Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Dimensies

Het Energiniale leven "Dimensies"
Dimensies - Hoofdstuk 66


2-32 Wijze uitspraken vanuit het menselijke verleden

Het zijn wel uitspraken die veel tegen de wetten en regels, gesteld door de mens, 
gezet zijn en ik weet dat veel nog moeilijk te verkroppen of te begrijpen is. 
Toch wil ik wat citaten halen uit een interview dat vrij is gekomen wat genomen is in 
1899 met Nikola Tesla. Een man die zijn tijd ver vooruit was of we kunnen beter zeggen 
nu zijn verhaal doet en een deeltje van deze dimensie geopenbaard is op dit moment.

Een van zijn opmerkelijke uitspraken was deze:

“Ik ben elektriciteit. Of, anders gezegd, ik ben elektriciteit in menselijke vorm. 
Ook jij bent elektriciteit, mijnheer Smith, maar jij realiseert je dat niet.”

Tesla gaf hier duidelijk aan dat we dus allemaal energie zijn en hij liet dat vallen onder 
zijn bekende “elektriciteit”. Ook hij had door dat we allen gekoppeld en één zijn met 
een en dezelfde energiebron. Zo kwam hij ook met deze uitspraak;

“Alles is Licht. In één straal ervan ligt het lot van de volken, omdat ieder volk zijn eigen 
straal heeft van de grote lichtbron die we zien als de zon. En vergeet niet: niemand die 
hier was is echt dood gegaan. Ze transformeerden naar het Licht, en als zodanig bestaan 
ze nog steeds. Het geheim is dat deze lichtdeeltjes terugkeren naar hun oorspronkelijke 
staat.”

Een uitspraak die wel heel erg bijzonder is omdat Tesla hier zwart op wit zet dat bij 
de mens het omhulsel zal afvallen maar zijn energie door zal gaan en niet zal stoppen. 
Zeer bijzonder als men denkt dat het nog de tijd was van heksen en demonen. 
Maar hij gaat verder en dieper in op deze materie en gaat door met de volgende woorden;

“Niet helemaal, omdat het eerste kenmerk van energie een transformerende functie heeft. 
Energie is in eeuwigdurende transformatie, zoals de wolken van de Taoïsten. 
Maar het is mogelijk dat mensen hun bewustzijn preserveren na hun Aardse leven. 
In iedere hoek van het Universum is levensenergie, één ervan is onsterfelijkheid, dat buiten 
de mens ligt te wachten op hem.”
Dit zal vele mensen bang hebben gemaakt want heer Tesla begint nu over het onsterfelijke 
en vervolgt met dit;

“Ik noem het liever: terugkeren naar een voorgaande energie. Het delen van dit inzicht 
was het doel van de Bijbelse Christus, en ook van een aantal anderen die dit geheim kenden. 
Ik onderzoek hoe menselijke energie te behouden. Het is één van de aspecten van het Licht, 
soms zo recht als hemels licht. Ik ben hier niet naar op zoek voor mijn eigen belang, maar 
voor het welzijn van allen. Ik geloof dat mijn bevindingen het leven van mensen gemakkelijker 
en draaglijker maken, en dat ze hen mogen leiden naar meer spiritualiteit en moraliteit.”

Deze uitspraak is zijn ondergang geworden, want net zoals we nu ook weten, refereert hij 
naar die energiebron waarvan men vermoedt waar de ware kracht te vinden is en dat was 
het Vaticaan. Nu weten we zeker dat de ware kracht niet begrepen is geworden door deze 
instantie. Evenzo als de clubjes die via ritualen menen deze connecties te hebben met het 
onsterfelijke. De menselijke energie behouden is even een vreemde uitspraak daar de 
energie er wel blijft maar het lichaam maar een tijdelijk omhulsel is. Heer Tesla gaat door in 
zijn antwoord;

“Het zijn geen tegenpolen, omdat we op deze planeet zijn. Het is een ziekte, en de overgrote 
meerderheid van de mensen is zich niet bewust van het bestaan ervan. Vandaar dat er vele 
andere ziekten, het lijden, kwaad, ellende, oorlogen, en alles wat het menselijk leven een 
absurde en afschuwelijke toestand maakt. Deze ziekte kan niet volledig worden genezen, 
maar ons bewustzijn ervan kan het minder ingewikkeld en hachelijk maken.”

“Wanneer één van mijn goede en lieve mensen gewond was, dan voelde ik ook fysieke pijn. 
Dit komt omdat onze lichamen zijn gemaakt van soortgelijk materiaal, en omdat onze Zielen 
zijn verbonden met onbreekbare strengen. Een onbegrijpelijke droefheid die ons overweldigt, 
betekent soms dat ergens aan de andere kant op deze planeet een kind of een goedhartig 
iemand is gestorven.”


2-33 Het geheel

Het is belangrijk te weten dat alles met elkaar verbonden is en een groot energieveld is, 
komend van een bron wat dus het geheel is! Belangrijk om even hier bij stil te staan daar 
de bron niet een deeltje van het Universum is maar het geheel inclusief jou, mij en alles om 
ons heen. Dat maakt dat de bron niet te vernietigen is maar ook weer gemakkelijk is te vinden! 

Niets staat los van elkaar en alles heeft een betekenis en een doel in het geheel hoe klein 
de energie ook is tegenover het geheel. Het zijn niet altijd de mega velden of uitschieters die 
het verschil maken. Dat gegeven moet je heel goed gaan zien en moet je gebruik van weten 
te maken. Het grote scheef denken van de mens is dat men er vanuit gaat hoe meer zielen hoe 
meer vreugd. Maar in werkelijkheid is dat een misopvatting gezien de regels in de energie. 
Doch ik wil nog een citaat nemen van heer Tesla en dat is de volgende en in mijn ogen een 
van de belangrijkste uitspraken waar duidelijk wordt waar de kracht van ons allen is en wat we 
ermee kunnen doen. Mits we het maar goed gebruiken en niet misbruiken voor onszelf boven 
andere te zetten; 

“Het gehele Universum is in bepaalde perioden ziek van zichzelf en van ons. De verdwijning 
van een ster en het verschijnen van kometen heeft meer invloed op ons dan we ons kunnen 
voorstellen. De relaties tussen de wezens op deze planeet zijn nog sterker, en vanwege onze 
gevoelens en gedachten zal de bloem nog mooier geuren of zal in stilte vervallen. 
Deze waarheden moeten we opnieuw en opnieuw leren om te genezen. De remedie vinden 
we in onze harten, en evenzeer in de harten van de wezens die we het Universum noemen.”

Hier staat de oplossing voor alles maar ook de connectie naar alles. Al schrijft heer Tesla dan 
hier over ‘harten’ we kunnen deze energie werkelijk vinden via onze ziel wat de navelstreng is 
naar de algehele bron. 
Als laatste aanvullend citaat wil ik deze nog plaatsen;

“Het Universum is spiritueel; wij zijn dat slechts voor de helft. Het Universum is meer moreel 
dan wij, wij kennen diens natuur niet en weten niet hoe ons leven ermee te harmoniseren.”

Hier was heer Tesla duidelijk nog in onbekend terrein en hij refereerde dan later ook nog even 
naar de wetenschap. Toch was hij zelf kennelijk niet er zo van overtuigd dat de wetenschap 
hier werkelijk een oplossing in is. Nu weten we dat de wetenschap er niet is om zaken op te 
lossen en zaken duidelijk te maken en ook heer Tesla is daar achter gekomen. Hij had ook 
zeker geen hoge dunk van een Einstein en zijn relativiteit theorie en dat laat hij ook duidelijk 
weten in zijn interview. 

Als we het toch over wetenschap hebben zien we in een keer deze twee uitspraken opkomen 
en die geven dan toch weer hoop;

“Past, Present And Future Exist All At Once – Unravelling Secrets Of Quantum Physics”

“Scientific Experiments Show That DNA Begins as a Quantum Wave and Not as a Molecule”

Langzaam maar zeker gaat men dus tijd anders zien en men weet dus dat er iets mis is in het 
bepalen van vroeger, nu en toekomst. Het is dus duidelijk dat zelfs in de nieuwe 
kwantumtheorieën duidelijk is dat er kronkels zijn in Einsteins theorie. Natuurlijk als je denkt 
menselijk te kunnen zetten boven de energie van het leven en men werkt via hokjes en vaste 
formules die niet op de wet van de energie geschreven zijn, maar geschreven zijn om mensen 
te binden en te verleiden. De reguliere wetenschap raakt steeds verder verstrikt in een web van 
leugens en men moet alle energie gebruiken om deze wetenschappelijke leugens te 
beschermen om zo de waarheid rond het menselijk bestaan en leven weg te houden van de 
mensheid. Je moet een god zijn of op zijn minst een hoge priester wil je je mogen begeven in 
die wereld. 

Zo wordt ons ook voorgehouden dat we in de gaten worden gehouden door goden en weer 
voor anderen door een of andere intergalactische federatie. We praten dan over een totaal 
iets dat alles stuurt en ons beschermt en dan weer vernietigt als het nodig is. Dat alles is 
vastgelegd in menselijke boeken, menselijk denken maar ook gezet om mensen te laten 
geloven in een of andere god of hoger wezen. Dat alles is allemaal die dimensie die jij zelf 
creëert en zelf naar leeft en zelf in gelooft. In de ware energiewereld is dit allemaal niet aanwezig 
en doet de energie wat deze moet doen en dat is de zaak laten draaien en zorgen dat alles 
loopt zoals het nu moet lopen. Verdwijnen er sterren of planeten of gehele stelsels dan moet 
dat nu gebeuren. Maar moeten er rampen komen dan komen ze er. Hoe wij mensen ook 
denken deze te kunnen tegenhouden. Het is energie, en de impuls is er en die wordt niet links 
dan wel rechtsom uitgevoerd. Energie weet altijd zijn weg te doorlopen die nodig is en daar is 
maar een belang “het voortbestaan van het geheel”.


2-34 Dan maar niets

Nu ik dit hier geschreven heb zullen velen denken en gaan zeggen; “Het maakt dus niets uit 
wat wij doen, we zijn een niets.” Dit is de grootste fout wat wij mensen denken en dit denken 
is een gevolg van een systeem wat systematisch ons hersenspoelt en laat geloven dat wij 
geen belangrijke energiebronnen zijn. Als we niet belangrijk zijn waarom dan die 
massabijeenkomsten? Waarom alle moeite doen om energie af te nemen op vele manieren, 
voor eigen gebruik? Waarom de vele miljoenen gevangenen die langzaam maar zeker 
uitgezogen worden en hun energie gebruikt worden? JUIST, elk levend wezen is belangrijk 
en elk levend wezen is een deeltje van het geheel. Wij als elk kleine energiebron kunnen 
andere impulsen geven en dat zet uw hersenen weer aan het denken en kan het handelen 
veranderen. Door die verandering van impulsen kunnen er andere wegen ingeslagen worden 
en is er een mogelijkheid om los te komen van dit “energie zuigen” door een elite groep. 

Als we allemaal deze mogelijkheid zouden inzien en mee gaan werken, kan er ook geen 
systeem meer zijn die ons zaken op legt, leeg zuigt, misbruikt en of zegt dat we zaken fout doen. 
Er komt dan weer een algehele controle over de aardse energie en de verbondenheid met de 
energie van het Universum is dan hersteld. De dag dat we gaan beseffen dat alles deze energie 
is en dat we die ook allemaal bezitten, en dat tijd, afstand en dimensies menselijke beperkingen 
zijn. Dat weer opgelegd door een menselijk gecreëerd systeem, zullen we zien dat zaken die 
dan gebeuren in het nu plaatsvinden. Zo zijn foute energieën gemakkelijk te isoleren en aan te 
pakken. Het is dan wel mogelijk dat wij die energie kunnen corrigeren in zoverre het nodig is. 

Er zijn steeds meer tekenen dat men toch af aan het stappen is van de reguliere orde en het lijkt 
er ook steeds meer op dat de oude elite de greep aan het verliezen is. Is het opgevallen dat de 
wetenschap steeds meer met energie werkt als het gaat om genezing van het lichaam?

Geld, afpersen en macht zijn kennelijk niet langer meer de methodes om mensen in toom te 
houden en met de komst van frequentie manipulaties maar ook het rommelen in energieën 
denkt men daarmee de mens te kunnen blijven onderdrukken. Het mooie van dat alles is dat 
vele ritualen maar ook veel wat er toch naar buiten is gekomen, de weg ook zichtbaar is die 
men in aan het slaan is. We hebben nu twee types van wereldleiders en we hebben groepen 
die of zeer agressief zijn en een andere die juist totaal het tegenovergestelde leeft en werkt. 

Wat overduidelijk is wel dat men vele oude kennis heeft achtergehouden in angst dat deze 
misbruikt zou worden. Maar het blijkt nu overduidelijk dat juist die groepen die dat moesten 
bewaken zelf misbruik gemaakt hebben van deze kennis en zijn nu langzaam maar zeker aan 
het uitsterven en verdwijnen. Ja, zoals Tesla vertelde en zoals we duidelijk kunnen stellen, het 
energieniale leven gaat door en alleen het stoffelijke aardse zal iedere keer verdwijnen. Dat wil 
niet zeggen dat de kennis niet terug kan komen in de goede vorm en waarvoor deze vastgelegd is. 

De poorten naar andere dimensies, de mensen die tijdreizen maar ook de vele hoogbegaafden 
en die personen die werken met de energie vanuit het Universum zijn weer steeds meer zichtbaar 
aan het worden. De huidige chaos is er omdat de mens het niet meer wil wat er duizenden jaren 
gebeurd is met hen. Men is duidelijk op het punt dat energie aan het vrijkomen is waar men (helaas) 
nog niet echt mee weet te werken. Doch het is er en er wordt allemaal wel geschreven en beweerd 
dat we andere dimensies gaan krijgen en zaken omgegooid worden. Dan is het wel zaak dat we 
beseffen dat het alleen zal slagen als we het niet voor macht, ego, geld of in welke negatieve 
manier dan ook gaan aanwenden.

NAAR HOOFDSTUK 67

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.