Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Dimensies

Het Energiniale leven "Dimensies"
Dimensies - Hoofdstuk 64


2-26 Herkenning van stoorzenders

Wat is het toch moeilijk om simpele zaken te herkennen of te accepteren. 
Het is het bewijs hoe stug de hersenen werken van de mens. 
Het is ook duidelijk te zien dat de mens, eenmaal gemanipuleerd, moeilijk nog 
hergeprogrammeerd kan worden naar de bron toe. Dat komt omdat er veel 
valse energie is of wat we ook wel kunnen noemen “kortsluitingen” in zijn 
energieveld. Een opvallend oog zal gezien hebben dat zelfs het kwade kwam 
vanuit dezelfde energie waarmee het “goede” bezig is. En dat maakt alles 
zeer interessant want is er dan werkelijk een verschil tussen kwaad en goed?

Als men het vanuit de energiewereld bekijkt, is er simpel een impuls en geen 
impuls. Wel is het zo dat er “kortsluitingen” kunnen zijn omdat mensen steeds 
meer blootstaan aan vervormde energieën en het manipuleren van energie via 
de vele elektrische en elektronische apparaten om zich heen. Met het invoeren 
van de elektriciteit is de grote ellende in de energiewereld begonnen. Mensen 
beseffen niet wat elektriciteit doet met de mens. Elektriciteit is een energie die 
kunstmatig opgewekt wordt, het is dus een gemanipuleerde energie. Daar was 
Tesla ook achter gekomen. De hedendaagse opgewekte energie is gevaarlijk 
voor de mens en maakt ook dat de mens anders is gaan leven, voelen en gedragen.

Nee, het is niet alleen door het invoeren van de elektriciteit dat de mens veel 
meer mogelijkheden kreeg maar dezelfde elektriciteit verstoort ook de 
energievelden van de mens. Is het u niet opgevallen, dat als de stroom uitvalt, je je 
anders voelt en ook anders gaat gedragen? Door het wegvallen van deze elektrische 
energie gaat namelijk weer je eigen energie opkomen en begint deze ook weer de 
connecties te maken naar het geheel. Buiten dat we de elektriciteit hebben, zijn er 
nog vele vormen van energievervuiling ingevoerd. Praten we over het spelen met 
HAARP, CERN maar ook de Wifi in uw huis en dan maar niet te praten over uw 
portable telefoon / computer wat werkelijk een “energie killer” is. Maar wat dacht u 
van de tegenwoordig slimme meters van uw water en elektriciteit? Ook deze halen 
uw energieveld door elkaar en snoepen energie van u af.

Nu komen we op een punt waar we in de huidige wereld zijn beland. 

Door het geheel door elkaar halen van onze energieën zijn de mensen werkelijk de 
weg kwijt. Mensen moorden gemakkelijk, ontnemen mensen hun leven door hen te 
mishandelen, misbruiken of als slaven te houden in hun diverse systemen. De huidige 
mens heeft de evolutie meegemaakt via vele ritualen en vele clubjes om zich als een 
monster te gedragen. De elite beschermt nog elkaar maar de grote groep mensen 
onder hen wordt als geestesziek, criminelen of moordenaars neergezet. Vele mensen 
weten niet waarom ze dingen doen en waarom ze zo handelen. Men weet het niet en 
de normen en waarden zijn totaal vervallen. Het respect naar de medemens, je eigen 
energie, is vervallen en blijkbaar compleet verdwenen. Als je dan naar deze mensen 
kijkt en hun energie ziet, is het helemaal duidelijk. Deze mensen begeven zich in een 
energieveld wat totaal verstoord is en de weg kwijt is. Laten we het even heel simpel 
zeggen; deze mensen hebben een virus in hun energieveld en weten deze zelf niet 
meer te verwijderen.

Vele mensen zitten in de knoop, zijn mentaal en fysiek totaal uitgeput, moe gestreden 
en niet meer wetend hoe verder te gaan. En dan hebben we de jonge generatie die 
van dag één te maken krijgt met deze vuile energie, de wirwar van frequenties en de 
complete ontwrichting van het aardse leven. De jongeren net van de bron komend en 
ook zij moeten gaan meewerken aan het geheel. 


2-27 Het huidige systeem

Waar het huidige systeem mee bezig is, is werkelijk fenomenaal.

Men creëert een leven afhankelijk van techniek. Deze techniek is het virus wat elk levend 
wezen een slaaf maakt van het systeem maar ook afhankelijk maakt van de elektriciteit 
die de frequenties en vele energieën uitstraalt. De huidige elite weet dat de kracht niet zit 
op de hoogste plaats van een torenflat maar in een landgoed in de natuur. De absolute top 
woont dan ook op een onbewoond eiland, stuk land of zelfs onder de grond. Ze doen dat 
om zover mogelijk te willen zijn van de vele negatieve stralingen en frequenties. Ze hebben 
plaatsen ver van deze techniek en veelal gekoppelde elektriciteit. Zie bijvoorbeeld het 
Vaticaan wat een perfect voorbeeld is die zelfs om hun bron muren van 12 meter hebben 
gezet, niet om hun goud te verdedigen maar om alles wat negatieve energie is weg te houden. 
Op een klein deel mag men komen en dat is hun plein en hun kathedraal om zo de energie 
van de bezoekende mensen leeg te zuigen en te pakken voor hun eigen krachten. 
De vampier bestaat en het is een ware deel van de bevolking, alleen de vampier is niet 
een wezen wat bloed zuigt (zoals in de ritualen) maar energie neemt van elk persoon wat 
zij onder zich hebben. Dat zien we ook terug in de ritualen en dat is ook het punt van deze 
ritualen die al eeuwen totaal verkeerd geïnterpreteerd worden. Of het geheel verkeerde 
interpretatie is, klopt niet helemaal want men heeft eeuwen, door er bloed bij te halen, 
de indruk gewekt dat men krachten kan verzamelen van bloed van baby’s en jonge kinderen. 
Zou men het werkelijke rituaal toepassen dan zou er weinig zichtbaars zijn voor die elite 
groep die de absolute macht meent te hebben en te misbruiken.

Dit laatste stukje is werkelijk de kern van het geheel en is de kern waar het menselijk ras 
om draait en denkt waarvoor men hier op aarde is. De elite gelooft werkelijk dat energie 
te halen is van bloederige offers. Men denkt ook dat energie op deze manier 
overdraagbaar is. Maar in werkelijkheid halen zij hun energie van de massa slaven onder 
hen die in grote getale komen naar de bijeenkomsten. Zie een Mao, Stalin of een Hitler, 
allen hadden ongekende macht. De elite die niet onder de massa komen, halen hun 
energie aan de mensen die gekoppeld zijn aan hun banken of bedrijven. Door het bezit 
van werknemers melken ze via een geweldig systeem de energie weg van elk van hun 
werknemers. Men eist het onmogelijke van hen en ze zorgen dat ze deze energie indirect 
via hun directie of vertrouwensmannen, binnen komt ten goede van hen.

Nu praten we in de gevallen van Vaticaan, absolute elite en de gehele top over een 
negatieve energie. Want energie verkregen via deze wegen is een verloren en 
nietszeggende energie voor het geheel. Men zuigt letterlijk de energie van de mensen om 
zich heen en dat voor eigen gewin en macht. Beide zijn zaken die niets bijdragen aan dat 
geheel. Toch is er dat impuls wat gegeven wordt aan die energieën die tegenpolen nodig 
hebben. Er wordt veel gewerkt met plus en min of yin en yang, een schakel waarmee de 
mens graag werkt. Is het verschuilen, afschuiven of een oorzaak vinden van een handeling? 
Duidelijk is wel dat de mens graag in zwart-wit werkt om zo zijn eigen weg duidelijk te maken.

Het blijft voor mij werkelijk ongelofelijk dat de huidige mens trapt in deze meesterlijke 
verslaving, namelijk slaafs de energie afstaan. Samen met drugs, alcohol en energie 
(elektriciteit, Wifi en frequentie manipulatie) heb je de perfecte sleutel om een gehele 
wereldbevolking te sturen en te manipuleren naar je hand.

Als we gaan zien hoe de elite werkelijk de mensheid aanpakt en dat buiten geld, tijd en 
ziektes, kun je ook er iets tegen ondernemen. Het is duidelijk dat vele mensen vechten tegen 
het onbekende oftewel een loden deur. Dat zien we dagelijks waar veel energie weggenomen 
wordt van de bevolking en waar vele mensen op hun tenen lopen om te overleven, vechten 
tegen ziektes of chronisch moe en lusteloos zijn. Alles voortvloeiend aan het “bijna” perfecte 
lijkende systeem waar het merendeel van de mensen in leven en aan vasthouden.


2-28 De stad

Nu maak ik even een sprong naar de beschrijving en het ontstaan van de stad puur omdat 
deze manier een meesterlijke zet is van het systeem om menselijke slaven te creëren.

De algemeen geaccepteerde theorie omtrent het ontstaan van de eerste nederzettingen is 
dat dit plaats heeft gevonden na de neolithische revolutie (5.500 v. Chr.). Deze stelt dat het 
ontstaan van landbouw geleidelijk een sedentair bestaan voor de mens, dat tot dan toe als 
jager-verzamelaar leefde, mogelijk maakte; eerst in de vorm van kleine dorpen, later, toen 
de voedselopbrengsten hoog genoeg waren dat zij enige specialisatie onder de dorpelingen 
toeliet, in de vorm van steden.

Een minder geaccepteerde theorie stelt nadrukkelijk dat er een sedentaire ontwikkeling 
plaatsvond vóór de landbouwrevolutie. Hierbij wordt uitgegaan van een situatie waarbij een 
groep mensen een waardevol handelsproduct (bijvoorbeeld vuursteen of obsidiaan) 
controleerde, waardoor zij (dankzij handel met omringende groepen) niet meer voor eigen 
voedselproductie hoefde te zorgen en zich een sedentaire levenswijze konden permitteren.

In enkele uitzonderlijke gevallen, zoals de tellMureybet in Syrië of de late Jomonperiode in 
Japan ontstaan sedentaire gemeenschappen zonder landbouw noch het bezit van 
waardevolle handelswaar. Het betreft hier gebieden met een dermate hoge voedselrijkheid, 
dat rondtrekken voor de jager-verzamelaars geen noodzaak meer was of meerwaarde had.

Er bestaat geen sluitend onderscheid tussen dorpen en de eerste steden, net zoals vandaag 
de dag het verschil tussen stad en dorp grotendeels arbitrair is. In de meeste gevallen wordt 
van een stad gesproken wanneer er sprake is van een nederzetting die genoeg grondstoffen 
bezit om handel te kunnen drijven. De meeste prehistorische dorpen daarentegen, waren 
nauwelijks zelfvoorzienend.

Verdere kenmerken zijn onder meer een verregaande mate van specialisatie, waarbij 
dorpelingen zich niet enkel met landbouw bezighouden maar waar ook sprake is van 
(bijvoorbeeld) pottenbakkers, priesters, smeden, leraren of ambtenaren.

De eerste nederzettingen die aan een dergelijke definitie voldoen ontstaan in Mesopotamië, 
waar ook de landbouwrevolutie voor het eerst plaatsvond. In het oude Sumer, gelegen in het 
hart van het tweestromenland, ontstaan de eerste steden, waarvan Uruk en Oer de bekendste 
zijn.

Veelal ontstaan de eerste steden uit de meest gunstig gelegen (hetzij op vruchtbare grond 
en/of aan handelsroutes) dorpen, die, naarmate de tijd verstrijkt, aan inwonertal wonnen en 
uiteindelijk het omringende gebied konden domineren. Een patroon dat zich in vrijwel alle 
andere gebieden die onafhankelijk van het Midden-Oosten landbouw ontwikkelden 
(Zuid-India, Noord-China, Midden-Amerika, de Sahel en West-Afrika) herhaalde.

Het systeem heeft gecreëerd en vele mensen voorgehouden dat er geld te verdienen is in 
een stad maar ook het verhaal kwam er dat het veiliger was in zo’n nederzetting of collectief 
wonen. De stad is een plaats waar mensen op elkaar leven en de energie elke minuut van de 
dag controleerbaar is. Mensen wonend buiten de stad hebben een energierijk leven en 
hebben veel meer kracht. Je ziet bij hen veelal nog krachtige energieën die ze halen uit hun 
natuurlijke omgeving. Het invoeren van steden is de klap geweest voor de mens. Heel slim 
bekeken en heel slim alsmaar geadverteerd zodat de mensen denken dat in een stad de 
welvaart gaande is. Nu, na vele duizenden jaren is overduidelijk waar het woordje “stad” 
voor staat.

Stad staat duidelijk voor controleren van de mens en het collectief ontnemen van ieders kracht. 


NAAR HOOFDSTUK 65

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.