Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Dimensies

Het Energiniale leven "Dimensies"
Dimensies - Hoofdstuk 351-20-2 Teleportatie (mijn dimensie)

Het is zaak dat we dit eens verder uit gaan diepen en kijken hoe 
het past en aanwezig is in de wereld waarin we nu leven.

We hebben het al over vele zaken gehad en dat van zeer populaire 
zaken maar ook zaken als heksen en demonen. Ook tijd en de begrippen 
daaromheen zijn al aan de beurt geweest en het is frappant hoe de 
wetenschap worstelt waar in zij falen, geen verklaringen en niets van 
willen weten als het om de buitenwereld gaat. Want vele zaken worden 
weldegelijk onderzocht en zelfs zwaar mee geëxperimenteerd maar dat 
mag blijkbaar niet naar buiten komen.

Het is wel heel duidelijk een herkenbare lijn wat door de wetenschap in 
het belachelijke wordt getrokken en waar men openlijk allemaal vreemde 
vraagtekens bij zet. Vraagtekens die meer vragen oproepen dan antwoorden. 
Dat is juist de bedoeling en is ook de opzet om zo zaken te verbloemen en 
te verzwijgen. Dat zien we ook duidelijk bij dit onderwerp waar maar enkele 
regels gespendeerd worden aan een woord wat zeer veel achter zich heeft 
staan.

Teleportatie is iets wat al van dag een gaande is onder alle wezens die 
gekoppeld zijn aan de energiewereld. Zoals ik al eerder stelde, er is geen 
tijd en geen afstand. Maar ook duidelijk is dat er meerdere werelden zijn en 
dat naargelang je zelf bezig bent in deze energiewereld. Je kunt wel denken, 
ik leef nu een leven en is die afgelopen zit het er voor mij op, maar in 
werkelijkheid leef je nu je leven en daar is geen tijd, geen afstand maar ook 
geen aarde aan verbonden. 

De mensen die tijd reizen, maken mee dat ze shiften tussen diverse werelden 
en ook zo in, voor de mens geldende regel, andere tijden. Dat kan via “poorten” 
zoals ze dat beschrijven maar kan ook simpel van gaan en komen wanneer je 
daar de weg in weet.

Wat opmerkelijk is, is het deeltje van de beschrijving over teleportatie en de 
kwantumleer. Ja, men kon er niet onderuit in deze tijd dus er moest een 
aantekening hierover gemaakt worden. Overigens niet veelzeggend en zeker 
niet diepgaand want het zou mensen wakker kunnen maken.

In de huidige kwantumleer is er meer ruimte om deze theorieën aan te kaarten 
maar ook te verklaren of in ieder geval te gebruiken. Als, zoals het voorbeeld al 
geeft, er een bepaald atoom naar een ander atoom over gebracht kan worden 
in dezelfde tijd, ja dan heb je hier een bekentenis dat er dus; 
1. Meerdere werelden zijn.
2. Dat er geen tijd is.
3. Teleportatie in de natuur al lang gaande is.
Deze ene zin legt werkelijk veel vast in hun verklaring maar zo gezet dat het niet 
te veel aandacht trekt en zeker niet, aandacht vraagt.

Steeds meer komen er meldingen van Ufo’s, fake airplanes maar ook mensen 
die vreemde zaken vastleggen via films en dan, soms vrij snel, afgedaan worden 
als vervalsingen. Duidelijke tekenen dat er veel is wat we (nog) niet mogen weten.

Toch kunnen we duidelijk zijn over deze teleportatie en dat is dat het mogelijk is, 
gedaan wordt en niets nieuws is. We zullen moeten wachten dat, zoals vele zaken, 
dingen naar buiten komen, bewezen en gezien worden dat de grote massa het 
ook mag weten dat het er is. Nu denkt men zaken achter te kunnen houden maar 
de wereld van de energie laat juist nu heel veel los want het is duidelijk dat, dat 
de enige manier is dat de mensheid nog een kans heeft.


1-21-1 Levitatie

Voorwoord
We komen even op een zeer delicaat onderwerp puur omdat men dit al vele jaren 
probeert te verzwijgen en in het belachelijke te trekken. Komt er nog bij dat er veel 
oplichterij is en dat men vele mensen voor de gek houdt als het over levitatie gaat. 
Helaas, want levitatie is er en wordt ook nog op enkele plaatsen gehanteerd. 
Via zeer voorzichtige theorieën in de wetenschap probeert men weer wat meer 
begrip te krijgen voor dit stukje in de wereld. 

Stenen worden via geluid weer opgeheven en voorwerpen worden verplaatst zonder 
dat er een persoon of machine aan te pas komt. Het enige geluk in dit deeltje van 
het leven is dat het geloof ook met deze waarnemingen komt en zelfs beschreven 
heeft. Ook bij de adelen en bij yoga praat men zeer regelmatig over levitatie en is 
het in die kringen niet een vreemd onderwerp. Het is alleen in de maatschappij en 
het systeem waar men liever niet over dit deeltje praat van het leven.

Beschrijving 
Levitatie (Latijn: levare, opheffen) betekent verheffing, ofwel het laten zweven van 
een object. In de natuurkunde kan met sterke magnetische velden levitatie verkregen 
worden. De magnetische zweeftrein is daarvan een praktische toepassing. Ook is 
het mogelijk via sterke geluidsgolven akoestische levitatie te verwezenlijken.


1-21-1a Levitatie (bovennatuurlijk)

Metafysische levitatie, of kortweg levitatie, verwijst naar het veronderstelde 
bovennatuurlijke fenomeen van het omhoog zweven van voorwerpen of levende 
wezens, zonder dat daar een afdoende wetenschappelijke verklaring (zoals 
elektromagnetisme of luchtdruk) voor te geven is. Meestal wordt de term in meer 
beperkte betekenis gebruikt en refereert dan aan de levitatie van het menselijk 
lichaam. Het vermogen tot levitatie wordt zowel door oosterse mystici als moderne 
mediums geclaimd.


1-21-1b Algemeen

Gevallen van levitatie werden in vroegere tijden ook al gerapporteerd: heiligen, 
extatici, heksen en slachtoffers van bezetenheid zouden in een bijzondere 
bewustheidstoestand de zwaartekracht overwonnen hebben. J.J. von Görres 
(Die Christliche Mystik) spreekt van 72 leviterende heiligen, waaronder 
Franciscus van Assisi, Thomas van Aquino, Edmund, (aartsbisschop van 
Canterbury), Savonarola, Ignatius van Loyola en vele anderen. Van hen werd 
gezegd dat ze regelmatig op korte afstand boven de grond zweefden. Oliver 
Leroy geeft een gemiddelde aan van 50 cm (20 inches) aan. In sommige 
gevallen werden grotere hoogten ‘gehaald’. Van Sint Jozef van Copertino 
werden in de Acta Sanctorum tot 70 ‘vluchten’ geregistreerd, waarbij hij in één 
geval in een boom vloog en daar op een dunne tak bleef zitten wiegen. 
Van Sint Petrus van Alcantara werd volgens Görres eveneens gezegd dat hij 
soms hoog boven de bomen tussen vrolijk zingende vogels rondzweefde.

Gevallen van levitatie worden druk bediscussieerd. Wetenschappers 
beschouwen het meestal als bedrog of ontkennen het bestaan van dergelijke 
fenomenen. Religieuze mensen zien levitatie als een bovennatuurlijke 
manifestatie van een geest. Spiritualisten zien levitatie als een soort extase of 
een manifestatie van psychische krachten.

In diverse occulte stromingen wordt geloofd, dat levitatie door middel van een 
meditatietechniek kan worden bewerkstelligd. In de 19e eeuw, toen het spiritisme 
een rage was, behoorde levitatie tot het vaste repertoire van mediums. 
Toen de onderzoekers van “psychische fenomenen” hun technieken verbeterden, 
werden vele mediums op bedrog betrapt en verminderden de claims van levitatie 
zienderogen. Tegenwoordig hoort men nog maar zelden iets over levitatie, maar in 
het verleden werd er vooral in religieuze context over gerapporteerd ten aanzien 
van bepaalde heiligen. Ook Vasco Da Gama schreef in zijn dagboek getuige te 
zijn geweest van het ‘in de lucht zweven’ van boeddhistische lama’s.

De beoefenaars van transcendente meditatie kennen siddhi-technieken voor 
gevorderden; een ervan wordt “yogisch vliegen” genoemd en is een vorm van 
kortstondige levitatie (“hoppen”).
NAAR HOOFDSTUK 36

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.