Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Dimensies

Het Energiniale leven "Dimensies"
Dimensies - Hoofdstuk 67


2-35 De energie

De energie is er en ik werk er al mijn hele leven mee en de bewijzen lever 
ik dagelijks, maar het is wel zaak dat we niet alsmaar dezelfde fout gaan 
maken zoals onze voorouders het deden. De Annunaki, Maya’s maar ook 
de oud-Egyptenaren waren enkele van dat we weten dat zij konden werken 
met de energie om ons heen. Allen faalden na een verloop van aardse tijd en 
zijn weer vernietigd omdat die energie tegen de mens en tegen het geheel 
werd gebruikt. Zo komt de energie en zo zal deze weer gaan en tegen je keren 
als deze misbruikt wordt. De pure energie is in je maar wil je werkelijk hem 
gaan gebruiken voor het geheel? Het geheel waar een Tesla het ook over had 
en het heeft moeten bekopen met zijn leven omdat deze man te dicht bij de 
kern van het leven kwam.

We weten ondertussen dat we allemaal met deze kracht, deze energie 
genaamd ziel, geboren worden en dat het de navelstreng is van ons individuele 
leven met het grote geheel. Nu zullen mensen nog moeite hebben met het 
woordje ziel maar zoals ik al geschreven heb, ik heb voor deze menselijke 
benaming gekozen omdat dit woordje voor iedereen wel een of andere 
betekenis heeft en dan in de goede zin van het woord.

We hebben veel van onze krachten moeten inleveren en nu nog wordt er 
dagelijks gewerkt om ons energiepeil zo laag mogelijk te houden. 
Vele mensen lopen tegen hun kunnen aan, zijn ziek, moe of zien het niet 
meer zitten; moegestreden en geen weg meer wetend. Kom je bij een arts dan 
ben je of overspannen, ongeneselijk ziek of je moet er maar even tussenuitgaan! 

Dat laatste hoor je veel en vele interpreteren het uitgaan in stappen, feesten of 
reizen. Dat naar andere bestemmingen rond deze wereld. Ook dat programma 
wordt maar al te graag aangepakt en dat dan in combinatie met alcohol, drugs 
of synthetische stoffen moet dan de zogenaamde terugval overwonnen worden. 
Wat er werkelijk gebeurt, is dat je energiepeil zo laag is dat je werkelijk geen fut 
meer hebt omdat je compleet leeggezogen bent door je omgeving. Nu is deze 
energie niet even naar het dichtstbijzijnde stopcontact gaan, stekker in het 
stopcontact steken en opladen. Deze energie is meer dan elektriciteit en kan 
je ook vergelijken met kunstmatig drinkwater uit de kraan of het energievolle
 regenwater rechtstreeks vanuit de wolkenhemel. Het bewerkte drinkwater is 
nog niet een fractie energierijk als het water vanaf de wolkenhemel. Zo kun je 
dus niet even zeggen, ik plug in en ga opladen. 


2-36 Het opladen

Dat opladen gaat via heel andere kanalen. Voor het opladen zul je connectie 
moeten zoeken met moeder aarde en dan zul je ook ervoor moeten zorgen 
dat je deze connectie kunt maken. Door gestrest in een park te gaan zitten op 
een bankje snel je boterham binnen slokkend, zal je weinig energie brengen. 
In een park met die portable voor je neus zal alleen je energie ontnemen en zeker 
niet aan je geven.

Hoe weet je dat je energie aan het opladen bent, is een van de meest 
gestelde vragen. 

Het opladen van energie gaat via je gevoel en je gevoel is het eerste wat je 
weer zult moeten ontwikkelen. Ik schreef al over je plaats zoeken wat jou het 
beste gevoel geeft. Nu, deze plaats gaat voor jou belangrijk worden. In de tijden 
dat ik het moeilijk had was er altijd een plaats waar ik me beresterk voelde, 
niemand kon me daar iets aandoen en het was de plaats die mij de connectie 
gaf met de energiewereld. Ik schrijf was, omdat naargelang je de technieken 
meester bent op je veilige plek, je het later kunt toepassen op alle plaatsen waar 
je bent.


2-37 Gevoel

Gevoel is de meter en de enige connectie die de meeste mensen nog overhebben 
met de energiewereld. Al zijn er vele mensen die gevoel proberen uit te schakelen 
om zich zogenaamd te beschermen! Ook weer een verschrikkelijke fabel uit de 
wereld van het systeem. Dat komt omdat het systeem weet dat gevoel de enige snaar 
van elk menselijk leven is wat (nog) niet uit te schakelen is van buitenaf. Dat moet 
komen vanuit de persoon zelf. Zie de opleidingen die soldaten krijgen wat niets te 
maken heeft met het aanleren van verdedigen maar een opleiding is waar gevoel niet 
past en opzij gezet moet worden om zo medemensen te vermoorden.
Gevoel is dus onze graadmeter en het is tijdelijk onze enige bron die ons de weg 
gaat wijzen naar de wereld van de zuivere energie. Het gevoel kun je aangeven door
 je goed of slecht te laten voelen of dat je bijvoorbeeld de goede weg bent ingeslagen. 
Bij het gevoel hoort geen denken of beredeneren. De hersenen, wat we geleerd hebben 
om die te vertrouwen, zijn zo van streek en gespoeld dat we daar niet op kunnen rekenen. 
Deze informatie is niet zuiver en zeker niet de weg die je moet volgen. Als je een keuze 
moet maken waarbij je hersenen zeggen dat je rechts moet gaan maar je gevoel zegt 
links dan neem de weg van het gevoel. Hoe logisch het ooit is wat je hersenen aangeven. 
Het is belangrijk weer te gaan vertrouwen in wat je lichaam aangeeft. Het is belangrijk 
weer je gevoel boven het zien en denken te plaatsen. 

Gevoel de enige connectie, zeker in het begin van je reis, naar de energiewereld.

Goed, we gaan luisteren naar onze gevoelens, we hebben een plek waar we ons sterk 
voelen en wat gaan we dan doen om energie op te laden?

Nogmaals, het is geen kwestie van een stekker in het stopcontact steken, het is een 
kwestie van voelen wat je lichaam nodig heeft. Er zijn mensen die dit alles doen via 
meditatie en het is een weg. Helaas zijn er ook vele modegrillen die het zuivere 
mediteren in de weg staan en meer gericht zijn op persoonlijke successen maar ook 
ego en carrière. Nu, dat is niet de connectie zoeken met de energiewereld. Je zult moeten 
leren luisteren wat je lichaam aangeeft, luisteren naar impulsen maar ook luisteren naar 
beelden die in je opkomen. Door op je sterke plaats te zitten en door je te concentreren 
naar de energiewereld zullen langzaam maar zeker boodschappen komen en zullen er ook 
langzaam maar zeker wegen openen naar die weg die je werkelijk moet gaan volgen. 

Het kan zijn dat je gaat stoppen met het werk wat je nu doet of dat je gaat zien dat je partner 
niet de ware voor je is. Het kan zijn dat je zeer veel luxe af gaat stoten als zijnde overbodig. 
Nee, je hoeft echt geen monnik te gaan worden hoog in de Nepalese bergen maar je zult de 
weg gaan volgen die puur en juist voor jou is. De weg die voor jou uitgestippeld is in de 
energiewereld. Let wel, tijd is er niet, afstand is ook een vals beeld en shiften tussen dimensies 
is dan een optie naargelang je het nodig hebt of met zaken bezig bent. Het zien door je twee 
gekregen ogen zal ook veranderen en je zult merken dat er dimensies zelfs openen via deze 
ogen. Je gaat andere werelden zien en deze daardoor ook tegelijkertijd beleven.

Het is belangrijk in te zien dat wij mensen ieder een eigen kracht hebben en wij kunnen 
allemaal zaken aanpakken die onmogelijk lijken volgens een verstand. 

In de tijd dat ik nu op aarde ben, heb ik vele zaken gedaan, ondernomen en bewezen dat alles 
mogelijk is. Genezen van mensen, zaken omgooien en wereldse zaken aanpakken is allemaal 
mogelijk en dat zeker via de energiewereld waar velen niet in thuis zijn omdat men vertrouwt op 
wetten, justitie, regels en verdragen. Loze woorden op papier die energie niet kunnen 
weerhouden. De kracht van de energie is buitengewoon groot maar het gebruiken moet gaan 
via “collectief voordeel” en niet “eigen gewin”. 

In vorige energieniale boeken (o.a. Het energieniale leven hoofdstuk 5) heb ik al verschillende 
technieken, om connectie te krijgen met de energieniale wereld, beschreven en wil die niet hier 
neerzetten daar ik dan te veel in herhalingen ga vallen. Deze energieniale boeken zijn allemaal 
gratis te downloaden dus het kan geen obstakel zijn om niet verder te leren en dieper in je eigen 
wereld te gaan.


2-38 Slot

We hebben het in dit boek uitvoerig gehad over de vele werelden waarin we leven en waar we in 
bezig zijn. “Dimensies” zoals de mens het graag zelf noemt. Het zijn dezelfde beperking die men 
ons op wil leggen van tijd en afstand. Zaken die ons nu en op deze manier compleet afsluiten van 
het geheel en zeker van de pure energie. We weten ondertussen dat er veel naar ons verzwegen 
wordt simpel met de reden dat wij deze informatie niet aan kunnen en misschien verkeerd zouden 
kunnen gebruiken. In werkelijkheid ligt dat dus compleet anders en ook dat is wel duidelijk 
geworden, denk ik nu. De hogere elite wil niet hebben dat er een van ons zou kunnen begrijpen 
en zeker niet weten hoe te werken met de energie vanuit het Universum. 
Via vele stoorzenders als HAARP, 
CERN, portable telefoneren maar ook de WIFI en de vele elektronische apparaten doet men er 
alles aan onze energie weg te nemen en de frequenties zwaar te vervuilen. Langzaam maar zeker 
worden we opgestapeld in meters hoge gebouwen zonder enig contact meer met de ware natuur. 
De natuur wat onze krachtbron is en de connectie is met de ware energiebron. De natuur is een 
van de wegen om toch weer de connectie te krijgen met het geheel. 

Het ons op elkaar pakken in deze hoge gebouwen in een verstoorde omgeving genaamd steden 
is wat ons steeds zieker en zieker maakt. Mensen kunnen niet meer zuiver denken, er is geen 
algeheel respect naar het leven toe en mensen lopen als zombies veelal met een portable voor 
zich over de weg waar ze naar geroepen worden. De robotmens is er al geruime tijd en de 
natuurlijke mens is zo goed als verdwenen. 

Een somber beeld en zeker erg omdat we op het punt staan dat het menselijk leven niets meer
is dan brandhout voor een kachel. Men gebruikt onze energie en daarna worden we vernietigd.

Maar zoals elke energie zijn wij ook mensen toe in staat om door te gaan mits we willen en mits 
de hoofdenergiebron het toelaat. Het is simpel aan u wat u gaat doen. 

Het enige wat ik kon doen was u de weg wijzen.

John H Baselmans-Oracle
NAAR INDEX

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.