Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Dimensies

Het Energiniale leven "Dimensies"
Dimensies - Hoofdstuk 7

1-2-1e Latere middeleeuwen

Tegen de 11e eeuw had Europa kennis gemaakt met de islamitische astronomie. 
Rond 1070 begon de Renaissance van de 12e eeuw, die een intellectuele herleving 
betekende met sterke filosofische en wetenschappelijke wortels, en een grotere 
interesse voor de studie van de natuur. Tegen die tijd geven overvloedige bronnen 
aan dat de meeste twijfels die de Europeanen misschien eerder hadden over de 
bolvorm van de Aarde weggenomen waren.

Hermannus Contractus (1013–1054) was een van de vroegste christelijke geleerden 
die de omtrek van de Aarde schatte met de methode van Eratosthenes. Thomas van 
Aquino (1225–1274), de belangrijkste en meest gedoceerde theoloog van de 
middeleeuwen, geloofde in een bolle Aarde; en hij nam zelfs aan dat zijn lezers ook 
wisten dat de Aarde bol is. Colleges in de middeleeuwse universiteiten gaven meestal 
bewijzen voor het idee dat de Aarde bol was. Ook “Over de wereldbol”, het invloedrijkste 
astronomieboek van de 13e eeuw en verplichte leerstof bij alle West-Europese 
universiteiten, beschreef de wereld als een bol.

Het Noorse boek Konungs Skuggsjá, van ongeveer 1250, stelt duidelijk dat de 
Aarde bol is - en dat het nacht is aan de andere kant van de Aarde als het dag is in 
Noorwegen. De schrijver bespreekt ook het bestaan van antipoden - en hij merkt op dat 
ze (als ze bestaan) de Zon als deze op zijn hoogste punt is in het Noorden zal staan, en 
dat ze tegengestelde seizoenen ten opzichte van de mensen op het Noordelijk halfrond 
zullen hebben.

Voorstelling van een bolvormige Aarde, (ca.1400)

De late ontwikkeling van de Europese afzonderlijke talen levert ook enig bewijs voor de 
bewering dat de bolvorm van de Aarde ook buiten de academische wereld tot de algemene 
kennis behoorde. In die tijd werd wetenschappelijk werk in het Latijn geschreven. Werken in 
plaatselijke dialecten of talen (zoals Italiaans of Duits) waren meestal bestemd voor een ruimer 
publiek.

Dantes Goddelijke Komedie, het laatste grote werk van literatuur van de middeleeuwen, 
geschreven in het Italiaans, stelt de Aarde als een bol voor. Ook het Elucidarium van Honorius 
Augustodunensis (c. 1120), een belangrijk leerboek voor de lagere geestelijken dat vertaald 
was in het Midden-Engels, Oud-Frans, Midden-Hoogduits, Oud-Russisch, Midden-Nederlands, 
Oudnoors, Iers, Spaans en verschillende Italiaanse dialecten, refereert expliciet aan een 
bolvormige Aarde. Net zoals het feit dat Berthold van Regensburg (midden 13e eeuw) de 
bolvormige Aarde als een illustratie in een preek gebruikte aantoont dat hij deze kennis onder 
zijn gehoor kon aannemen. De preek werd in het Duits gehouden, en was niet bestemd voor 
een geleerd publiek.

Reinhard Krüger, een hoogleraar aan de Universiteit van Stuttgart, ontdekte meer dan honderd 
middeleeuwse Latijnse en volkse schrijvers van de late oudheid tot de 15e eeuw die er allen van 
overtuigd waren dat de Aarde zo rond als een bol was. Maar zelfs nog in de 15e eeuw betwistte 
de Spaanse theoloog Tostatus het bestaan van bewoners aan de antipoden. Vanuit Europees 
perspectief brachten de Portugese exploratie van Afrika en Azië en de Spaanse 
ontdekkingsreizen naar Amerika en uiteindelijk Ferdinand Magellaans reis om de wereld de 
proefondervindelijke bewijzen dat de Aarde bolvormig was.


1-2-1f Middeleeuwse moslimwereld

De islamitische geleerden die de theorie van een ronde Aarde aanhingen, gebruikten deze om 
de afstand en richting van enig punt op Aarde naar Mekka te berekenen. Dit bepaalde de qibla, 
of de richting van het bidden van de moslims. Moslimwiskundigen ontwikkelden de 
boldriehoeksmeting die bij deze berekeningen werd gebruikt. Ibn Khaldun zegt in zijn beroemde 
Muqaddimah duidelijk dat de wereld rond is.
Er is een vers in de Koran [79:30] dat wel vertaald wordt als “Hij schiep de Aarde in de vorm van 
een ei”, wat suggereert dat men niet aannam dat de wereld plat was. De meeste vertalingen 
(“En daarna spreidde hij de Aarde uit”) suggereren dat dit vers uitgelegd kan worden als steun 
voor de platte Aarde-theorie.

NAAR HOOFDSTUK 8

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.