Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Dimensies

Het Energiniale leven "Dimensies"
Dimensies - Hoofdstuk 21-1-1 Oude beschavingen

Voorwoord
Laten we beginnen bij de oorsprong van de mens en zijn beschavingen. 
Ik weet dat het geschiedenis is, en veel is er vervalst maar laten we even 
nog de oude boeken geloven om zo een totaal beeld te krijgen van deze 
wereld waarop de mens het meent voor het zeggen te hebben maar later 
zal blijken dat er geheel iets anders aan het spelen is.

Beschrijving
Met Oudheid wordt over het algemeen die periode in de geschiedenis 
van een bepaalde cultuur bedoeld die begint met de ontwikkeling van het 
schrift en het ontstaan van een beschaving. De Oudheid wordt voorafgegaan 
door de Ďprehistorieí, het geheel van tijdperken zonder schrift.

De geschiedenis van Europa wordt gewoonlijk in drie perioden onderverdeeld: 
Oudheid, Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Er bestaat ook een indeling in vier 
perioden: de Nieuwe Tijd kan namelijk verder worden onderverdeeld, maar 
dat heeft geen invloed op het begrip Ďoudheidí.

Verscheidene culturen kennen een oudheid. De term wordt vooral gebruikt 
voor de Oudheid van de westerse beschaving. Deze begon kort voor 
3000 v.Chr. met de uitvinding van het schrift.
De periode van ongeveer 750 v.Chr. tot 500 n.Chr. wordt vaak de Klassieke 
Oudheid genoemd. Dit begrip heeft uitsluitend betrekking op de beschavingen 
van Griekenland en Rome. Er zijn in MesopotamiŽ en Egypte echter eerdere 
beschavingen geweest.
Ook andere culturen kennen een oudheid. Voorbeelden zijn de Chinese oudheid, 
het Perzische Rijk en Meso-Amerika. Het Oude Egypte en MesopotamiŽ worden 
vaak als voorlopers van de westerse beschaving beschouwd, maar ze worden 
niet tot de Klassieke Oudheid gerekend.

Europese of klassieke oudheid:
    Oude Grieken
    Etrusken
    Oude Rome
    Kelten
    Germanen
    CimmeriŽrs
    DaciŽrs

Aziatische oudheid:
   Zuidwest-AziŽ:
      HebreeŽn
      Hettieten
      Meden
      Perzen
      FeniciŽrs
      Seba
   MesopotamiŽ
      Sumer
      Akkad
      AssyriŽ
      BabyloniŽ
   Centraal-AziŽ:
      Scythen
   Zuid-AziŽ:
      Indische oudheid
        Indusbeschaving
   Oost-AziŽ:
      Chinese oudheid
      Japanse Jomonperiode

Afrikaanse oudheid:
Oude Egypte
    Carthago
    Mauretania Caesariensis
    Mauretania Tingitana
Poent
    MacrobiŽrs
    NumidiŽ
    Koesj
    Koninkrijk Aksum

Pre-Columbiaanse oudheid
   Noord-Amerikaanse oudheid
      Anasazi
      Mississippicultuur
   Meso-Amerikaanse oudheid
      Tlatilco, Cuicuilco, TeotihuacŠn, Xochicalco, Tolteken, Azteken
      Zapoteken, Mixteken
      Olmeken, El TajŪn
      Mayaís
      ChupŪcuaro, Schachttombecultuur, Tarasken

   Zuid-Amerikaanse oudheid
Paracascultuur
      Chavin-cultuur
      Chibcha (Muisca, Tairona)
Nazca-cultuur
      Coclť-cultuur
      Moche
      Wari
      Tiwanaku
      SicŠn
      Incaís
NAAR HOOFDSTUK 3

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.