Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Dimensies

Het Energiniale leven "Dimensies"
Dimensies - Hoofdstuk 37


1-22-1 Ufo’s

Voorwoord
Vele jaren waren Ufo’s gevaarlijke zaken om over te praten. Mensen werden 
opgesloten en zelfs voor gek verklaard als men een melding maakte. 
Lang was het een taboe en lang werden mensen systematisch 
gehersenspoeld dat het niet bestond.

Pas sinds kort zijn vele documenten vrijgekomen met verklaringen maar ook 
van mensen die nu openlijk durven te praten over hun ervaring met een Ufo 
of buitenaardse wezens.

Wat er werkelijk speelt, zullen we het over hebben en wat er achter zit, gaan 
we ook zo diep mogelijk belichten. Eerst onze experts en dan in een volgend 
hoofdstuk zal mijn versie komen over de Ufo’s.


Beschrijving
Unidentified flying object (afgekort: UFO) is de Engelstalige benaming voor 
ongeïdentificeerd vliegend voorwerp, waarmee elk in de lucht waargenomen 
fenomeen wordt bedoeld waarvan de aard niet kan worden vastgesteld. 
De term werd eind 1949 door de Amerikaanse luchtmacht geïntroduceerd in 
Project Grudge, de voorloper van Project Blue Book, om te verwijzen naar een 
aparte klasse van waarnemingen die chronisch onverklaarbaar bleven. 
Het onderzoek van ufowaarnemingen wordt ufologie genoemd. De meeste ufo’s 
blijken later normale natuurverschijnselen of kunstlicht zoals lampen te zijn.

Meningen omtrent aard en oorsprong van het verschijnsel


1-22-1a Jaren veertig

Sinds de late jaren 40 van de 20e eeuw wordt de benaming ufo als zodanig 
gebruikt, vooral na het Roswellincident, dat in een officieel persbericht werd 
afgedaan als waarneming van een weerballon. Veel later, in de jaren 90, bracht 
de Amerikaanse luchtmacht naar aanleiding van een brief, geschreven door 
Steven H. Schiff en gericht aan het GAO (Government accounting office) een 
nieuw rapport uit waarin ze bekendmaakte dat de wezens die gevonden waren 
bij de crash in feite aan weerballons vastgemaakte antropomorfe testdummy’s 
waren. Deze dummy’s werden echter pas ontwikkeld in de jaren 50, een aantal 
jaren na de crash. Het begrip vliegende schotel kwam in zwang na de beschrijving 
door de Amerikaanse piloot en zakenman Kenneth Arnold van vreemde 
voorwerpen die hij op 24 juni 1947 tijdens een vlucht in de nabijheid van Mount 
Rainier, in de staat Washington, had gezien. Hij omschreef de bewegingen van 
negen vliegende objecten “zoals een over het water gekeilde schotel” (“like 
saucers skipped over water”). Bill Bequette, een journalist van Associated Press, 
begreep dit verkeerd en schreef in zijn artikel dat de negen objecten zelf 
schotelvormig waren. Het interview werd een mediasensatie en spoedig daarop 
volgden andere meldingen van schotelvormige ufo’s.


1-22-1b Historische ufo’s

Er zijn in het verleden vaak vreemde verschijnselen in de atmosfeer gesignaleerd, 
die met terugwerkende kracht als ufo uitgelegd zouden kunnen worden. Al sinds de 
vroegste ontwikkeling van het schrift werden dit soort waarnemingen opgetekend 
en vaak toegeschreven aan een hemelse macht.

Voorbeelden zijn de beschrijving van een gevaarte “wat er uitzag als blinkend 
metaal” met wielen “alsof er een rad was midden in een rad” van de profeet 
Ezechiël in de Bijbel, en de Egyptische vermelding uit 1450 v.Chr. van “cirkels 
van vuur” tijdens het bewind van farao Thoetmosis III. Ook Julius Obsequens’ werk 
Liber de Prodigis over de wonderen die in Rome voorvielen wekte veel interesse 
in sommige kringen vanwege zijn verwijzingen naar dingen die zich aan de hemel 
voortbewogen. Deze werden later geïnterpreteerd als meldingen van 
ongeïdentificeerde vliegende objecten (ufo’s), maar kunnen net zo goed beschreven 
worden als meteoren. Bovendien schrijft Obsequens in de 4e eeuw, zo’n 300 jaar na 
de gebeurtenissen die hij beschrijft, waardoor het nauwelijks in aanmerking kan 
worden genomen als ooggetuigenverslag. In 1255 zagen de Japanse generaal 
Yoritsume en zijn leger bollen van licht dansen boven Kyoto. In 1561 leken vele 
voorwerpen een luchtgevecht boven Neurenberg uit te vechten.

In de Verenigde Staten, te beginnen met Oakland (Californië) in november 1896, 
was er in de periode 1896-1897 een piek in waarnemingen van sigaarvormige, 
verlichte ‘luchtschepen’ met vleugels; vandaar dat wordt gesproken over “The Great 
Airship Wave” van 1896-1897. De daaropvolgende vier maanden beweerden getuigen 
van Texas tot Noord-Dakota deze mysterieuze luchtschepen te hebben gezien.

Sedert het einde van de 19e eeuw is de nadruk meer komen te liggen op een 
materialistische uitleg. De omstreden Zwitserse schrijver Erich von Däniken verklaarde 
historische raadselachtige berichten door het bezoek van ruimteschepen van 
buitenaardse beschaving(en) aan te nemen, die zich als ufo presenteerden.


1-22-1c Populair begrip

In de volksmond wordt het begrip ufo meestal gebruikt om te verwijzen naar 
ruimteschepen van buitenaardse wezens die de Aarde zouden bezoeken. 
Er is geen wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van ruimteschepen die buiten 
de aarde zijn gefabriceerd, ondanks het feit dat er vele mensen zijn die beweren door 
de bemanning van zo’n ruimteschip te zijn meegenomen. Mensen als George Adamski 
en Howard Menger maakten het idee van ufo’s als bemande ruimteschepen in de jaren 
50 populair.


1-22-1d Techniek van de grote mogendheden

Een andere theorie stelt dat onbekende vliegende voorwerpen het product zijn van geheime 
technologische ontwikkelingen van grootmachten als de Verenigde Staten en de vroegere 
Sovjet-Unie. Deze twee mogendheden zouden de kennis van het experimenteren met 
discusvormige voorwerpen, deltavliegtuigen en radiogestuurde bollen (Kugelblitz (bolbliksems)), 
betrokken hebben uit het toenmalige Derde Rijk aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, 
en hier verder op zijn doorgegaan. In zijn boek Hitler’s Flying Saucersgeeft auteur Henry Stevens 
verscheidene bronnen om deze visie te ondersteunen. Ook een recente documentaire van 
History Channel geeft mogelijke verbanden tussen geheime Nazi-technologie en de naoorlogse 
ufo’s.
NAAR HOOFDSTUK 38

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.