Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Dimensies

Het Energiniale leven "Dimensies"
Dimensies - Hoofdstuk 49


1-29-1 Locatie

Voorwoord
Het woordje locatie gaat ook mee spelen als we het over afstanden en tijd hebben 
en daarom wil ik ook dat verder uitdiepen. Wat zit er namelijk allemaal achter deze 
begrippen?

Beschrijving
In de geografie betekent locatie een positie of punt in de ruimte uitgedrukt relatief 
ten opzichte van een ander punt of ding. Een absolute locatie kan vaak worden 
gedefinieerd met behulp van cartesiaanse coördinaten, zoals gebruikmaking van 
specifieke breedtegraad en lengtegraad. Op Aarde kunnen de geografische 
coördinaten worden gebruikt om de locatie van een positie te specificeren.

Een locatie kan behalve absoluut - de exacte locatie van iets of iemand - ook relatief 
zijn - de positie van iemand ten opzichte van iets anders.


1-29-2 Locatie(mijn dimensie)

Nu, veel weet men er dus niet over te schrijven, dat is duidelijk. Kan ook niet omdat 
locatie meer is dan dat men vrij mag geven. Dat ene punt, die coördinaten waar je in 
dat moment je bevindt, is in de energiewereld dat deel energie wat simpel het geheel
is! Okay dus een punt is het geheel? We zien hier duidelijk de kronkel die de mensheid 
zich aangemeten heeft in de woorden tijd, afstand en locatie. Doordat er geen tijd is, 
is er ook geen afstand en hoe kan er dan een locatie zijn? 

Doordat onze nieuwe wetenschappers ook nog gaan zeggen dat er een parallel 
universum is en dat alles ook nog op een lijn gaande is, komen we met ons menselijk 
verstand helemaal in de knoop.

Het woordje locatie gaat zeker meespelen als we over tijd hebben en daarom wil ik 
het daar ook verder uitdiepen wat er allemaal achter deze begrippen zitten.


1-30-1 Afstand

Voorwoord
Afstand is ook zo’n woord wat zeker vastgekoppeld is aan de voorgaande woorden 
locatie en tijd hierna. We gaan hier verder op in zodra we de wereld voorbij laten gaan 
en gaan inzien dat er iets mysterieus aan de hand is in het leven op deze aarde.

Beschrijving
Afstand is een algemeen begrip voor de ruimte tussen niet samenvallende zaken 
(zoals dingen of wiskundig objecten). Zo kan men zelfs spreken van een sociale 
afstand tussen bevolkingsgroepen. Als die ruimte gemeten kan worden, verstaat men 
onder afstand de maat van die ruimte. Het hangt daarbij van de toepasbare meetkunde 
af, hoe afstand is gedefinieerd. Denk als voorbeeld aan een stad en de afstand die 
een auto moet afleggen om van een punt A naar een punt B te gaan. De afgelegde 
weg zal in veel gevallen geen rechte lijn zijn en ook is het heel goed mogelijk dat de 
afstand van A naar B anders is dan de afstand van B naar A. Algemeen is de afstand 
van het punt A naar het punt B het aantal keren dat een standaardmaat afgepast kan 
worden op de kortste verbindingsweg van A naar B. Als standaardmaat wordt
tegenwoordig voor lengtemetingen de SI-eenheid meter genomen.


1-30-2 Afstand (mijn dimensie)

Ook hier laat de wetenschap het bij een korte uitleg en houden we het maar op het 
punt A en punt B principe. Als we dit alles nu eens anders gaan zien en dat er geen 
punt is maar een geheel is, zullen we zeker vele mensen hebben die zeggen dat ze 
dagelijks van punt A naar punt B gaan.

Menselijk beperkt denken en zelf duidelijk beperkingen opleggen. In de wereld waar 
wij ons bewegen, hebben afstand, tijd en locatie grote betekenissen anders kloppen 
onze beweringen niet als we anders gaan denken en het daardoor anders zien. 

Doch in de nieuw wetenschappelijke kwantumleer is men zaken aan het doorbreken 
en we gaan zien dat afstand niet iets mysterieus is in het leven op deze aarde en het 
zeker geen beperking kan zijn als men doorheeft wat er werkelijk gaande is.

We schakelen meteen door naar het woordje tijd om zo de drie gebroeders meteen 
maar bij elkaar te zetten en de beperking in te zien.


NAAR HOOFDSTUK 50

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.