Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Dimensies

Het Energiniale leven "Dimensies"
Dimensies - Hoofdstuk 29


1-15-1 Engel

Voorwoord
Als we dan toch in de “duistere” wereld zitten, moeten we ook het deel bespreken 
wat wel geaccepteerd wordt door de mensheid en waar zelfs vele mensen in 
geloven en dat is de engel. Vele hebben het gezien en er zijn vele boeken over 
dit verschijnsel geschreven. Mensen geloven in bepaalde namen uit deze wereld 
van deze verschijnselen, puur omdat het ook in de vele heilige geschriften 
aangehaald wordt. 

Laten we eerst de wetenschappelijke personen maar hun gang gaan en dan 
gaan we verder in het boek eens kijken wat engelen zijn, en gemeen hebben 
met de vele andere verschijnselen. 

Beschrijving
Een engel (Hebreeuws: ????; mal’ach, Arabisch: ????; malak, Latijn: angelus, 
Oudgrieks: ???e???; ángelos) is een bovennatuurlijk, verstandelijk wezen, dat 
wordt teruggevonden in verscheidene (vaak monotheïstische) religies. In het 
christendom, de islam, het jodendom en zoroastrisme, treden engelen, als 
bedienden of beschermers van de mens, gewoonlijk op als boodschappers van 
God (of de goden), van wie ze duidelijk zijn onderscheiden, en beschikken over 
bovenmenselijke capaciteiten en eigenschappen. In andere religies worden 
bovennatuurlijke wezens soms vergeleken met engelen, omdat zij enkele 
kenmerken met engelen gemeen hebben en gelden als engelachtigen.


1-15-2 Engel (mijn dimensie)

De wetenschap besteedt er niet veel aandacht aan deze vliegende wezens die 
alsmaar verbonden zijn met de verschillende geloven. Duidelijk is dat er weinig 
werkelijk over geschreven kan worden omdat het wel maatschappelijk is geaccepteerd 
maar verder er geen vast bewijs is van dit alles.

Geloven in een engel zien we veelal terug in diverse geloven. We hebben volgens 
een katholiek geloof allemaal onze beschermengelen en er zijn ook engelen die je 
bepaalde wijsheden geven. We weten ondertussen dat de mens graag steun wil 
vinden bij een of ander krachtig wezen. Voor de een is het een engel, voor de andere 
Jezus, Boeddha of Allah en weer andere zweren bij een gids. We zullen maar zeggen, 
als het beestje maar een naam heeft. Wat we wel zien is dat engelen de meest 
favoriete zijn onder de mens. Beschermend, met wijze raad en zelfs de weg wijzend, 
klampen de mensen in deze wereld zich met beide armen vast aan deze wezens. 
Mensen zien zelfs deze gedaantes om zich heen en weer andere zijn helemaal 
bezeten van engelen en de vele namen die ze allemaal toebedeeld worden.

Er zijn door de eeuwen heen vele boeken over dit verschijnsel engelen geschreven. 
Mensen geloven in bepaalde namen uit deze wereld puur omdat ze ook in de vele 
heilige geschriften aangehaald worden en het zelfs alsmaar voorgehouden wordt. 
Alsmaar dezelfde verhalen en alsmaar het beste wat uit deze meest maagdelijk 
witte wezens voortkomt. Het goede, het maagdelijk wit en de schijn achter deze 
beelden waar niets over terug te vinden is.

Misschien moeten we eens verder in het boek gaan kijken wat engelen precies zijn 
en gemeen hebben met de vele andere verschijnselen. En dan zien we dat er ook veel 
engelen zijn die het niet zo goed voor hebben en engelen wel heel erg dicht bij het 
menselijk denken liggen. Dan pas valt het op dat engelen maar ook de vorige groep 
demons en de duivel allemaal creaties zijn van de mens. Mensen geloven graag 
verhalen en geloven snel als meerdere het bevestigen en dat komt omdat de mens 
een kuddevolk is wat zelden op eigen houtje zaken uit gaat zoeken of gaat zien met 
eigen ogen dat het anders kan zijn.

Maar even terug naar onze pure engelen verschijningen want wat duidelijk is, is het 
ook hier dat het de wereld is die ieder mens voor zich ziet. En dat is een interessant 
gegeven omdat het zien voor iedereen verschillend is en dat elk leven bepaald wordt 
door je eigen inbreng in de totale energiewereld. Is het dan spelen met energie of is 
het schuiven tussen werelden dimensies? Laten we maar eerst een stapje verder 
gaan in onze reis in het diepste leven.


1-16-1 Goochelen

Voorwoord
Nu zul je denken wat goochelen nu te maken heeft in dit boek. Toch wil ik het aanhalen 
en er even over hebben om bepaalde zaken aan te tonen en ik zal zeker ook verklaren 
waarom het even belangrijk is om dit woord te vernoemen. Is het spelen met dimensies, 
energie of is het de mens voor de gek houden?

Beschrijving
Goochelen is de kunst van het schijnbaar onmogelijke. Het is vanouds een straat- en 
podiumkunst, waarbij door middel van vlugge hand- en vingerbewegingen een bedrieglijk, 
vaak optisch effect wordt gecreëerd. De bedoeling is dat het voor de toeschouwers 
onduidelijk blijft hoe dat effect, het ‘onmogelijke’, tot stand komt. Iemand die de kunst van 
het goochelen beoefent noemt men een goochelaar of illusionist. Vroeger was de benaming 
prestidigitateur gangbaar.

Een goochelaar gebruikt bij zijn voorstelling bijvoorbeeld traditionele hulpmiddelen 
als speelkaarten, ringen, touw, doeken en balletjes (bijvoorbeeld Hans Kazàn), maar ook 
levende have als duiven, en vuur. Spreekwoordelijk is het konijn uit de hogehoed.

Speciale acts zijn bijvoorbeeld de ontsnappingsstunts van een legendarisch goochelaar als 
Harry Houdini (1874-1926), onderwateracts (bijvoorbeeld Sylvia Schuyer, Magic Unlimited ) 
en doorzaag- en verdwijntrucs. Dat laatste is echter meer het terrein van de illusionist. 
Sommige goochelaars combineren trouwens hun voorstelling met illusionisme, comedy of 
clownerie, of hebben zich gespecialiseerd in straatgoochelen, kaartschieten, table magic, 
goochelen voor kinderen, soms gecombineerd met een clownsact, of close-upgoochelen. 
Een artiest als Rasti Rostelli combineert illusionisme met gebruik van hypnose en kan 
derhalve niet tot de echte goochelaars worden gerekend.


1-16-2 Goochelen (mijn dimensie)

Nu wordt door de reguliere pers, wetenschappers en verklaarders op deze wereld veelal het 
goochelen gekoppeld aan vingervlugheid, optisch effect en zelfs hypnose. Jammer dat er 
niet gedacht wordt aan het gegeven dat men dus het oog voor de gek houdt en dat door 
middel van energie. Een goocheltruck is niet alleen het snel zijn en de ogen van de kijker 
misleiden. Er is meer gaande en dat haalt men even aan als men het heeft over de 
combinatie goochelen en hypnose. Het laatst genoemde is een duidelijke vorm van je 
bewegen tussen vele werelden zowel terug of toekomst maar ook in het spelen met de 
energie van het leven.

Ik wil daarom meteen doorgaan met het volgende onderdeel en dat is Hypnose omdat 
deze dicht bij dit goochel hoofdstuk zit.

NAAR HOOFDSTUK 30

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.