Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Dimensies

Het Energiniale leven "Dimensies"
Dimensies - Hoofdstuk 63


2-23 Het spel, de bron

Maar kan het niet meer zijn? 
Is het niet een “speling” in de dimensie cq energiewereld? 

Ik zie het duidelijk als ik in mijn tekenwereld bezig ben. Het is bij het tekenen van andere 
mensen dat ik in hun energieën bezig ben en me er in kan verplaatsen. De energieën 
tussen ons moeten op dat moment gebundeld zijn om een bepaalde impuls uit te geven, 
juist op dat moment. Dat samen met het gegeven dat we de reflectie van het nu zijn en 
dat van een wereld zoals jij hem wilt zien, leven en beleven, geeft je dus deze beelden. 
Het maakt niet uit van wie de energie dan ook is. Het is duidelijk dat we allemaal in een 
nu het leven zien en dat we het alleen allemaal door verschillende ogen zien en beleven. 

Vele mensen zien vele zaken anders, beleven het anders en blijven beweren dat de 
wereld niet zo is zoals het ons door weer andere voorgehouden wordt. Dat verklaart dan 
ook het huidige nu maar dan wel de verschillende nu (energieën) van ieders persoon. 

We zijn momenteel met over de ruim 7 miljard kleine energiebronnen wat onze ziel is. 
Energiebronnen die allemaal contact hebben op een of andere manier met de totale 
energie die de “Core” is. Deze totale energiebron moet je zien als een grote versie van 
onze hersenen. Als we naar onze hersenen kijken is het een kamer die de vele 
energiepulsen verwerkt en deze uitstraalt naar ons lichaam om zo ons bepaalde 
handelingen te laten doen of gedachtes te visualiseren. De gehele hersenmassa is er 
om dan hier en dan daar impulsen (energie) vrij te gegeven om bepaalde handelingen 
te verrichten. Nu moeten we even voorstellen dat wij met de ruim 7 miljard mensen één 
hersenmassa zijn. Bij dat geheel komt dan ook nog de dierenwereld en de plantenwereld 
die ook hun eigen energieën hebben. Deze aardse energie is dan een minuscuul deeltje 
van de gehele energie die in het complete Universum aanwezig is. Deze Universum energie 
is de totale energiebron. We zijn dus er allemaal deel van deze totale bron. 

Het is dus overduidelijk dat dimensies, energie en een leven allen anders gezien en beleefd 
worden door elk mens maar komen uit bij dezelfde bron.

Laten we nog even weer wat teruggaan en praten over zielen, uittreden, reïncarnatie en de 
meerdere levens die er zijn voor vele personen. 

Is het niet dat het allemaal valt onder een leven?

Als men het geheel gaat zien als energie is ook de bovengenoemde vraag beantwoord. 
Het is duidelijk dat energie het geheel is maar het is ook duidelijk dat alles via deze energie 
gestuurd wordt. Bepaalde impulsen zijn nodig en onze energie, als individu, maakt het geheel. 
Dat zien we ook bij telepathie wat een zeer belangrijke hoek is in de weg die we nu aan het 
doorlopen zijn. Dat samen met wat we hier in dit boek beschrijven. Telepathie bevestigt de 
vele werelden de vele dimensies maar ook de kracht, werking en het bestaan van de energie.

Zijn we als mens dan wel en dan niet op deze aarde om te leven, we zijn bezig met z’n allen 
met een leven. Daar kan bij zijn dat de een terug komt in welke gedaante dan ook, maar nooit 
meer als dezelfde persoon als deze eerst eens was, maar het kan zijn dat er een iets andere 
energie impuls nodig is waar dan aan gewerkt moet worden. Een menselijk leven is dus niet 
een enkel korte tijd maar een totaal geheel wat het deel is vanuit deze aardbol. Het probleem 
is dat we al te graag in hokjes willen zien en ook alles in hokjes willen plaatsen. Het is dat je 
een mens bent en die leeft gemiddeld 75 jaren en dat moet dan een menselijk leven zijn. 
Men begint te registreren de dag dat je geboren bent en wordt uitgeschreven de dag dat je 
overlijdt. Dat is puur de zakelijke overeenkomst met het systeem maar absoluut niet de weg 
die het werkelijk is in de energiewereld.

Leven is oneindig en groeit alleen maar en leven is niet van je nul tot vijfenzeventig jaar wat de 
aardse tijd aanduiding is in het aards denken en leven.


2-24 Onze vijand

De grootste vijand van de mens is de mens zelf. Door zijn arrogantie en de manier hoe hij 
omgaat met energie, brengt de mens zichzelf in grote problemen. Zoals het volgende wat ik 
toch ook hier even wil bespreken.

Momenteel zijn we veel aan het experimenteren met Frequenties en de uitstralende energie 
daarvan. Het leven van mensen is gekoppeld aan frequenties, frequenties is energie, dat was 
al in de tijd van Adolf Hitler duidelijk. Hij gaf dan ook orders om daar in die hoek dieper 
onderzoek te doen en de onderzoeken zijn zo ver gegaan dat men via frequenties mensen op 
een zeer gemakkelijke manier kan doden, manipuleren en compleet veranderen. Het kunnen 
bepaalde golflengtes zijn die zeer negatief op onze energiebron werken. WIFI is er een 
waarvan onderhand duidelijk is dat deze heel veel effect heeft op onze energie en zo 
gezondheid.

Een heel belangrijke uitspraak van Adolf Hitler was wel:
“[It is] useful to know the laws of nature – for that enables us to obey them. To act otherwise 
would be to rise in revolt against heaven.” — Adolf Hitler

Het is dus duidelijk dat Adolf Hitler de connectie wist en de kracht van de energie uit de natuur.

Niets voor niets leeft de elite van deze wereld op grote landgoederen of eigen eilanden. Dat is 
niet alleen om bezit maar ook om de kracht van het leven.

We zien grote problemen in de huidige maatschappij en een ervan is ook als je in een flat 
6 hoog woont, dan zal men weinig energie kunnen halen uit het geheel. Hoogbouw zijn 
energievreters en bewust gezet om mensen de laatste krachten af te nemen. Het heeft totaal 
niets te maken met plaatsgebrek. 

Hoeveel keren zegt uw dokter niet “Ga wandelen, ga de natuur in.”

Zo ook is de wetenschap drukdoende en aan het experimenteren met frequenties en energieën. 
We zien de gevolgen van de vele HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program 
(HAARP)) experimenten maar ook wat er bij de CERN (European Organization for Nuclear 
Research) gebeurt. Praten we nog niet over de vele experimenten die geheim gehouden worden 
omdat die nog verder en dieper gaan in de leer van de energie.


2-25 Energiepunten of voorwerpen

We weten dat in het verre verleden ook al druk gebruik werd gemaakt van energieën en dat 
daar bijvoorbeeld de vele Piramides een deel van zijn geweest. Maar vergis je ook niet in de 
vele tempels waar bij sommige vrij diep gegaan werd, en nu nog, in de weg van de energie. 
De wetenschap denkt werkelijk dat je miljarden uit moet geven om zaken te kunnen opwekken 
of de poorten waar men zo graag een kijkje achter wil nemen, te openen. Een weg die vaag is 
en ook geen succes zal hebben in de ware energiewereld. Simpel omdat men via kunstmatige 
opwekking van energiebronnen en poorten, de ware dimensie zich niet laat zien. Men werkt in 
“kunstmatige wereld” men krijgt een kunstmatig antwoord. Je weet wel de wereld van tijd, 
afstand en plaats.

De vele punten op aarde; Zijn deze de instandhouders van deze schild tussen diverse 
werelden?

Als we alle oude geschriften naast elkaar leggen en als we alle gebruiken ook nog eens erbij 
trekken en we zien hoe de vele religieuze clubjes en vele verdere gemeenschappen zich 
angstvallig vasthouden aan rituelen, ritualen en voorwerpen met zeer zwaar beladen krachten, 
dan zou men het onderhand wel moeten geloven. Zie het grotendeel van de mensheid, dat wel 
een of ander voorwerp bij zich draagt omdat het geluk of bepaalde krachten geeft. Als we dat 
allemaal goed bekijken heeft elk voorwerp op deze aarde voor een of ander persoon wel een 
bepaalde kracht. Voor een kind kan het een knikker zijn of voor volwassenen een noot, kruis 
of beeldje. Maar het kan ook een foto zijn en ga zo maar door.

Maar gaan we kijken naar bouwsels dan komen we meer in de wereld van de ware krachten. 
Zoals ik al noemde een Piramide is daar een van, een tempel maar het kan ook een paar 
rotsen zijn in een bepaalde kring of een simpele steen waarbij men alle krachten aan toebedeelt. 
Nu is er iets bijzonders met de mens. Ondanks dat de mens zo afgestompt is in zijn 
energiewereld wat ook zijn gevoelswereld is, heeft hij in het diepste van zichzelf nog een geweten 
of een diepe kracht die hem zaken laat doen die hij niet kan verklaren maar toch doet omdat het 
via onbekende wegen wordt opgedragen. 

Nu is er een Indiaanse wijsheid dat als je ergens gaat zitten, je de plaats uit zoekt dat voor jou 
de confortzone is. Elk mens op deze aarde heeft een plaatsje waar hij gaat zitten en het gevoel 
heeft dat hij daar sterker en veiliger is. Ik heb eens dit beschreven in mijn eerste boeken en ik 
heb ook aangegeven in een van de lessen van het leven hoe deze plaats te vinden in 
bijvoorbeeld je eigen huis. Het is namelijk belangrijk dat er een plaats is in je leven waar je het 
idee hebt dat je sterker bent en je terug kunt trekken.

Waarom ik dit aanhaal is dat we het terug kunnen voeren in de energiewereld en de gehele 
geschiedenis van het menselijk bestaan. De confortzone werd zowel gevonden om een 
Piramide als een tempel of heilig huis neer te zetten. Deze gebouwen staan en stonden 
niets voor niets op deze plaatsen en er zijn zelfs gebouwen bij die nu nog zeer hoge 
energieconcentraties hebben.

Zelf heb ik het meegemaakt in Mexico waar ik vele tempels, oude gebouwen en kerken bezocht 
heb en er plaatsen bij waren die mij de kracht gaven van een god (als ik het maar even aards 
uitdruk).

Een plaats was zo sterk dat ik de kracht had om te vliegen waar naar toe ik wilde. Zo kwam ik 
ook in een van mijn vorige levens terecht en bleek dat het dorpje beneden bij de tempel het 
dorpje was waar ik honderden jaren geleden gewoond had. Ik noemde de namen van wie 
waar woonde, wist wat hun werk was en wist ook wat er bij de tempel zich afspeelde. Ik heb 
in een kort moment de energie gehad die ik bezat in die tijd en veel van de wijsheid kwam
terug. Een zeer aparte ervaring en een ervaring die bewees dat gisteren en morgen, nu is.
 


NAAR HOOFDSTUK 64

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.