Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Dimensies

Het Energiniale leven "Hologram"
Hologram Hoofdstuk 22-2 De onder- en de bovenwereld, bestaat deze?

Ik denk dat deze vraag al eigenlijk duidelijk in hoofdstuk 1 beantwoord is. In vele 
oude geschriften en ook in de vele omschrijvingen die we in de huidige boeken 
terug vinden, kunnen we lezen dat er over meerdere werelden geschreven wordt. 
Maar ik denk dat we bewust voor de gek gehouden en verzwegen worden ook 
via diezelfde boeken en geschriften. Want als we de boeken moeten geloven is 
er dus een almachtige die ook wel god genoemd wordt en daar moeten wij als 
wezens boven op deze bol in geloven en blijkbaar ons aan vastklampen. 
Dit karakter moeten we alsmaar koppelen aan het goede en is de redding in de 
vele geloven. Alles wat deze oppergoden doen wordt gedaan om ons de weg te 
wijzen! De vraag is dan: Welke weg? Want kan de mens zelf niet zijn leven 
bepalen? Hoe ver we ook terugkijken en ook als we nu rondkijken in deze 21ste 
eeuw zien we dat de mensen zich vastklampen aan een god, idool of een persoon 
waar ze tegenop zien of wel willen zijn. De mens gelooft duidelijk niet in zichzelf en 
“die ander” is altijd beter, grootser en heeft altijd antwoorden op de vele situaties. 
Persoonlijk is dat voor mij een bewijs dat de mens zich graag als slaaf opstelt en 
afhankelijk wil zijn. Simpel, wie doet er niet alles voor om geld te verzamelen? 
Want zonder geld geen leven en volgens het gros geen bestaan. Een vreemde 
instelling en zeker een vreemde manier van denken als we het bewijs in moeder 
natuur zien dat het totaal anders is.

De mens maakt zichzelf alsmaar een slaaf van een ander of van het hogere. We 
zien dat op heilige plaatsen met hoge priesters maar ook in de maatschappij 
waar de baas de persoon is van het geheel en verafgood moet worden! We zien 
het ook gebeuren in de muziek- en filmwereld waar de slaven van deze “idolen” 
als bijen om hen heen hangen! De mens heeft in zijn DNA kennelijk een code in 
zich die aangeeft dat deze een slaaf is en zich als slaaf moet opstellen. Heel 
duidelijk zien we dat bij genootschappen en clubjes waar de rangen op rangen 
volgen en uiteindelijk een supermeester is die de zaak dan aanstuurt! In deze 
genootschappen is het overduidelijk dat de mens en het gewone volk 
ondergeschikt is. Datzelfde lezen we over en over in de vele oude geschriften 
maar ook nog in de huidige boeken die de een boven de ander zet.

Dit alles is gaande in de bovenwereld die gelooft in een hoger iemand en een 
tegenovergestelde speler die veelal lucifer of satan/duivel genoemd wordt. 
Deze karakters worden afgeschilderd als zijnde vreselijk slechte schepsels. Het 
moet een afspiegeling zijn van wat er met de mens kan gebeuren. Mensen zijn 
bezeten van deze onderwereld karakters, moordlustend en kunnen niets goeds 
doen. Gaat iets goed fout dan is men in de volksmond door een satan bezeten 
en is men niet te redden. Alleen het uitroeien van dat slechte zou de oplossing 
moeten zijn. Doch in alle tijden dat er zaken vastgelegd worden en gebeuren is 
het uitroeien nog steeds niet gelukt en blijft het slechte zich tonen.

Satan, is die wel uit te roeien? 
Want als het nu zo is dat elk mens een satan en een god in zich heeft?
Wat roei je uit en wat laat je leven? 

Het wordt steeds duidelijker dat beide karakters één zijn, het is niet of de duivel 
of een god. Zelfs de vele goden die we hier eerder mochten lezen hebben ook 
hun keerzijde net zoals er verhalen zijn van de goede kanten van een duivel/satan. 
Steeds meer wordt duidelijk dat het verhaal god, het goede, de duivel, het 
slechte, niets anders is dan het opleggen van een goed en kwaad of te wel 
angst! Angst wat vertegenwoordigd wordt door een select groepje wat via een 
geschreven wetboek denkt te moeten handelen. 

Alle levende wezens hebben dezelfde DNA string met daarin maar enkele 
aanpassingen dat maakt dat niet iedereen identiek is en er maar een klein 
verschil is tussen mens, dier en plantenwereld. Gaat men verder kijken en 
alles wat DNA vergelijken, ziet men dat die verschillen nog niet in 15 % van 
de gehele string zitten! In de energiewereld is het duidelijker te zien omdat dan 
de bouwstenen duidelijker voor je liggen en duidelijk te zien zijn. Of het een geel 
of rood lego blokje is maakt niet uit! Nu stel ik maar even voor dat de 
energiewereld allemaal blokjes zijn waarmee geschoven kan worden om zo 
bepaalde elementen aan te passen.


We hebben dus nu de ene vorm gehad van onder- en bovenwereld en dat is de 
vorm die we alsmaar lezen en van horen. Maar wat als we onderwereld en 
bovenwereld eens wat duidelijker gaan zetten. Dan gaan we zien dat er leven 
is op de planeet aarde en leven is onder de korst van deze aarde!

Al van dag één heeft de mensheid in grotten geleefd wat later huizen werden 
boven de grond. Maar ook weten we dat in Egypte maar ook Turkije maar ook 
op vele andere plaatsen van de wereld, steden waren die onder de grond 
bevonden. Ik schrijf even waren maar ik praat dan even over de oude steden. 
Momenteel zijn er gehele nieuwe steden ook onder de grond maar die zijn 
voor de bovengrondse mens nauwelijks of totaal niet toegankelijk. 

Toch hoor je af en toe iemand wat loslaten, maar helaas kunnen zij maar een 
keer het verhaal vertellen want dan verdwijnen ze voorgoed van deze wereld. 
Zoals ik al eens eerder schreef, Hitler had ook zo zijn ondergrondse plaatsen 
en een lang geheim gehouden basis was Antarctica. Maar hij wist ook als meest 
gezochte persoon op aarde toch nog een respectabele leeftijd (95) te halen 
zogenaamd in Argentinië. Maar persoonlijk geloof ik steeds meer dat hij maar 
zelden boven de grond was in Brazilië maar meer onder de grond zat. Men zag 
hem vele malen verdwijnen dat als hij weer te veel in opspraak kwam! Hij was 
duidelijk een van de personen die in twee werelden leefde.

Laten we even gaan kijken bij de vele oude gebouwen waar we ook van weten 
dat er veelal meer onder de grond zit dan wat er boven de grond is gebouwd. 
De onderwereld is al zo oud als dat de mensheid bestaat en het is geen geheim 
meer dat er meer intellect onder de grond leeft dan op de aardbol zelf. Ook weten 
we vanuit vele oude geschriften dat er dus ook volkeren onder de grond leefden. 

Nu komen we op enkele opmerkelijke uitspraken van een persoon die senior 
jurist was van de Wereldbank en niet langer kon aanzien dat er zoveel corruptie 
is in de financiële wereld. Ik laat de uitspraken in het Engels daar er niets 
verloren gaat in wat hier gezegd wordt.

FORMER WORLD BANK SENIOR COUNCIL SAYS A “SECOND SPECIES” 
ON EARTH CONTROLS MONEY & RELIGION

Former World Bank Senior Council Karen Hudes has been making a lot of noise 
lately, revealing that a second species on Earth controls money and religion. 
And she’s not the only insider making comments like these. For example, 
Paul Hellyer, the former Canadian Minister of National Defence, recently said that 
there are at least “four known alien species that have been visiting Earth for 
thousands of years.”
Link naar getuigenverklaring https://youtu.be/c7E9SUwlooE

Ook werd er al eerder melding gemaakt door een minister van defensie dat er 
vier verschillende aliens regelmatig de aarde bezochten! 
Hier zijn verklaring:

“AT LEAST 4 KNOWN ALIEN SPECIES HAVE BEEN VISITING EARTH FOR 
THOUSANDS OF YEARS”: FORMER CANADIAN DEFENCE MINISTER 
CONTINUES TO BLOW THE WHISTLE"

I am aware that just because somebody says something does not mean that it’s
 true, no matter their professional background. At the same time, what she says 
corroborates with a lot of ancient historical facts, and modern day disclosures of 
other strange phenomena, like UFOs, secret societies, and more. 

Als ik deze stukken lees, en er zijn er ondertussen meer hooggeplaatste 
personen die deze informatie geven, dan is het steeds duidelijker aan het worden 
dat er veel meer gaande is dan een extraterrestials die op hun fiets de aarde 
bezoeken! Wat ook zeer opvallend is, is het wegsluizen van zeer grote sommen 
geld zoals mevrouw Karen Hudes alsmaar over heeft. Ook zij verklaart dat het 
wegsluizen gaat via mega coöperaties en het allemaal zo ingedekt is dat, al is 
het niet volgens de wet, er deze topbedrijven toegelaten wordt om geld naar het 
niets te loodsen!

De onderwereld is duidelijk aanwezig en dan praat ik niet over de parallel 
onderwereld die drugs en vele andere zaken uitvoeren, alles tegen wetten en 
regels in. Een klein opmerkelijke overeenkomst is dat wel beide onderwerelden 
dezelfde regels hanteren. Alles gaat via de bovenaardse regels om. Zo lijkt het 
er zeer sterk op dat de criminele onderwereld werkend op het aardoppervlak en 
de onderwereld van wat er onder het aardoppervlak aanwezig is een sterke 
overeenkomst hebben. Het is daarom ook te verklaren waarom wetten en regels 
wel voor de een gelden en niet voor de ander. Dat kan ook niet anders want op 
een of andere manier moet het geld weer gesmeerd worden om voor de 
onderaardse onderwereld zaken te doen boven de grond. Veel gaat via 
medeweten van zowel de juridische wereld als de gehele rechterlijke macht.

We kunnen er niet omheen dat er een gehele andere wereld onder ons bevindt. 
We hebben de verklaringen van veel geld wegsluizen. We hebben en zien de 
vreemde objecten uit de aarde komen en we weten dat oude culturen zich 
teruggetrokken hebben in de aarde. Het is eigenlijk allemaal heel duidelijk wat er 
gaande is en we zien ook dat er veel afgeschermd wordt als het gaat om connecties 
met wat er diep onder de aardkorst gaande is. Dit stuk van de geschiedenis maar 
ook wat er momenteel gaande is wordt met de grootste krachten veilig gesteld en 
onder soms zeer hoge veiligheidsregels afgeschermd. Er is tot dusver niemand die 
een reis in een van de ondergrondse steden kan navertellen daar ze voor hun 
verdere leven afgesloten worden van welk bovenaards leven dan ook.

“Bovenaards” het woord wat in een keer op mijn pad komt. 

Nu kennen wij dat woordje “bovenaards” als een omschrijving van iets wat hemels 
is en het ook beschrijft de ongekende schoonheid van iets. Maar zie het woord eens 
als je ondergronds leeft! Woon je onder de aarde dan zou de betekenis wel eens wat 
anders uit kunnen pakken en refereren naar het leven op aarde en de schoonheid 
van de natuur, zon en sterren omschrijven! Is het dan zo dat de ware kern van het 
geloof of te wel de ware leiders (goden) onder de aarde leven? 

Hoe verder je gaat wroeten in woorden en betekenissen zie je dat er in vele gevallen 
gesproken wordt van binnenuit, van onder het aardoppervlak! Als we dan de oude 
geschriften pakken en ook dan nog eens het gegeven er naast leggen zoals de 
mensen zich gedragen, wonen en samenleven, wordt het duidelijk dat we hier op 
aarde minimaal twee verschillende beschavingen hebben. Als er dan nog eens 
aangehaald wordt dat de ondergrondse beschaving in vieren is gesplitst dan 
worden zaken nog duidelijker. Want buiten de elite die de grond in gekropen zijn 
hebben we nog de machtige goden van de oudheid die onsterfelijk zijn en er dus 
nog moeten zijn en dan hebben we de wetenschap die hun steden onder de grond 
hebben en is ook duidelijk bewezen dat er een hoog ontwikkelde groep bestaat 
wat we duidelijk nu zien in vele rapportages van Ufo’s en vreemde vliegende 
objecten. Deze vier groepen zijn terug te brengen naar twee, waar we de mens en 
de oude beschaving als hoofdgroepen kunnen zien. 

We kunnen niet meer ontkennen dat er veel gaande is onder de grond en we weten 
dat er veel geld verdwijnt en dat er een onderwereld is hoe je het woord ook ziet 
en interpreteert! We zien de bewijzen van vreemde objecten die verdwijnen in deze 
aardbodem en zee. We zien de vele verschijnsels rond de wereld die alsmaar 
opkomen en laten zien dat we als bovengrondse levende wezens achteruitgesteld 
zijn. Het is duidelijk dat wij als slaven handelen voor de elite die we dan noemen 
de New World Order of de vele genootschappen die hen vertegenwoordigen.

Hoe dieper men wroet en hoe dieper men gaat, in het momenteel maatschappelijk 
systeem, kom je steeds dichter bij het gegeven dat het leven onder de aarde wel 
degelijk bestaat. Een leven wat logisch gezien, de vele geschreven geschiedenissen 
aan elkaar koppelt en ook als normaal vrijgeeft. Simpel als men ziet wat er op aarde 
gaande is en hoe bepaalde groepen handelen. 

Laten we gaan naar de tweede vraag van dit hoofdstuk wat zeker meer inzichten 
gaat geven. 
NAAR HOOFDSTUK 16

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.