Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Dimensies

Het Energiniale leven "Dimensies"
Dimensies - Hoofdstuk 341-19-1a Algemeen

De term telepathie werd voor het eerst gebruikt door F.W.H. Myers in 1882 
nadat hij met Edmund Gurney, Henry Sidgwick en prof. Barrett de 
mogelijkheden van gedachteoverdracht had onderzocht. Hij doelde 
daarmee op het feit dat er soms een overeenkomst in de gedachten van 
twee personen was die verdere causale verklaring behoefde.

Er zijn mensen die beweren telepathie te ervaren. Sommigen onder hen 
menen dat het een algemeen menselijke eigenschap is, die bij sommigen 
meer en bij anderen minder of helemaal niet ontwikkeld is.

Er zijn ook mensen die de mogelijkheid tot telepathie ontkennen. 
Deze laatste groep zegt dat dat telepathie slechts een inbeelding is bij 
diegene die er in geloven, of dat hun conclusie gebaseerd is op interpretatie. 
Ze verwijzen naar de telefoonanekdote (zie hieronder bij wetenschappelijke 
bevindingen).

Er zijn benaderingen waarbij telepathie een atavisme is in de ontwikkeling 
van de mens: een soort dierlijke primitieve communicatie op basis van instinct. 
Anderen stellen dat telepathie een nieuwe verworvenheid is die zich aan het 
ontwikkelen is.

In sciencefiction komt telepathie veel voor omdat het tot de verbeelding 
spreekt van vele mensen. Ook in sprookjes, literatuur en cultureel erfgoed van 
vele culturen komt het voor.

Er zijn theorieën die stellen dat telepathie op buitenzintuiglijke wijze tot stand 
komt. Telepathie zou dan een paranormaal fenomeen zijn en wordt derhalve 
onderzocht door de parapsychologie.
Helderzienden, tovenaars en mystici claimen te beschikken over een helder 
en bewust in te zetten telepathisch vermogen.


1-19-2 Telepathie (mijn dimensie)

“Ver gevoel” is dus de letterlijke verklaring van het woord telepathie. Heel mooi 
want dit is een van de weinige keren dat de wetenschap wel moet hebben over 
gevoel en zo dus de mysterieuze krachten tussen twee of meerdere levende 
wezens. Doch je merkt meteen dat na enkele regels maar snel naar het duistere 
en helderziende en telepathische gegrepen wordt om zo niet te diep te gaan in 
deze materie.

Er is duidelijk in deze hoek veel meer dan wat er vrijgegeven wordt en dat klopt 
wel omdat het mysterie gevoel en onbeperkte afstand met een combinatie van 
energie zeker diep en ver kan gaan en ongekende mogelijkheden heeft. Deze 
materie wordt tot in den treure beschreven in vele boeken vanuit de oudheid en 
ook de mysterieuze clubjes zoals de vrijmetselarij, geloven heilig in deze krachten. 
Ga je hun ritualen doorlezen, kom je keer op keer in deze hoek en wordt er via 
oude geloven, oude stukken uit geschriften langzaam maar zeker die leer 
overgebracht aan hun leden. 

Duidelijk is dat men nauwelijks begrijpt waarmee men bezig is en dat blijkt wel 
hoe de gehele ritualen aan elkaar gezet zijn en dan oplopen naar een 33ste 
graad, wat in werkelijkheid de 34ste graad is! Ook bij het lezen van de oude 
geschriften maar ook boeken over vergaande groepen en beschavingen wordt 
er als mens over en over geworsteld met deze krachten die men maar niet 
werkelijk beheerst krijgt. Het probleem is dat de kennis over deze kracht niet te 
pas en te onpas even overgebracht kan worden of aangeleerd. Puur omdat 
deze kracht zich niet laat gebruiken voor negatieve doeleinden, macht of ego. 
Dat maakt dat deze kracht al duizenden jaren beschermd is tegen slecht 
handelende mensen en wezens die menen macht te moeten hebben over andere.
In de vele oude geschriften is het allemaal heel duidelijk terug te halen en is de 
poort naar deze onbeperkte kracht duidelijk beschreven. Dat maakt ook telepathie 
een zeer belangrijk deeltje in dat geheel want er is meer nodig dan een 
energiebron vanuit een menselijk wezen.

Telepathie is een zeer belangrijke hoek in de weg die we nu aan het doorlopen 
zijn en wat we hier in dit boek beschrijven. Telepathie bevestigt de vele werelden, 
de vele dimensies maar ook de kracht, werking en het bestaan van de energie. 

Telepathie is niet zo’n eenvoudig hoekje zoals het door de wetenschap in enkele 
regels zojuist is beschreven. Als je dit woord zijn credit zou moeten geven dan 
moet je er eigenlijk een geheel boek aan besteden. Veel hangt en staat in al wat 
leeft rond het woordje telepathie maar o wat is men bang dat men gaat inzien wat 
de kracht is van dit woord en zijn methode wat hier achter zit. 

Ik wil het hier even bij laten want we gaan ook hier zeker nog verder op in. 
Een logisch vervolg van het woord telepathie vind ik zelf teleportatie puur omdat 
beide met hetzelfde principe werken.


1-20-1 Teleportatie 

Voorwoord
Teleportatie, een woord waar nog met gemengde gevoelens over gedacht wordt. 
Vreemd want het past precies met wat we bezig zijn. Als je met zaken komt dan 
zullen die altijd belachelijk gemaakt worden of met de meest vreemde theorieën 
omzeep geholpen worden. Doch het is zaak dat we dit eens verder uit gaan diepen 
en kijken hoe het past in onze wereld.

Beschrijving
Teleportatie of teleporteren is de rechtstreekse verplaatsing van objecten van de 
ene plaats naar de andere, zonder dat het object fysiek de ruimte tussen beide 
plaatsen hoeft te doorkruisen. Min of meer op hetzelfde moment verdwijnt het 
object op de ene plaats en verschijnt het op de andere. Deze techniek is –
tenminste bij de huidige stand van de natuurwetenschap – volstrekt denkbeeldig, 
maar het verschijnsel is zeer uitgebreid in gebruik in sciencefiction.

De term ‘teleportatie’ wordt daarnaast gebruikt bij beschrijvingen van 
wetenschappelijk onderzoek dat poogt (kwantum)eigenschappen van een bepaald 
atoom naar een ander atoom over te brengen. Dat fenomeen zou gebruikt kunnen 
worden om informatie over te brengen en een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling 
van een kwantumcomputer.

Het woord teleportatie komt van het Engelse woord teleportation, dat zijn oorsprong 
heeft in de vroege twintigste eeuw en werd bedacht door de Amerikaanse schrijver 
Charles Hoyet Fort. Hij koppelde het Griekse woord tele (ver) aan het woord transporteren.

NAAR HOOFDSTUK 35

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.