Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

 

 
You can change this website in over 66 languages

 Available Printed books:

OR

Available E-books:


These E- Books are for free.
They embrace a lot of information.
It is a completely other way how a life can be.
Lots of doors will be opened, endless health and everything 
 you have in mind is possible!
It's all in you, too bad we did forget this in the passed centuries.
We do not know anymore this way of living.
We are lost in a world of material, money and power.
These books will be a turnover in your life,
a turn to endless health and joy.

If you are interested, please click on the pdf or ePUB image 
and you get your free download.

 

The world of positie energy

 

Book the world of positive energy

 

This book opens the world behind the world in which we live. 
It is not what we see but what we do, how we live and act. 
It's about an energy that is easy to pick up and use: 
It is merely a matter of believing. 
This book helps you retrieve what you have lost. 
It will guide you back onto the right track. 
By reading this book, you may be able to see the 'big picture' of your life. 
Your eyes will be opened and you will see that 
everything you need is free and right there. 
The world of energy will make a decisive 
difference for your future life. 
We expect technology, science and computers to give us a good, 
pleasant and healthy life. But in spite of all our knowledge, 
we are moving away from our 'core'.
The connection with our core is fading. 
We appear blind and totally dependent on a system.
A system that is completely lost.
 An introduction with a wink.


For order this book click on icon 

Support independent publishing: buy this book on Lulu.

Lulu

PDF

ePUB

 

Het energieniale leven

Het energieniale leven


In dit boek is het de bedoeling dat je geïntroduceerd 
wordt in een wereld die je allemaal kent en mee geboren bent, 
maar helaas door de invloeden van buitenaf zijn deze verloren geraakt.
Het is een wereld die hecht is, een wereld die zich door niets en niemand uit 
het veld laat slaan. Deze theorieën zijn niet nieuw en er zijn al boeken 
en geschriften geschreven over dit onderwerp. 
Toch ben ik van mening dat helaas de diepgang en de kern 
van de zaak zelden naar boven wordt gebracht. 
Bang dat de ware werkelijkheid naar boven zal komen. 
Bang dat de mens zich te ver zal ontplooien. 
Vandaar dat in me opkwam om vanuit mijn hart en vanuit 
mijn ziel dit boek te schrijven zodat een ieder zijn deel eruit 
kan nemen wat voor hem nodig is.
Voor het bestellen van dit boek klik op een van de icons 

Support independent publishing: buy this book on Lulu.

Lulu

PDF

ePUB

 

Title: Dood is dood (Uit de cyclus van het energieniale leven)


Boek dood is dood


De dood is duidelijk een onderwerp wat voor vele mensen taboe is 
en er wordt zeer heel geld direct en indirect gemaakt met de dood. 
Niet alleen door de vele geloven en de maatschappij 
maar ook met al die spannende verhalen die alsmaar opduiken. 
Verhalen die zich afspelen in vreemde werelden en vreemde situaties. 
Hier heb ik nu diverse overdenkingen geplaatst en zaken 
op een rijtje gezet. In vele culturen wordt er verschillend 
tegen de dood aangekeken. Doch in de meeste gevallen
zien we de dood als een einde.
Dat is veelal de reden dat de een probeert te vergaren wat 
er te vergaren valt en de ander er alles aan doet om 
maar niet dood te gaan. De dood, misschien een niet 
al te opgewekt onderwerp maar misschien gaat u na het lezen 
van dit boekje anders tegenover de dood staan. 
Dood is dood. Is dood wel dood?
Voor het bestellen van dit boek klik op een van de icons

  Support independent publishing: buy this book on Lulu.

Lulu

PDF

ePUB

 

Title: Zelfgenezing (Uit de cyclus van het energieniale leven)


Boek zelfgenezing


Met dit boek wil ik een kleine bijdrage leveren aan je gezondheid. 
Wat ik hoop is, dat jij in gaat zien dat het huidige leven niet 
voor staat wat het werkelijke leven in het Universum inhoudt.
Door terug te gaan naar je gevoelswereld en dus 
naar je eigen energie zul je merken dat je in een vredig en zeker 
mooi leven terecht gaat komen. Nee, je zit niet tussen engeltjes
op een paar wolken de hele dag te zingen dat alles wonderschoon is. 
Maar ik verzeker jou dat je in een wereld gaat komen 
vol met uitdagingen, verrassingen en zoals ik meerdere malen 
heb aangegeven zonder 'ziek zijn'. Jij kunt het zonder die medische wereld 
en farmaceutische wereld. Het is een weg die je zult moeten bewandelen 
om werkelijk gezond te worden. Een weg die zich, door je gevoel 
en het vertrouwen hebben in dat gevoel, gaat openbaren mits er die wil is.
Ik wens iedereen een goede reis en we zullen elkaar zeker
 tegenkomen in de energieniale wereld.
Voor het bestellen van dit boek klik op een van de icons

  Support independent publishing: buy this book on Lulu.

Lulu

PDF

ePUB

 
Title: Levenscirkel (Uit de cyclus van het energieniale leven)

 	In de huidige wereld waarin we leven zijn er vele mensen die het niet meer zien zitten. 
Vele mensen zijn in het ongewisse en er zijn ook heel wat mensen die het einde zien. 
Niets is minder waar en daar ga ik in dit boek met je op in. Ik laat je
 de wereld zien waarin je nu leeft. Daarnaast laat ik je de wereld zien
 in het ‘iets’ maar ook in het niets’. Zodra je kennisgemaakt hebt met 
die werelden zult je merken waar we toe in staat zijn. 
Wij zijn machtiger als de machtigste der aarde. We hebben de kracht 
om alles te overleven, aan te pakken of naar ons hand te zetten. 
Hoe we dat doen ga ik je hier vertellen. De cirkel van het leven de 
cirkel van ongekende schoonheid. Er zal vele informatie op je afkomen. 
Wees niet ongerust als je zaken niet allemaal pakt of onthoudt. 
Het boek zal je leven definitief veranderen en je brengen in de wereld van 
ongekende kracht en ongekende schoonheid. Ik wens je een goede reis en 
we zien elkaar aan het einde van het boek
Voor het bestellen van dit boek klik op een van de icons

  Support independent publishing: buy this book on Lulu.

Lulu

PDF

ePUB

 

Title: Utopia

Utopia

In dit boek wil ik met je doornemen over hoe een gemeenschap 
/ de wereld zou kunnen zijn als we al onze krachten en wijsheden 
 zouden omzetten naar een ongekende energie om zo een perfect 
leven en leefgemeenschap te creëren. In het verleden zijn 
er al diverse mensen geweest die zo'n "ultieme" gemeenschap 
beschreven. Ook zien we rond de wereld nog wel eens stammen 
of kleinere groepen die door hebben dat er vele andere manieren 
zijn om een leven te leven. Levenslang zijn wij geïndoctrineerd 
en zijn onze hersenen gespoeld. We mochten alleen geloven 
in het zogenaamde goede van het systeem, zijn wetten en regels. 
We vergeten verder te vragen, verder te denken en erger nog, 
 we vergeten zelf te handelen. Alles wordt ons voorgekauwd 
en we geloven alles wat ons voorgezet wordt. We nemen het 
voor lief. We gaan ervan uit dat het de enige weg is omdat 
we hun verhalen geloven. Kortom, al die zaken zul je aan de 
kant moeten zetten en open staan voor de nieuwe weg die komen 
gaat. We storten ons in de nieuwe Energieniale wereld. 
Voor het bestellen van dit boek klik op een van de icons

  Support independent publishing: buy this book on Lulu.

Lulu

PDF

ePUB

 

Title: Vrijheid en Liefde

Vrijheid en Liefde

Veel is er gaande en veel maken we nu mee. 
Doch we vergeten dat veel terug te brengen is naar ons zelf. 
We leven langs elkaar heen en we zijn vergeten welke krachten we bezitten. 
We zijn te ver afgedwaald van onze bron. 
We vergeten te leven en we weten niet meer onze 
gevoelens maar ook onze krachten aan te spreken. 
We zitten gevangen in een web dat alles voor ons regelt, denkt en bepaalt. 
We vertrouwen op het goede maar merken steeds meer 
dat het goede niet zo uitpakt zoals wij het goede zien.

We leven in een wereld waar voor ons alles al bepaald is. 
Wij mogen niets anders doen dan wat lege plekken invullen. 
Wat als wij de wereld gaan omzetten? 
Wat als wij de vrijheid gaan bepalen zoals wij die willen zien? 
En wat als we de kracht gaan aanspreken die vanuit vrijheid en liefde komt?

Vrijheid en liefde, wat we helaas al eeuwen lang verkeerd interpreteren. 
Laten we een wereld creëren die bepaald wordt door ons gevoel, 
onze krachten en onze energie. 

John H Baselmans-Oracle
 
Voor het bestellen van dit boek klik op een van de icons

  Support independent publishing: buy this book on Lulu.

Lulu

PDF

ePUB

 

Title:Dimensies

Dimensies

Dimensies Dit boek is tot dusver het moeilijkste boek wat ik geschreven heb. 
Moeilijk, omdat ik naar de kern van het leven ben gegaan 
en de wereld open heb gegooid zoals nooit tevoren. 
Mensen praten graag over spiritueel, dimensies en andere werelden. 
Ook zijn er mensen die de wereld totaal anders zien en daardoor ook anders beleven. 
Ook zijn er mensen die terug in de tijd kunnen gaan. 
Weer andere zien de toekomst en kunnen deze dan ook soms vrij nauwkeurig beschrijven. 
Doch wat er werkelijk achter deze wereld zit, zul je maar weinig over lezen daar het veelal 
niet een bespreekbare weg is, zeker niet als je die inslaat en over gaat schrijven. 
Door mijn persoonlijke ervaringen in de wereld van dimensies 
werd het me duidelijk dat ik deze vast moest leggen maar toen ik 
eenmaal begonnen was besefte ik dat het een zeer moeilijke 
materie is die jaren duurde eer het me toeliet in die wereld. 
Laten we gaan in de wereld en zijn dimensies, laten we jouw wereld eens gaan openen.

John H Baselmans-Oracle
 
Voor het bestellen van dit boek klik op een van de icons

  Support independent publishing: buy this book on Lulu.

Lulu

PDF

ePUB

 

Title:Hologram

Hologram

Is de wereld een Hologram? 
Een vraag die steeds meer gesteld wordt. 
Momenteel worden er zeer aparte ontdekkingen gedaan
 in de Kwantum Fysica en dat geeft de mens weer hoop. 
Al zijn geleerden nogal halsstarrig, langzaam maar
 zeker zie je dat oude theorieën bijgeschaafd worden. 
Veel kunnen we terugvinden in oude beschavingen en ik denk wel dat oude 
geschriften zaken door laten sijpelen en schemeren die we eigenlijk niet mogen weten. 
Maar door de nieuwe kijk komen we achter zeer interessante zaken. 
Er zijn beschavingen die niet uitgestorven zijn en steeds 
meer zien we “poorten” verschijnen naar andere werelden. 
En zo was er een professor die zelfs opmerkelijke
 zaken vertelde en ging zo ver om te zeggen van; 
hoe dieper men gaat zoeken in de materie men uit zal komen bij nullen en enen!
 Deze uitspraak zou zeggen dat alles een computerprogramma is en dat we dus 
duidelijk in een hologram leven wat bestuurd wordt door…. wie, wat en waarom?
John H Baselmans-Oracle
 
Voor het bestellen van dit boek klik op een van de icons

  Support independent publishing: buy this book on Lulu.

Lulu

PDF

ePUB

 

Geheim


Veel heb ik beschreven, gelezen en meegemaakt. 
Maar alsmaar miste ik een stukje van de puzzel. 
Hoeveel stukjes ik ook aanpaste er bleef een open plaats in het geheel. 
Of het een teken was wat ik niet opmerkte of een manier om door te gaan, 
maar duidelijk was dat er een deeltje zich 
bleef verbergen en waar ik omheen bleef gaan.

Door vele geloven door te worstelen dacht ik het antwoord te vinden. 
Toen ik verder ging wroeten in de oude geschriften, vele losse 
documenten en afbeeldingen die op mijn pad kwamen, 
wilde het laatste stuk maar niet passen. 
Ondanks mijn reizen in het heden en verleden maar 
ook de toekomst en ondanks het uit elkaar trekken 
van de hogere sektes en clubjes van elite 
bleef er een duistere hoek in het geheel. 
Een hoek die duidelijk deze personen vermoeden maar geen 
toegang hebben buiten een zeer selecte groep.

Bij het beschrijven van deze mensen 
dook er een oude kaart op en via die kaart 
kwam ik op teksten die mij een nieuw pad gaven in de wereld van de energie. 
Vele kanalen pasten en zelfs het geheel zoals we nu zaken 
wetenschappelijk hebben vastgelegd, kwamen op één lijn te staan. 
Ik kwam op geschriften en verslagen van personen die 
al duizenden jaren beweerden dat de aarde hol was. 
Er kwamen teksten, bewijzen, geschriften en kaarten naar boven die 
allemaal wijzen naar een aarde anders dan dat die ons voorgehouden wordt.

Het waren files van een tweede wereldoorlog die direct 
onder Hitler bewaard bleven daar ze zwaar geheim waren. 
Toen ik eindelijk deze documenten kon inzien en 
bestuderen was mijn laatste puzzelstukje gevallen. 
De geheimzinnige “baas” over de wereld die via geloof en 
politiek de wereld op aarde bepaalt, openbaarde zich. 
Ook werd het me veel duidelijker de verschillende 
beelden en werelden waar ik alsmaar in beland. 
Duidelijk werd me wat de ware rol van het leven op aarde is.

Al maanden schrijf ik op sociaal media dat mijn leven geleefd 
is en ik terugkeer naar de wereld waar ik thuishoor. 
Die wereld staat nu open voor mij. 

John H Baselmans-Oracle
 
Voor het bestellen van dit boek klik op een van de icons

  Support independent publishing: buy this book on Lulu.

Lulu

PDF

ePUB

 

 

Quantum


Als je denkt dat onder deze lijn niets is
Dan wordt het tijd dat u dit boek gaat lezen. John H Baselmans-Oracle
Voor het bestellen van dit boek klik op een van de icons

  Support independent publishing: buy this book on Lulu.

Lulu

PDF

ePUB

 

TimeTime The phenomenon of “time” has been discussed quite extensively in this book and finally we have come to the core of all life. When we eliminate time, distance and human thought, it opens up many worlds, but it also releases energies that many of us have never experienced, felt or seen before. This is a book full of surprises because it deals with a subject that many people will not understand. I do hope, however, that one day people will have a different view and that the new world, which is always seen in a negative light, will also be revealed to them. The world of energy where everything is possible in the "now", without restrictions, without hatred and envy, and with no mean thinking or competition. It is time for us to use our common sense, called feeling and then together with the greater whole, we have a chance to create a beautiful world. We are the ones who create the world as it is now and we are the ones chasing lies and allowing our energy to be used/abused for evil. Just see around you, feel, look and touch the world as it really is. John
Voor het bestellen van dit boek klik op een van de icons

  Support independent publishing: buy this book on Lulu.

Lulu

PDF

ePUB

 

The Architect"If the news is fake, imagine how bad History is" With this sentence I would like to begin and open my latest book. As children, we are born open-minded and wise until the day when worldwide it is obligatory to go to school and be brainwashed but above all to forget everything that is different. The brain is overwhelmed with worthless rules but also with know-how that is totally wrong from the start. To name but a few; time and distance are man-made terms and therefore make many calculations worthless and unusable. We are not being taught things in the schools but are being brainwashed in an ingenious way! Much is based on lies and not only science errs but also history is a poorly written book. A book that should make us believe how it all used to be. In the short time of human life, however, we see that history is constantly being refined or falsified and the true story disappears completely. The world we live in is one big lie and we can experience that now in the Covid soap opera which is not about a killer virus but about getting all living beings registered so that they are totally dependent on a lying primal system through a points system. We will read the true history here and we will meet the true 'god' of human existence, the true creator will be discussed in this book. It will be hard and people will be upset, but one day the truth has to be published. The true world is about to reveal itself to you. Be welcome in this journey, John H Baselmans-Oracle
Voor het bestellen van dit boek klik op een van de icons

  Support independent publishing: buy this book on Lulu.

Lulu

PDF

ePUB

For see all books written by John please visit this link

ALL BOOKS
http://www.johnbaselmans.com/Books/Books.htm


 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in the World of Positive Energy.

 

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon

 

Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.