Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Dimensies

Het Energiniale leven "Dimensies"
Dimensies - Hoofdstuk 5


1-2-1c De Vroege Kerk

Vanaf de late oudheid, en vanaf het begin van de christelijke theologie was 
de kennis over de bolvorm van de Aarde wijdverbreid. Net zoals in de niet-kerkelijke 
wereld bleef een kleine minderheid strijden over de platheid van de Aarde. 
Er was ook wat debat over de mogelijkheid van de inwoners van de antipoden: 
mensen die voorgesteld werden als gescheiden door een onoverbrugbare verzengende 
klimaatzone waren moeilijk te vereenzelvigen met het christelijke beeld van een 
gezamenlijk ras afstammend van een echtpaar en verlost door een enkele Christus.

Sint Augustinus (354–430) argumenteerde tegen de aanname dat de antipoden 
bewoond werden door mensen:

Maar over de fabel dat er antipoden zijn, mensen op de andere kant van de Aarde, 
waar de Zon opgaat als zij bij ons ondergaat, dat vind ik op geen enkele grond 
geloofwaardig. En inderdaad, het is niet bevestigd dat dit ontdekt is door historische 
kennis, maar door wetenschappelijke veronderstellingen, maar omdat de Aarde 
opgehangen zou zijn in het hemelgewelf en dat er net zoveel ruimte aan de ene kant als 
aan de andere zou zijn: daarom zegt men dat de onderkant ook bewoond zou moeten zijn. 
Maar zij merken niet op dat, hoewel er aangenomen wordt of het wetenschappelijk 
bewezen is dat de wereld een ronde of bolle vorm heeft, dat daar niet uit volgt dat de 
andere kant van de wereld niets dan water is; zelfs niet, als er land zou zijn, volgt er uit dat 
het bewoond is.
Omdat deze mensen van Adam moeten afstammen, zouden ze ooit naar de andere 
kant van de Aarde zijn moeten gereisd; Augustinus vervolgt:

Het is té absurd om te zeggen dat sommige mensen met een schip de hele grote oceaan 
hebben overgestoken van deze kant van de Aarde naar de andere, en dat zo ook de 
bewoners van dat verre gebied afstammen van de eerste mens.

Augustinus ontkent het idee van een ronde Aarde niet, maar beschrijft de Aarde expliciet 
als een bol.

Een klein aantal christelijke schrijvers wijst een bolvormige Aarde meteen af:
Kosmas Indikopleustes’ wereldbeeld - een platte Aarde in een tabernakel

Lactantius (245–325), na zijn bekering tot het christendom en zijn afwijzing van de Griekse 
filosofie, noemde het “dwaasheid” omdat hij dacht dat mensen aan de tegenovergestelde 
kant van de wereldbol niet zouden “gehoorzamen” aan de zwaartekracht.

Hij vroeg;
Is er iemand zo dom om te geloven dat er mensen zijn van wie de voetstappen hoger zijn 
dan hun hoofden? Dat de oogst en de bomen naar beneden groeien? Dat regen, sneeuw en 
hagel bovenwaarts naar de Aarde vallen? Ik weet niet wat ik van hen moet zeggen die, als ze 
eens gedwaald hebben, vasthouden aan hun dwaasheid en de ene onzin met de andere 
verdedigen.

In zijn Homilies Concerning the Statutes omhelsde Sint Johannes Chrysostomus (344–408) 
expliciet het idee, gebaseerd op zijn lezing van de Geschriften, dat de Aarde op de wateren, 
die onder de hemel samenkwamen, dreef.

Diodorus van Tarsus († 394) pleitte ook voor een platte Aarde gebaseerd op de bijbel, maar 
Diodorus’ gezichtspunt kennen we alleen uit de kritiek erop door Photios I.

Severianus, Bisschop van Gabala (overleden 408), schreef: “De Aarde is plat en de Zon trekt
 er ‘s nachts niet onderdoor, maar trekt door het noorden alsof zij achter een muur doorgaat”.

De Egyptische monnik Kosmas Indikopleustes (547) merkte in zijn Topographia Christiana, 
waar de Ark des Verbonds het hele heelal moest voorstellen, op theologische gronden op dat 
de Aarde plat was, een parallellogram omringd door vier oceanen. Minstens één 
vroegchristelijke schrijver, Basilius de Grote (329–379), was van mening dat de zaak theologisch 
irrelevant was.

Verschillende historici wezen erop dat deze advocaten van een platte Aarde ofwel invloedrijk 
waren in de latere middeleeuwen (zoals Andrew Dickson White vond) of relatief onbelangrijk 
(gesteld door Jeffrey Russell). De weinige referenties naar hun opvattingen in late middeleeuwse 
geschriften overtuigt de meeste hedendaagse historici dat hun invloed klein was.

NAAR HOOFDSTUK 6

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.