Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Dimensies

Het Energiniale leven "Dimensies"
Dimensies - Hoofdstuk 10


1-4-1 Oorsprong mens/Scheppingsverhaal (Genesis)

Voorwoord
Komen we bij de oorsprong zoals de vele geloven het zien en waar men duidelijk uit 
kan zien dat men maar aan nam wat er van hogerhand werd voorgelogen. Ofpraten we 
misschien over een andere wereld, een andere zienswijze?

Beschrijving
Het scheppingsverhaal in Genesis vormt het begin van de Hebreeuwse Bijbel en beschrijft 
de schepping van de wereld door God. Buiten Genesis verwijzen onder andere ook de 
Bijbelboeken de Psalmen (Psalm 104), het Evangelie volgens Johannes (Johannes 1:1-5) 
en de Handelingen van de Apostelen (Handelingen 17:24-26) naar dit scheppingsverhaal.

Het onderscheid tussen Genesis 1 en 2 betreft een betrekkelijk recente ontwikkeling. 
Veel Bijbelgeleerden stellen dat Genesis twee verschillende versies van het scheppingsverhaal 
bevat (Genesis 1:1-2:3 en 2:4-2:25 respectievelijk), waarvan elk van de versies de nadruk 
anders legt. Anderen zien de ‘tweede versie’ als een vervolg op de ‘eerste versie’.


1-4-1a Scheppingsweek

Genesis begint met de woorden In het begin schiep God de hemel en de aarde, wat als een
inleidende samenvatting kan worden gezien of als een beschrijving van gebeurtenissen die 
voorafgingen aan de scheppingsweek. Hierop volgt een beschrijving van zes scheppingsdagen. 
Elke scheppingsdaad begint met een scheppingswoord van God, “God zei: ...”. Op de 1ste, 2de, 
4de en 5de dag vindt steeds één scheppingsdaad plaats, alleen op de 3de en 6de dag vinden 
twee scheppingsdaden plaats op één dag. Elke scheppingsdag eindigt met de woorden “Het werd 
avond en het werd morgen. De eerste (tweede, derde, ...) dag”. Dat de avond vóór de morgen 
genoemd wordt, is typisch joods, aangezien in de joodse traditie het nieuwe etmaal bij de avond begint.

Vers 2 beschrijft de aarde als een onherbergzame woestenij, “woest en doods” - een watervloed 
waarover Gods adem of Gods Geest (roeach) zweefde. Het Hebreeuwse woord voor adem is 
hetzelfde als het woord voor geest.

De schepping heeft volgens Genesis 1 als volgt plaatsgevonden:

Dag 1
  God scheidde licht en duisternis. Het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht.
Dag 2
  God schiep het hemelgewelf, het uitspansel, dat de watermassa onder het gewelf scheidde van 
het water erboven.

Dag 3
  God liet het water samenvloeien. Het droge noemde hij aarde, het samengestroomde water 
noemde hij zee. Voorts liet God zaadvormende planten en bomen ontkiemen.

Dag 4
  God schiep de lichten aan het hemelgewelf, zon, maan en sterren als markering voor seizoenen, 
dagen en jaren. Het grote licht (de zon) om over de dag te heersen, het kleine (de maan) om 
over de nacht te heersen.

Dag 5
  God liet het water wemelen van levende wezens, en boven de aarde liet hij vogels vliegen. 
En God zegende hen, opdat de vogels en de vissen talrijk zouden worden.

Dag 6
  God schiep de landdieren: het vee, kruipende dieren en wilde dieren. Vervolgens besloot God 
de mens te maken, naar zijn evenbeeld, om heerschappij te voeren over alle andere schepselen. 
God schiep eerst de mens (als hem) en in tweede instantie als man en vrouw (hen). Hij zegende ze 
met de woorden, “Wees vruchtbaar en word talrijk” en heers over de vissen, vogels en alle dieren 
die op aarde rondkruipen. Aan het eind van deze dag, na de schepping van de mens, staat er 
“God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was.”

Behalve op dag twee staat er telkens geschreven “En God zag dat het goed was”. 
NB: op dag 1 staat “En God zag dat het ‘licht’ goed was” (Genesis 1:4)


Dag 7
  Op de zevende dag was Gods schepping voltooid, en rustte hij. Die dag wordt door God heilig 
verklaard. In Exodus 20:11, in de Tien geboden, wordt deze gebeurtenis aangehaald bij het verbod 
om op de sabbat werk te verrichten. NAAR HOOFDSTUK 11

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.