Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Dimensies

Het Energiniale leven "Dimensies"
Dimensies - Hoofdstuk 11


1-4-2 Oorsprong mens / Scheppingsverhaal (Genesis) (mijn dimensie)

We hebben in hoofdstuk 1 het scheppingsverhaal mogen lezen zoals we het moeten aannemen 
zoals de kerk en het geloof het ons op willen leggen. Erg is dat mensen dit verhaal ook nog 
geloven en er nog steeds naar leven. Want laten we even duidelijk zijn, god is geen persoon 
hoog in de wolken. God is meer een entiteit, het is een energie die we allemaal zien. God is niet 
een ding, een persoon maar een geheel en dan in de vorm van energie. Mensen, dieren en 
planten maar ook de planeten zijn energie en dat maakt dat god (lees energie) zo machtig is. 
Want met die energie kan iedereen werken als men wil. Alles kan bepaald worden door die 
energie. Als men god koppelt aan een persoon is dat omdat men niet weet hoe die energie te 
moeten koppelen in het menselijk bestaan.

Al de zogenaamde scheppers en goddelijke benamingen zijn niets meer dan energie wat 
gebundeld is en mensen op een of andere manier door gefascineerd zijn geraakt. God kan 
alles en weet alles. Klopt want wij als energiebronnen kunnen alles van elkaar weten omdat het 
een open source is. Er zijn geen geheimen in de energiewereld en dat maakt dat god zo machtig 
lijkt terwijl al dat machtige wel vanuit je eigen gezichtspunt komt! 

De mens is een perfectionist door alles in hokjes te zetten en het dan zo op te stapelen dat hij 
zelf zo hoog mogelijk in die piramide voorkomt. Maar in de energiewereld is er geen hoog en 
laag en staat alles op één lijn. Op die ene lijn is er ook geen vooraan of achteraan omdat tijd 
en afstand simpel niet bestaan en menselijke gedachten zijn. Zo maakt het dat er dus een laag 
is en dat is de dimensie waar je dan net in bezig bent. Die dimensie is die energie die deze wereld, 
die je dan op dat moment ziet, creëert en je deze wereld ook zo laat ervaren. 

We zijn nu al even in de kern geweest van het geheel en ik wil het even zover bij laten. Wel is het 
belangrijk dat je wat je hier nu gelezen hebt, in het verder lezen van het boek in je achterhoofd 
houdt want dan zul je langzaam maar zeker begrijpen dat het een fascinerende wereld is waarin 
we leven.

Buiten het scheppingsverhaal en de vele geloven hebben we ook nog de wetenschappelijke manier 
van denken en dan zien we dat deze mensen de bouwstenen van leven op deze aarde gevonden 
hebben. Dat zal niet zo onwaarschijnlijk zijn omdat de aarde, en zo vele andere hemellichamen, 
ontstaan zijn niet door het knipperen van Gods ogen maar duidelijk ontstaan zijn vanuit het niets 
wat men steeds meer “energie” gaat noemen. In de energie die we overal vinden zijn de bouwstenen 
voor leven in welke vorm dan ook.

Wat frappant is dat de wetenschap steeds dichter bij het ontstaan van de energie terechtkomt. 
Natuurlijk zoeken ze ernaar maar het is door de wetenschap altijd tegengehouden door verwrongen 
en valse berekeningen om deze waarheid te openbaren. Einstein en zijn collega’s hebben er altijd 
god nog bij moeten halen om hun theorieën gepubliceerd te krijgen. Nu zie je dat god vervlogen is 
in het niets (of misschien wel in energie) en dat de theorieën meer en meer richting energie gaan. 
Natuurlijk, in de wetenschap moet je met mooie namen en formules komen maar die bespaar ik jou, 
en ook mezelf, daar dat niets aan het gegeven verder toe doet. 

Duidelijk is dat we dus al stoffen hebben die het menselijk bestaan ondersteunen. Al heeft men 
kennelijk niet verder aan gedacht hoe deze stoffen dan weer ontstaan zijn. Maar daar is kennelijk 
de wetenschap voor, want denk niet uit je box waar je in bezig bent en zeker denk niet over het 
geheel want dat moet te complex zijn. Het probleem in de wetenschap is de complexiteit die er 
expres is anders zouden gewone zielen nog wel eens mee kunnen gaan denken. Nu gooi je er een 
paar leuke termen tegenaan en de simpele zielen vallen af. Dom als ze zijn! Ja toch? Nu, dat is wel 
iets aan het veranderen en een simpele ziel als ik mag er dan wel over schrijven maar zal nog niet 
serieus genomen worden. Geen probleem, de theorieën zijn vastgezet en wat wie ook over zaken 
denkt is niet belangrijk voor mij. In de jaren heb ik veel gezien en nu nog wroet ik in zaken waarvan 
ik denk, waar ben ik mee bezig. Want waarom zal ik me druk maken over menselijk bestaan, god 
of energie? Het antwoord is duidelijk. 90% van de informatie komt vanuit de energie die met 10% 
gevoel hart en ziel maakt dat ik zuivere informatie zet die ik zelf veelal niet kan verklaren maar meen 
te moeten schrijven. Ook in dit boek heb ik zoiets van, waar ben ik aan begonnen. Maar dan komt 
de informatie vrij en laat het zijn beloop gaan. 

Om niet verder te gaan in de verklaring wat ik doe, ga ik terug naar de energie en god en dat 
gekoppeld aan de door de wetenschap gekoppelde verklaringen. Praktisch alle verklaringen 
wankelen, simpel omdat ze ondersteund worden door boeken die heilig schijnen te zijn maar geen 
waarde hebben in het werkelijke leven en aan het geheel van dimensies en parallelwerelden. 
Niets dragen ze daarbij puur omdat al deze geschriften geschreven zijn via menselijk denken en 
menselijke manipulaties. Niet één geschrift is een werkelijk verslag van wat er vroegere jaren is 
gebeurd en wat er werkelijk gaande is. Deze informatie is veelal vernietigd omdat het een gevaar 
zou kunnen zijn voor het menselijk bestaan. Want wat zou er gebeuren als er uit komt dat de Koran, 
Bijbel en andere heilige geschriften niets anders zijn dan een “roman”, een boek geschreven om 
mensen te onderdrukken?

Zo is er ook een geschrift wat alsmaar in twijfel wordt getrokken omdat het te radicaal zou zijn en 
de gehele Bijbelse schepping zou zetten in een grote oplichterij. Daarom wordt het tot nu toe nog 
onder de noemer fantasie oftewel conspiracy gezet en dat is het verhaal over Nibiru en Anunnaki.


NAAR HOOFDSTUK 12

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.