Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Dimensies

Het Energiniale leven "Dimensies"
Dimensies - Hoofdstuk 56


2-2 De top en de absolute macht

Nu rijst bij u de vraag of de top wel de absolute macht bezit puur omdat zij vele oude geschriften 
en gebruiken nog toepassen en pretenderen te bezitten. Het antwoord is simpel; de macht die 
de top meent te bezitten is puur geschoeid op angst en dreigementen. Men manipuleert mensen 
en men legt hen beperkingen op simpel door hen te straffen. Elk geloof, elk oud geschrift praat 
over straffen en maatregelen als men bezeten is door de duivel of niet gehoorzaamt aan de god 
van hun geloof. Het mooie is dat je hieruit duidelijk het menselijk denken kunt zien en dat dus de 
geschriften niet door een hogere macht zijn neergezet vanuit een god of hogere beschaving 
maar simpel door mensen die macht willen hebben. Geloof en sektes zijn ALLEMAAL gekoppeld 
om macht te verkrijgen in diverse vormen en dat via hun onderdanen.

Macht is een menselijke gedachte, en macht en straffen is menselijk handelen dat gekoppeld is 
aan angst, zo heb je een gevaarlijke combinatie. Dus het is overduidelijk bewezen dat het 
mensenhanden zijn die alle beperkingen en heilige boeken in elkaar gezet hebben. Er is geen 
opperwezen aan te pas gekomen in de geschriften die ons voorgehouden worden. In de 
energiewereld is er geen direct straffen in de vorm van de persoon of levend wezen pijn doen. 
De absolute macht is daarom ook niet werkelijk in handen van de momenteel hoogst regerende 
club het Vaticaan en hun jezuïeten. Zo hoeven we niet bang te zijn voor deze straffen en 
dreigementen daar men niet de krachten beheert die men denkt te hebben. 

In alle jaren dat ik bezig ben in hun wereld, blijkt steeds meer dat ze alleen beschermd worden 
door af te persen en angsten te creëren. Dat doen ze door oorlogen uit te lokken, volkeren 
tegen elkaar op te zetten maar ook door zware manipulaties van hun machtigste troef, het 
geldsysteem. We hebben dat weer mogen zien bij het invoeren van de Euro.


2-3 Twijfel

Een geweldig voorbeeld de laatste jaren is weer het verhaal van de platte aarde. Men is 
momenteel weer druk doende om de mensen te laten doen geloven dat een aarde plat is 
en de maan hol. Mensen die miljoenen woorden, rapporten en bewijzen publiceren dat we 
voor de gek gehouden zijn en dat we van deze aarde af kunnen vallen! Deze berichten komen 
duidelijk vanachter de 15 meter hoge muren van het Vaticaan. De verdeeldheid moet nog 
groter worden en dingen die “zeker” waren moeten aanleiding zijn om ruzie te maken. In alle 
beelden die we zien van planeten, sterren en van zelfs meteoren hebben we nog nooit een 
platte schijf gezien! Maar stel dat wij de enige zijn in het gehele Universum dan is mijn vraag; 
Hoe heeft moeder natuur met al haar energie dat zo geflikt om ons op een schijf te plaatsen? 
Zo kunnen we ook weer in twijfel gaan trekken dat de zwarte “niets” massa ook werkelijk niets 
is. Dat terwijl het honderden keren meer massa meet dan het “iets”. Veel van deze berichten 
maar ook beweringen zijn er dus om mensen te overladen met misinformatie. Door dat te 
doen hoopt men dat je gaat twijfelen maar zeker dat je tweespat gaat creëren en het op een 
zeker moment opgeeft om te zoeken naar de waarheid.

Nu, dat zoeken is niet nodig omdat je diep in jezelf de waarheid al weet en zelfs mee kunt werken.


2-4 Genesis en de kracht van de massa

We hadden het al wat eerder over de vele verhalen, heilige geschriften en zelfs ons 
scheppingsverhaal dat deze geschreven zijn door mensen. Door het alsmaar te herschrijven is 
het verhaal zo verwaterd dat er weinig of niets van de oorspronkelijke versie nog te lezen valt. 
Genesis is zo’n verhaal en men meent daar nog een oorsprong in terug te kunnen vinden. 

Maar wat is werkelijk Genesis?

Wat als we compleet mis zitten van wat er werkelijk gaande is? 

Om deze vragen te beantwoorden moeten we in gaan zien wie achter dit alles zit en wat de 
reden is waarom er zoveel misinformatie de lucht in geslingerd wordt. Van dag één dat de 
mens kon praten en met elkaar communiceren, werden er al boodschappen naar buiten 
gebracht om de ander te misleiden. Het is de oudste techniek uitgevoerd door de mens. 
Men doet dat om zo meer macht, kracht en later geld te krijgen dan de ander. Er zijn altijd 
mensen geweest die boven andere mensen willen staan. Mensen die bezeten zijn om macht 
te hebben en macht uit te voeren op andere. De oude heersers waren dol op de duizenden 
mensen om zich heen die een leger vormden. De geloven hadden het alsmaar over hun volgers 
en Hitler, Mao en onder andere Stalin konden hun lol niet op als er miljoenen mensen voor hen 
stonden als ze hun tirades hielden. Zelfs nu zagen we bij het inzweren van president Trump hoe 
het afgemeten werd aan het aantal mensen dat voor hem stond op het plein. Hoe meer mensen 
je om je heen weet te brengen (al is het onder dwang) des te succesvoller je bent in de 
menselijke wereld. 

Een mensenmassa is dus belangrijk en dan niet omdat zoveel mensen naar je luisteren maar 
veel meer om elk deeltje energie wat er voor je staat wat je op kunt nemen en je ongemerkt 
extra krachten geeft. Krachten zijn niet gebonden aan dat mensen op komen dagen en 
zogenaamd luisteren, maar de kracht komt uit de energie die ieder met zich mee brengt. 
Datzelfde is ook in de kerk of welke bijeenkomst dan ook. 

Enkele malen heb ik een test gedaan waarbij ik mijn energie compleet af sloot van die persoon 
en zijn bijeenkomst die hij organiseerde. Na enkele minuten had ik al in alle gevallen, ondanks 
het aantal mensen om mij heen, oogcontact met die persoon die zijn boodschap aan het 
verkondigen was. Na wat minuten later werden deze personen onrustig en het kan zelfs zover 
gaan dat, zoals ik eenmaal heb meegemaakt, de persoon stopt met de lezing en me achterna 
kwam naar het toilet en me daar vroeg waar ik mee bezig was.

Ik kan door mijn energie te bundelen en af te schermen die persoon gebruiken om zijn energie 
te ontnemen, al zijn er duizenden mensen, en deze persoon op het toneel zover krijgen dat hij 
mij zal zoeken en aankijken. Puur omdat hij voelt dat er niets van mij vrij komt en dat ik juist hem 
gebruik als energieveld.

Het manipuleren van de massa is dus altijd een belangrijk punt geweest. Dat kan omdat de 
mens duidelijk een schapenvolk is wat onvoorwaardelijk volgt al is het, het ravijn in. Dat is 
exact wat er gebeurt tijdens het ontstaan van de mensheid en wat er gedaan wordt met zowel 
boeken, welke heilige boeken dan ook, als met lezingen en de modernere vorm, congressen.

We hebben even al eerder Genesis aangehaald omdat in deze, simpel en heel afgestompt 
het ontstaan van deze aarde en mensheid staat beschreven. Een verhaal wat elke laag van 
de bevolking moet en kan begrijpen en men verwacht dat je het als waar aanneemt. Aan die 
geschriften worden altijd meteen geboden gekoppeld, om zo de manier zoals we het leven 
moeten leiden, moeten aanvaarden en volgen. Precies in de energievorm zoals de elite willen. 
Dat zegt meteen dat we over menselijke oplegging hebben en niet over een goddelijke kracht 
die los staat van het wezen mens.

Dat alles wordt dus gedaan om de mens vast te pinnen aan een manier van denken en geloven 
in wat er door een hogerhand is besloten. Maar het belangrijkste is dat de manier zoals wij 
moeten leven en denken, zo opgelegd via deze geschriften, die energie vrijgeeft die de elite 
grootmachten nodig hebben om te kunnen heersen. Zonder deze energie vervalt hun macht en 
dat zien we bij de oude en huidige wereldleiders en grootmachten die komen en gaan. 
We zien in vele geschriften het vechten tussen goden en zogenaamde heilige wezens. 
Sprookjes die de mens moeten doen geloven in goed en kwaad. Zo moeten we ook geloven 
wat er momenteel allemaal vrijgegeven wordt. Dat alles maakt voor de toch al gehersenspoelde 
mens het nog moeilijker om de waarheid in te blijven zien.

NAAR HOOFDSTUK 57

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.