Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Dimensies

Het Energiniale leven "Hologram"
Hologram Hoofdstuk 2


2-3 Waarom is het vaticaan en de joodse gemeenschap zo bang? 

Waarom is het vaticaan en de joodse gemeenschap zo bang en zijn het de vele 
clubjes/genootschappen die kost wat kost bepaalde geheimen verbergen voor 
de massa?

In het boek “Geloof en het geloven” heb ik in vele pagina’s je laten lezen wat er 
gebeurt in het geloof en wat er achter het geloof zit. Ook heb ik al meerdere 
malen aangehaald dat alle geloven politiek gekoppeld zijn aan het hoofdkantoor
in het vaticaan maar ook een voortvloeisel zijn vanuit oude culturen met hun 
geloven. Dit is door de boeken van Immanuel Velikovsky wel bewezen die alle 
heilige geschriften naast elkaar heeft gelegd en er duidelijk een structuur, een 
verhaal is.

De paus die we kennen is een persoon die gecreëerd is om een buffer te zijn 
tussen de bovenwereld en de onderwereld (onderwereld even gezien als onder 
de aarde). Deze “witte” paus is een werkelijke pias die zogenaamd de touwtjes 
in handen heeft maar in werkelijkheid niets te zeggen heeft. De witte paus komt 
alleen in de publiciteit en als een afgevaardigde van het geloof de kerk 
vertegenwoordigt. Maar is het je opgevallen dat ALLE politieke leiders, 
ALLE koningen en koninginnen, ALLE presidenten maar ook ALLE kerkelijke 
leiders van welk geloof dan ook moeten verschijnen in het vaticaan?

Zodra er waar dan ook ter wereld een nieuwe leider is moet deze binnen een 
korte termijn zich melden IN HET ZWART bij de witte paus! Is het niemand 
opgevallen dat het altijd in het zwart is zoals de hoge leiders en bestuurders zich 
moeten melden? Dat komt omdat de audiëntie niet alleen bij de witte paus is 
maar dat ze ook in de kamer van de “opperpaus” moeten verschijnen die de 
“zwarte paus” wordt genoemd! In het boek “Geloof en het geloven” heb ik een 
aangifte beschreven die ik bij het vaticaan en bij zowel de huidige witte paus 
als bij de zwarte paus gedeponeerd heb. Beide aangetekende stukken zijn in 
ontvangst genomen door de twee pauzen. Er is ook nog wat vreemds gebeurd: 
Een kardinaal schreef mij terug en onze lokale bisschop werd opgedragen om 
met mij te gaan praten! Ook kwam er uit dat we diverse bisschoppen hadden 
op ons eilandje Curaçao. Dat onder het bisdom Willemstad!

De zwarte jezuïeten paus is de ware leider op het aardoppervlak maar is ook de 
connectie met de absolute top beneden! Hij is duidelijk die persoon die weet 
heeft van de ware top die de wereld regeert en zorgt dat het loopt zoals gepland.

Ik denk even aan het boek wat de protocollen van Sion beschrijft.
De protocollen van Sion 21ste eeuw (door mij geplaatst in de 21ste eeuw)
ISBN 978-1-326-84325-0
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Sion_Download.pdf ) 

Duidelijk is er een werelddraaiboek en soms komen er zaken toch naar buiten 
al worden deze dan als zijnde conspiracy en onzin afgedaan. Men kan er niet 
onderuit dat oude documenten toch uitkomen en dat er oude documenten 
nageleefd worden door een zogenaamde onbekende kracht.

We weten vanuit het verleden dat het vaticaan veel verzwijgt maar ook veel 
vernietigd heeft wat aan zou kunnen geven wat er werkelijk achter ons menselijk 
leven zit. En dan weer denk ik aan de Anunnaki en het geheimzinnig gedoe rond 
deze tijd. Het kan niet zo zijn dat nu pas mensen gaan inzien wat er werkelijk met 
de mensheid gaande is en het is ook overduidelijk wat de rol is van de vele 
genootschappen.

Door te wroeten in genootschappen en diverse clubjes blijk ik alsmaar terug te 
komen bij dat genootschap die al mijn hele leven achtervolgt en dat is de 
vrijmetselarij. Ik ben geboren op een plaats erg dicht bij een loge gelegen in 
Aalst - Waalre in Nederland en was de loge van vele Phillips topmensen. Buiten 
dat ik veel op hun landgoed rondliep en speelde als kind werd ik dus ook 
regelmatig weggestuurd. Nadat we verhuisden bleek dat ik toch later door dit 
genootschap achtervolgd werd en de vrijmetselarij me niet meer losgelaten heeft 
tot de dag van vandaag! Ze hebben meerdere malen geïnfiltreerd in mijn leven, 
kwamen als “vrienden” op mijn pad en hebben me meerdere malen een aanbod 
gedaan wat ik alsmaar afwees. Het laatste aanbod om kinderen te leveren voor 
een project van hun heeft veel kwaad bloed gezet bij deze groep! 

De vrijmetselarij heeft me altijd geboeid omdat hier in mijn ogen de sleutel ligt, 
die door hen beheerd wordt, naar duistere werelden. En deze sleutel heb ik ook 
werkelijk gevonden in dit genootschap. Ik heb me verdiept in hun ritualen en heb 
vele gesprekken gehad met leden van dit genootschap en elke keer kwam ik 
een stapje dichter bij hetgeen wat er werkelijk gaande is tussen deze club, het 
vaticaan en de wereld achter deze wereld.

In de ritualen en in de leer van de vrijmetselarij wordt veel gebruik gemaakt van 
oude rituelen, het offeren en vele oude gebruiken. Men gaat ervan uit dieper in 
zichzelf te keren, dieper in het geheel te gaan en te zien, en leren werken met 
de kern van het leven. Het eigen ik staat centraal en het eigen ik moet ontwikkelen 
om zo tot bepaalde krachten te komen. Uit vele punten van hun leer is duidelijk op 
te maken dat het gaat om macht, kracht en overheersen. Juist het tegenovergestelde 
pretenderen ze naar buiten toe en is men gedienstig, nederig en wil men wijs 
overkomen (volgens hen). Je weet, de kalmste rivieren hebben de grootste gevaren 
en zo ook hier. 

Zelf heb ik enkele zaken al beschreven gehad, in diverse boeken, die mij 
persoonlijk zijn overkomen met dit genootschap en het is duidelijk dat ik tegen vele 
pijnlijke schenen heb geschopt. De Vrijmetselarij Nederland is nu zover gegaan dat 
ze het niet meer nemen dat er “onwaarheden” over hen gesproken en geschreven 
wordt. Maar wat is onwaar als je benaderd wordt en zelf meegemaakt hebt en ook 
vaststaat? Wat is onwaar als je uit hun eigen leerboeken zaken aanhaalt en laat zien 
aan de buitenwereld waar ze werkelijk aan werken, voor zijn en hoe ze dat indekken?

Daar komt nog bij dat als de top van de Nederlandse vrijmetselarij hun eigen ritualen 
(hun wetten) zouden naleven er geen reactie mag zijn op wat van buitenaf gegeven 
wordt. Maar het kriebelt nu omdat de waarheid werkelijk naar buiten aan het komen 
is en er te dicht bij de kern wordt gekomen. Het offeren van kinderen en baby’s is 
wat vaststaat. Het ronselen van kinderen heb ik zelf mogen ervaren. En het zien van 
vreemde ritualen waarvan ik me af vraag of men een god of satan aan het vereren is, 
heb ik met eigen ogen als kind gezien en zal nooit meer door mij vergeten worden! 

En dan komen we op een opmerkelijk punt, want ook in het genootschap van de 
vrijmetselarij zien we duidelijk de connectie met de “ondergod” die satan/duivel is 
en zo ook beschreven wordt in vele oude geschriften! Opmerkelijk is dat de groep 
verbonden aan het vaticaan hun leer haalt uit de werken van satan! Het is niet 
opmerkelijk als men kijkt dat de zwarte paus de connectie is met de onderwereld, 
de wereld van de absolute elite levend onder het aardoppervlak. Het is nog 
opmerkelijker dat er delen van de Anunnaki geschriften onveranderd gebruikt worden 
door zowel het vaticaan als de vrijmetselarij! Is het daarom dat elke film, elk ware 
documentaire over deze beschaving geboycot wordt en zelfs vernietigd?

Zoals ik al eerder schreef, hoe verder je gaat wroeten hoe mooier is te zien de 
structuur die gehanteerd wordt in deze huidige wereld. Wat ook steeds duidelijker 
wordt is dat diverse symbolen maar ook tekeningen een dubbele of andere betekenis 
hebben en dan wil ik gaan naar de volgende vraag van dit hoofdstuk.

NAAR HOOFDSTUK 17

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.