensies. 
Hoe ik daarop kom wil ik met je door gaan nemen in de volgende paragraaf want zijn de 
stralen niet de dimensies die men uitbeeldt? 

Dan gaan we maar naar een nieuwe vraag van dit hoofdstuk.


NAAR HOOFDSTUK 18

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.