Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Dimensies

Het Energiniale leven "Dimensies"
Dimensies - Hoofdstuk 331-18-1 Waarzeggerij

Voorwoord
Als we goochelen en hypnose aanhalen, is het logisch om maar meteen het 
waarzeggen erbij te trekken. Want ook dat heeft veel te maken met de wereld 
om je heen om te laten zien wat er werkelijk gaande is op deze ronde bol. 
De een ziet het als een gave, een ander als bedrog maar we gaan het eens 
van een andere kant belichten en zien wat er werkelijk gebeurt bij waarzeggers.

Beschrijving
Waarzeggerij is de poging om inzicht te krijgen in een vraag of een situatie door 
middel van een gestandaardiseerd proces of ritueel. Terwijl deze rituelen in 
sommige maatschappijen een religieuze en regulerende functie hebben kan 
waarzeggen in alle culturen ook als machtsmiddel of voor puur winstbejag 
aangewend worden.

Waarzeggers beweren bij het advies dat ze aan iemand geven tekens, 
gebeurtenissen of omina te kunnen ‘lezen’ of in contact te zijn met vermeende 
bovennatuurlijke krachten.

De oudst bekende vorm van waarzeggerij is waarschijnlijk geomantiek, 
en ongetwijfeld het meest complexe systeem is de westerse astrologie.


1-18-2 Waarzeggerij (mijn dimensie)

Een korte omschrijving was dat maar door onze wetenschappers. Men praat over 
“pogen” gestandaardiseerd proces, ritueel, winstbejag en machtsmiddel. 
Duidelijk geen positieve benadering en dat is wel begrijpelijk als je ziet hoeveel er 
werkelijk gesjoemeld wordt.

Het wordt nog duidelijker als je de regel van de energie zou respecteren en die 
regel is dat je je niet in mag mengen en zeker niet het bepalen van andermans leven. 
Ja, en dan zijn er vele waarzeggende personen die dan duidelijk deze regel aan hun 
laars lappen. Mensen toe zetten naar een bepaalde handeling wat een grote 
betekenis kan zijn in hun leven, is uit den boze en zal door de energiewereld zeker 
niet goed vallen. 

Advies geven kan werkelijk te ver gaan en dat maakt dat er vele waarzeggers zijn 
die andermans leven bepalen en zo denken te kunnen leiden.

Wat zijn waarzeggers?
Waarzeggers zijn mensen met een gave maar ook die mensen die vreemd genoeg 
verdwijnen en of in een keer verschijnen. Okay even een moeilijkere omschrijving. 
De gave is begrijpelijk want we hebben die allemaal maar de waarzeggers zijn die 
personen die het werkelijk aanpakken en ermee werken. Doordat ze meer zien in de 
wereld van de energie is het net of ze in de toekomst of verleden kunnen kijken. 
Maar wat er gebeurt, is simpel de energie oppakken van de persoon en dan zijn 
wereld aanvoelen tot een bepaalde hoogte. Deze testen heb ik verschillende malen 
gedaan met diverse reiki masters, waarzeggers en hoger begaafden. Ik legde mijn 
wereld bij hen neer maar ze wisten niet dat ik mijn wereld in een compleet andere 
energie had geplaatst. Zo kwamen de zogenaamde toekomst van mij precies uit 
zoals ik het die week van te voren al beschreven had. Zelfs extreme zaken als 
nieuwe bedrijven en ziektes aan plaatsen waar ik niet ziek kon zijn (had een 
eierstok probleem) werden mij verteld! De reiki master die mijn verkankerde 
eierstok zag, kon er niet uitkomen en klapte dan ook helemaal in.

Nee, het is geen bedrog van hen, want ze zien werkelijk deze energie. Natuurlijk 
zijn er oplichters en dat zien we in alle handel. Ja, handel is het want als je mensen 
wilt helpen of waarschuwen dan mag er geen geld of wederdienst tegenover staan! 
Zo ja dan is het al niet zuiver. Helpen, sturen zover het toegelaten is door de 
energiewereld, is gratis.

Naast het werken met energie zijn ware waarzeggers personen die de mogelijkheid 
hebben om dieper in levens te zien en dat is dan veelal via andere dimensies. 
Zij weten vaste patronen te herkennen omdat ze zien dat mensen in patronen werken 
en leven en zijn vastgelegd in soms astrologische formules en regels.

Dan heb je nog een zeer kleine selecte groep mensen die nog meer weten, zien en 
voelen. Deze personen hebben geen normaal leven. Ze worden als beesten en 
heksen behandeld omdat hun gave gezien wordt als een gevaar. Dat is ook zo als 
ze hun gave zouden misbruiken maar dat is zelden dat dat gebeurt want misbruik 
van een gave is veelal verlies van je krachten. Het is een regel die bestaat en gelukkig 
strak gehanteerd wordt door de energiewereld. Toch ziet men deze mensen als een 
bedreiging puur omdat ze veel doorzien maar ook veel kunnen verklaren en omzetten. 
Dat is in een gecontroleerd systeem niet welkom en wordt zeker gezien als een gevaar.

Ik liet even vallen in het begin de woorden “De gave is begrijpelijk want we hebben 
die allemaal”. Ja, we hebben allemaal de gave maar we werken er niet mee en er zijn 
maar weinige die deze gave werkelijk geactiveerd hebben. Dat maakt dat we als mens 
steeds verder van elkaar leven maar ook dat we ons niet meer als mens gedragen. 
We zijn de connectie met de energiewereld en de vele mogelijkheden verloren en 
denken als losstaand wezen verder te kunnen. Dat laatste kan de ondergang zijn van 
de mensheid want wij kunnen niet los van het geheel! 

Maar laten we nog even een stapje verder gaan en we komen zeker op dit allemaal 
terug in het tweede deel. We komen nu op een interessant hoekje.


1-19-1 Telepathie

Voorwoord
Als we het over telepathie hebben, wordt er al snel aan zweverige zaken gedacht. 
Het is goed dat we in gaan zien dat hier een kracht is die we allemaal bezitten maar 
op een zijspoor hebben gezet.
Laat eerst de wetenschap praten en dan kom ik erop terug.

Beschrijving
Onder telepathie (van het Oudgriekse t??e (tele), ver en pa??? (pathos), gevoel) 
verstaat men het vermogen tot rechtstreekse overdracht van gedachten en gevoelens 
en van informatie op afstand zonder gebruik van taal of technische hulpmiddelen. 
Het wordt wel het “zesde zintuig” genoemd. Het woord “telepathie” is een 
samenstelling van het Griekse t??e (tele, ver, op afstand) en p??e?a (patheia, 
ontvankelijkheid). Het bestaan van telepathie is nog nooit wetenschappelijk 
aangetoond, en het fenomeen wordt dan ook vooral geassocieerd met het 
paranormale.
NAAR HOOFDSTUK 34

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.