Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Dimensies

Het Energiniale leven "Dimensies"
Dimensies - Hoofdstuk 12


1-5-1 Nibiru / Anunnaki

Voorwoord
Als we het geloof erbij halen moeten we ook andere kanten belichten en dat is de 
verhalen die er zijn over Nibiru de negende planeet en het volk Anunnaki wat volgens 
deze beschrijvers de oorsprong zijn van het menselijk ras. Ik heb het gehele 
scheppingsverhaal gelezen en moet zeggen dat het in vele gevallen aannemelijker 
is dan alles te beroepen op een god, Allah of Boeddha. En daarom denk ik dat dit in 
het boek thuishoort om zo de werelden te zien waarin we leven. 


1-5-1a Nibiru (Wikipedia)

Beschrijving
Nibiru is een woord dat komt uit het Akkadisch en betekent”doorwaadbare plaats”,
”plaats van overgang”of”Veerboot”. In astronomische context is het een hemellichaam. 
In astronomische Babylonische teksten wordt Nibiru geïdentificeerd als de planeet Jupiter. 
In tablet V van de Enoema Elisj bestaat er mogelijk een associatie met de Poolster. 
Dit laatste omdat er gerefereerd werd aan een ster die niet van plaats veranderde.


1-5-1b Anunnaki (Wikipedia)

De Anunnaki of Anunnaku vormen in de Mesopotamische mythologie (Sumeriërs, 
Akkadiërs, Assyriërs en Babyloniërs) een groep godheden die verwant zijn en soms 
overlappen met de Anunna (de ‘Vijftig Grote Goden) en de Igigi (de mindere goden). 
De schrijfwijze varieert”da-nuna”,”da-nuna-ke4-ne”, of”da-nun-na”, met een betekenis 
van iets als”die van koninklijken bloede”.

Hoofd van de Anunnaki raad was de Grote Anu, de god van het firmament. De andere 
leden werden als zijn nakomelingen beschouwd. Zijn troon werd geërfd door Enlil, wat tot 
een dispuut tussen hem en zijn broer Enki leidde. Enki was de alchemist en hij zou de 
mensheid hebben gecreëerd.

De Anunnaki vormden de Hoge Raad van de Goden als Anu’s metgezellen. Ze hadden 
sleutelposities verspreid over de wereld en de onderwereld. Meest bekend onder hen 
waren Asaru, Asarualim, Asarualimnunna, Asaruludu, En-Ki (Ea voor de Akkadiërs), 
Namru, Namtillaku en Tutu.

Er zijn heel wat schrijfwijzen mogelijk: Annunaki, Annunnaki, Anunaki, Anunaku, Anunnaku, 
Anuna, Anunnaka.

In de Akkadische religie worden de Anunna als Anunnaki opgenomen. Hier vormen ze de 
onderaardse goden, die tegenover de Igigi, de hemelse goden, worden gesteld.

Mythengeschiedkundig vertegenwoordigt het geloof in de Anunnaki een zeer oude fase van 
godsverering. Zo waren de Sumeriërs de mening toegedaan dat akkerbouw, veeteelt en 
weefkunst van de heilige berg Du-Ku tot de mensen was gekomen. Daar leefden namelijk 
de Anunna goden, aanvankelijk goden uit een zeer oude tijd, zonder individuele namen.

De Duitse archeoloog Klaus Schmidt stelt in 2006 in zijn boek”Sie bauten den ersten Tempel, 
Das rätselhafte Heiligtum der Steinzeitjäger”het vermoeden ter discussie, dat de naamloze 
goden van de Anuannaraad de herinnering aan de goden weerspiegelen, die de jagers uit 
de Steentijd in de oudste stenen tempel ter wereld op de Göbekli Tepe tussen ca.10.000 
v.Chr. en 8000 v.Chr. vereerden. De grote aanleg met tonnen wegende deels met reliëfs 
versierde en als goden geïnterpreteerde pijlers werd aan het einde van zijn gebruikstijd 
tegen een enorme kostprijs onder duizenden tonnen aarde en steengruis begraven.

De uit Klein-Azië stammende Etrusken kenden als opperste instantie een raad van 
verborgen goden, wier namen onbekend en wier macht onbegrensd was. Alle andere zowel 
benoembare of afgebeelde goden zijn voor deze raad slechts plaatsvervangers.

NAAR HOOFDSTUK 13

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.