Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Dimensies

Het Energiniale leven "Dimensies"
Dimensies - Hoofdstuk 31-1-2 Oude beschavingen (mijn dimensie) 

Hier gaan we dan beginnen met de oude beschavingen die ik zoveel 
mogelijk heb opgesomd en waar er zeker nog een stel van missen. 
Maar het is een lijstje met de meest bekende die volgens historici 
wel iets gedaan hebben voor deze wereld en in het bijzonder ons 
menselijk ras.

Wat ik zojuist schreef, we zijn in mijn ogen ver achteruit gegaan als we 
oude geschriften moeten geloven van diverse voorvaders. Wel is het 
frappant dat we overal in welk verhaal dan ook sektes, goden, geloof, 
demons enzovoorts tegenkomen en de daaraan verwante gelovende 
spelers. In de oudheid werd er veel afgeschermd door grote goden en 
zware personen die het voor het zeggen hadden. Priesters vanuit een 
kerk of geloof die zich uitgaven als dat ze namens deze machtige goden 
spraken maar ook menselijke karakters die namens goden spraken. 
Heersers, tirannen en onderdrukkers wisten zo hun volk veelal in de hand 
te houden. Bij grotere massa’s mensen werd er met de harde hand 
geregeerd en men was bang van de kwade goden. Goden die dan revanche 
zouden nemen. Zelfs in het jaar 2016 dat ik dit boek schrijf, wordt er nog 
volgens deze standaarden gewerkt bij selecte groepen. We zien de ritualen 
van de vrijmetselarij, het offeren van mensen, kinderen, puur omdat het hen 
kracht zal geven.

Wat is het dat een groep intellectuelen zich nog steeds schuilen achter 
deze eeuwenoude ritualen oftewel hun voorschriften? Wat is het dat deze, 
zich noemende intellectuele, groep zich nog steeds schuilt achter een god 
of een hogere macht? Is deze god het controlerend orgaan achter dat schild 
achter deze groep, gezeteld in het vaticaan? Ook een vraag die alsmaar 
opkomt en onbeantwoord blijft zolang we het grote plaatje niet zien. 
Door het offeren en het aanbidden te gooien onder het “geloven van”, 
kan men volgens hen onbeperkt doorgaan in hun “geloof”. Welk geloof het 
dan ook is.

Wel wordt steeds meer duidelijker dat veel vanuit het vaticaan komt en dat 
vele clubjes direct of indirect bestuurd en gestuurd worden vanuit dat vaticaan. 
Zo zien we dat wereldleiders alsmaar geroepen worden naar dit vaticaan, 
maar we zien ook dat de rijken der rijken ook zeer nauwe banden hebben met 
de club uit datzelfde vaticaan. Zo kunnen we langzaam maar zeker stellen dat 
het vaticaan de core is van veel ellende en de huidige situaties. Dat alles 
verklaart ook dat het vaticaan het best beschermde plaatsje is van deze 
wereld en ondanks dat daar geen leger en geen politie zijn, er nooit iets zal 
gebeuren! Met de vele bloederige aanslagen die we de laatste jaren mee 
geconfronteerd worden rond de wereld is er nog nooit één gepleegd op of 
rond het vaticaan! Opmerkelijk, niet? Het is daarom overduidelijk dat alles 
geregistreerd wordt vanuit dit stukje aarde!

Het is duidelijk dat de “bron” van alles zetelt op dat stukje aarde en dat is 
niet alleen vanuit de vele geloven maar ook politiek. Met alle oude beschavingen 
die we kennen, merk je meer en meer dat de “bron” alsmaar gespaard werd en 
deze methode wordt nu nog steeds gehandhaafd.

De beschaving waar we momenteel in leven is werkelijk een blauwdruk van alle 
vorige beschavingen. Doch het is opmerkelijk dat door datzelfde vaticaan 
bepaalde zaken en bepaalde blauwdrukken geheel gewist zijn om zo de huidige 
blauwdruk te beschermen. Er is veel gaande op deze plaats van de wereld en het 
is duidelijk dat hier in deze hoek veel verscholen is van werelden, beschavingen en 
zaken die duizenden jaren hier op deze aardbol zijn gebeurd en verdwenen.

Het geluk is dat wij als mens een kern hebben vanwaar we de connectie kunnen 
blijven onderhouden met de ware wereld. Helaas is het bij vele mensen door de 
eeuwen heen sterk afgezwakt maar wat men ook doet het kan niet geheel gewist 
worden. Men wil dat wel en men doet er alles aan dat wanneer daarover te veel weer 
opgerakeld wordt het snel weer weg te drukken maar dat is niet mogelijk. 
De kern zullen we zeker nog over hebben en zal in de vele komende hoofdstukken 
ook duidelijker gaan worden. 

NAAR HOOFDSTUK 4

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.