Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Dimensies

Het Energiniale leven "Dimensies"
Dimensies - Hoofdstuk 361-21-1c Mystieke levitatie in het christendom

Geclaimde gevallen van levitatie in het christendom:
1) Jozef van Cupertino (mysticus, geboren 17 juni 1603; gestorven te Osimo 
18 september, 1663; feest 18 september) leviteerde, volgens de overlevering, 
hoog in de lucht voor perioden van meer dan een uur op verschillende momenten 
in zijn leven.
2) Theresia van Ávila (geboren in Ávila, Spanje, 28 maart 1515, gestorven te 
Alba, 4 oktober 1582) leviteerde ongeveer 30 centimeter boven de grond voor 
een periode van iets minder dan een uur in mystische extase. Ze noemde de 
ervaring een ‘spirituele visitatie’.
3) Catharina van Siena (1347-1380) leviteerde in extase.
4) Hadewijch van Antwerpen ; Vlaamse katholieke mystica (eerste helft dertiende 
eeuw) leviteerde in trance.
5) Filippus Neri (geboren te Florence, Italië, 22 juli 1515; gestorven 27 mei 1595) 
leviteerde verschillende meters hoog in gebed, zelfs tot aan het plafond op 
bepaalde momenten.
6) Ignatius van Loyola (geboren in 1491 in het kasteel van Loyola boven Azpeitia 
in Gipuzkoa; gestorven te Rome, 31 juli 1556) leviteerde een paar voet hoog en 
werd zelfs lumineus gedurende het proces.
7) Robert de Palentin leviteerde 40 tot 50 centimeter
8) De heilige Dunstan (vroege tiende eeuw) leviteerde een beetje boven de grond 
vlak voor zijn dood.
9) Johannes van het Kruis (geboren te Hontoveros, 24 juni 1542; gestorven te 
Ubeda, Andalusië, 14 december 1591)
10) Gemma Galgani (non uit begin van de twintigste eeuw) leviteerde in extase.
11) De heilige Martinus van Porres (Lima, 9 december 1579 - 3 november 1639) 
was een Peruaanse Dominicaan. Om Martin te helpen met zijn goede werken voor 
de armen en behoeftigen, zegende God hem met de miraculeuze gaven van bilocatie, 
de gave om door gesloten deuren te passeren en de gave van de levitatie zoals 
Alban Butler vermeld in zijn ‘Lives of the Saints’.


1-21-1d Seculiere levitatie bij adel

De bloeitijd voor de levitatieleer in Europa was van de zestiende tot de achttiende 
eeuw. Vooral in Engeland en Rusland hielden edellieden levitatie-avonden in hun 
kastelen. Louter op basis van wilskracht probeerden ze hun lichaam te laten zweven. 
John Buchan, een Schots schrijver en politicus (1875-1940) beschrijft in een biografie 
(De marquis van Montrose, London, Prion, 1996) de thesis van de marquis van 
Montrose dat er drie vormen van levitatie bestaan:
  1) Geestelijke levitatie (spiritlevitation); door middel van zijn gedachten 
    maakt men reizen.
  2) Zielslevitatie (soullevitation); door middel van geestelijke wilskracht 
    treedt de ziel uit het lichaam en zweeft vrij rond (ook uittreding).
  3) Fysische levitatie van het lichaam (bodylevitation): het lichaam maakt 
    zich los van of raakt in evenwicht met de zwaartekracht en begint 
    vrij te zweven.


1-21-1e Levitatie met yoga

Volgens oosterse mystici zou levitatie verbonden zijn met adem en ademtechniek. 
De trance begint met een verandering van ademritme. Ook Swedenborg had al 
gesteld dat zijn krachten verbonden waren met een systeem van ademhaling. 
Volgens Hindu leringen wordt de kracht die de zwaartekracht opheft gegenereerd 
door ademoefeningen. Het bekende levitatiespel is hierop gebaseerd. Dr. Hereward 
Carrington probeerde het volgende experiment: één persoon zit in een stoel, vier 
anderen zullen hem opheffen door hun vingers onder armen (oksels) en knieën van 
deze persoon te steken. Ze buigen verschillende keren voorover, samen in- en 
uitademend; ook de persoon die zit ademt in hetzelfde ritme in en uit. Op de vijfde tel 
houden alle personen hun adem in, steken snel hun vingers onder knieën en armen 
van de zittende persoon en heffen hem moeiteloos op. De ‘heffers’ rapporteerden dat 
de zittende persoon licht als een veertje was. Carrington zegt ook dat hij het experiment 
herhaalde op een platform met een weegschaal, en dat er bij elke levitatieproef een
‘gewichtsverlies’ optrad.


1-21-2 Levitatie (mijn dimensie)

Levitatie is dus een zaak waar men blijkbaar niet onder uit kan en dat dus al vele 
honderden jaren gebruikt wordt in vele lagen van de bevolking. Dat het mogelijk is 
hoeven we niet ter discussie te stellen daar zelfs in de beschrijving al verklaringen en 
voorbeelden zijn gegeven. Dan is de vraag, waarom er zoveel weerstand is om het 
erkennen van levitatie? Is het misschien te gevaarlijk voor de gewone mens of is het 
dat er meer achter zit?

Vraag een, of het gevaarlijk is, is een onzin die misschien wel zo wordt geïnterpreteerd 
door mensen die niet willen dat je verder denkt rond en om het leven.

Deel twee van de vraag is meer de oorzaak van alles want wat als mensen hun krachten 
gaan leren kennen? Is het niet zo dat we deze gaven allemaal bezitten?

En dan komen we op het antwoord van dit alles. Ja, men is bang dat men de geheimen 
en de krachten van elk individu gaat vinden en dat deze elkaar gaan verbinden tot een 
grote kracht. Dat is wat er in het huidige systeem gebeurt in de elite wereld. Waar een 
beperkt groepje zoveel energie weet te bundelen dat het de massa weet te bezitten en 
te regeren.

Nu zijn we bij de kern beland van het huidige levenspatroon van de mens. Vergeet niet 
dat we allemaal komen van dezelfde krachtbron maar waarom heeft de een alle macht 
en de andere is een zwakke schakel en stelt zich als slaaf naar de ander op?
Heel simpel antwoord; men kent zijn eigen krachten niet.

We gaan er nog niet helemaal diep op in omdat ik eerst nog wat zaken aan wil halen die 
belangrijk zijn om het grote plaatje te zien.

We gaan nu even verder met een onderwerp waar velen al daar voor gek verklaard zijn 
maar ook zijn verdwenen uit deze tijd of hun eigen wereld.
NAAR HOOFDSTUK 37

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.