Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Dimensies

Het Energiniale leven "Dimensies"
Dimensies - Hoofdstuk 8

1-2-1g Moderne tijden

Het foute idee dat mensen vóór de tijd van de ontdekkingsreizen geloofden dat de Aarde plat 
was ontstond na de publicatie van Washington Irvings Leven en Reizen van Christoffel 
Columbus in 1828. Dit geloof is nog wijdverspreid en wordt zelfs in leerboeken overgenomen.
De houtsnede van Flammarion. Het onderschrift kan vertaald worden als “Een middeleeuwse 
missionaris vertelt dat hij het punt heeft gevonden waar de hemel en de Aarde samenkomen...”

In de 19e eeuw gaf het romantische concept van een Europese “donkere middeleeuwen” 
nog meer kracht aan het idee.

De wijdverspreide houtsnede van een man die zijn hoofd door het hemelfirmament van een 
platte Aarde steekt om in de ruimte te kijken, in 16e-eeuwse stijl, kan niet naar een eerdere 
bron worden teruggebracht dan Camille Flammarions L’Atmosphère: Météorologie Populaire 
(Paris, 1888, p. 163). De houtsnede verlucht de stelling in de tekst dat een middeleeuwse 
missionaris vertelde dat “hij de horizon waar de Aarde en de hemel bij elkaar komen bereikt 
had”, een anekdote die terug kan gaan op Voltaire, maar niet op enige bekende middeleeuwse 
bron.


1-2-1h Transvaal perspectief

In 1898 kwam Joshua Slocum tijdens zijn reis om de wereld in Transvaal terecht. Daar kreeg 
hij van drie boeren een pamflet waarin ze “bewijzen” dat de Aarde plat is. President Kruger 
was ook deze mening toegedaan ; “je bedoelt niet dat je rond de wereld bent gezeild; dat is 
onmogelijk!”

De controverse van Ibn Baz
Tussen 1993 en 1995 werd gepubliceerd over een islamitische geestelijke Ibn Baz, een moefti 
in Saoedi-Arabië, die gezegd zou hebben dat “de Aarde plat is”. Ibn Baz ontkende dit hevig, en 
ontkent slechts de draaiing van de AaFGHNIJU,0[‘1++6F S rde.1-2-2 Platte Aarde / Holle Maan (mijn dimensie)

Bewering platte aarde
Door de eeuwen heen hebben mensen de aarde gezien als zijnde een platte schijf hangend in 
het niets. Dit werd in vele heilige geschriften beschreven zoals je in hoofdstuk 1 kon lezen en zoals
 we verder lazen was het het geloof wat deze theorie lang vasthield en er alles aan deed om deze 
theorie te beschermen. Omdat het in geschriften werd beschreven moest het waar zijn en om 
waarheid te beschermen, werd alles en iedereen die anders beweerde het zwijgen opgelegd of 
vermoord. Je was een slecht mens als je zaken beweerde die anders waren dan in deze geschriften 
beschreven. 

Wat heel interessant is, is dat deze platte aarde theorie aangeeft dat de heilige geschriften geen 
citaten waren van oppergoden maar zaken waren die mensen in hoge posities op die manier zagen! 
Het bewijs in deze theorie en heilige geschriften is hier duidelijk gezet, dat alle heilige geschriften 
geschreven zijn door menselijk heersers van die tijd! 

Maar terugkomend op die platte aarde theorie. 
Door de eeuwen heen werd deze illusie in stand gehouden omdat het zo was beschreven. Ondanks 
dat langzaam maar zeker de bewijzen geleverd werden dat de aarde en alles wat sterren en planeten 
zijn, nagenoeg rond zijn. Rond deze conclusie kwam het logische gevolg van het bestaan dat veel meer 
rond is en weer veel later komen we nog tegen dat, dat wijst op het oneindige.

De ronde aarde ging pas terrein winnen toen de kerk en in het bijzonder het vaticaan, dat niet langer 
tegen kon houden omdat de wetenschap, via berekeningen, had bewezen dat de aarde een bol moest 
zijn. Toen er veel later beelden vrij kwamen van deze aarde waar geen schijf te zien was maar een bol 
was deze platte aarde theorie lang een vergaande stelling waarbij het tegendeel was bewezen. 

Doch ondanks alles hoor je nog steeds personen en zelfs geestelijken die volhouden aan de platte aarde 
theorie. Deze personen zijn heilig van overtuigd dat de aarde plat is en houden zich vast aan zeer oude 
theorieën die voor vele bewezen zijn. De huidige groep neemt dus duidelijk aan dat de platte aarde vanuit 
oude goden geen verzinsel kan zijn. Goden maken geen fouten en goden dicteren geen foute zaken in 
deze zogenaamde heilige boeken! Uitspraken die we nu nog in de 21ste eeuw horen en toch weer maken 
dat je over zaken gaat denken op een andere manier. Want waren goden onze kosmonauten zoals er 
over geschreven is? Waren goden wezens ver van deze planeet en die dan hier met redenen komen 
naar deze planeet om bepaalde zaken te bewerkstelligen? 

Ik beweerde even hier terug dat de heilige boeken geschreven waren door mensen vanuit de top. 
Mensen die hun inzichten op perkament, stenen of papier zetten om zo een volk te regeren en te dicteren. 
Zolang de mens bestaat, worden mensen geregeerd door de machtige van die tijd. Heersers, vechtersbazen
of soms slimme mensen die (mis)gebruik maken van de zwakheden van de mens. De mens is gemakkelijk 
te beïnvloeden en zo als slaaf te gebruiken zoals jij het wilt hebben. We zien dat nu nog dat kinderen slaven 
worden van drugskoeriers maar weer andere slaafs dagelijks naar hun werk gaan. Want er wordt je 
voorgehouden “geen werk is geen geld en geen geld is geen huis en eten”. Een simpel regeltje wat de 
huidige en vroegere mensen alsmaar aan vasthouden.
Slaven (mensen) worden dus gedicteerd via een geloof,
 oude boeken en sinds de laatste eeuw via de media. 
Want wat deze grote drie uitspuwen is waarheid en niets anders! Als men de gehele geschiedenis, zover 
deze terug te lezen is, doorneemt ziet men alsmaar dat er valse beschrijvingen met alles wat mogelijk is, 
beschermd worden. Als je vroeger mensen genas en dat volgens de natuur deed, was je een heks. En zo 
ook was je een achterlijke als je beweerde dat een aarde wel eens een bol kon zijn. De mens zit raar in 
elkaar, zeker als je gaat zien hoe mensen achter trends en de massa aanlopen. 

Wat we in de huidige tijd zien is dat ondanks er vele bewijzen zijn dat de aarde een bol is, er toch 
mensen zijn die weer de platte aarde theorie op pakken en er zelfs een geheel verhaal om weten te 
brouwen om hun theorie te onderbouwen. Wat is er aan de hand dat de mens zelfs bewezen zaken 
weer weet te weerleggen of zijn er twee of meerdere waarheden?

We kennen allemaal het verhaal van die Indianen die voor de kust van Amerika hoog en laag beweerden 
dat ze niet de schepen aan hadden zien komen waar hun vijand op zat en hen later allemaal vermoordde! 
Wat later bleek was, wat men niet kent dat ziet men ook niet. Een stelling die meer en meer bewezen wordt. 
Als een mens iets niet kan identificeren, kunnen de hersenen het nergens onderbrengen en zeker niet het 
labeltje goed of kwaad zetten. Maar, wat blijkt, ook nog helemaal niet ziet! Er zijn mensen die geen 
Ufo’s zien. 
Ze weten niet waar ze naar moeten kijken en al kijken ze, zien ze het niet. Een gegeven wat in dit boek zeker 
meerdere malen aan de kaak gesteld wordt en zeker verder uitgelegd gaat worden.

Zo hebben we dus nu nog mensen die ervan overtuigd zijn dat de aarde plat is. Het niet zien van de wereld 
zoals hij weer door andere gezien wordt kan een complex iets zijn. Zelf merk ik dat met tekenen waar je 
komt in de wereld van wat je aan het tekenen bent, een andere wereld een wereld ver van die van mijzelf 
of is het toch ook mijn wereld?

We laten de platte en ronde aarde even rusten en gaan naar een volgend fenomeen en dat is de Holle Maan.


NAAR HOOFDSTUK 9

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.